Posturi vacante 2024

 • Anunt organizare concurs administrator financiar Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs fochist Descarcă
 • Anunt organizare examen de promovare laborant în învățământ debutant Descarcă
 • Anunt organizare examen de promovare referent de specialitate debutant Descarcă
 • Anunt promovare informatician gr. I Descarcă
 • Anunt promovare secretar institutie de invatamant gr. III S Descarcă
 • Anunt promovare secretar redactor gr. II Descarcă
 • Anunt organizare concurs muncitor calificat - fochist Descarcă
 • Anunt rezultate interviu examen de promovare administrator patrimoniu Descarcă
 • Anunt rezultate interviu examen de promovare redactor debutant Descarcă
 • Anunt organizare examen de promovare administrator patrimoniu debutant Descarcă
 • Anunt rezultate interviu de promovare informatician Descarcă
 • Anunt organizare examen de promovare redactor debutant Descarcă
 • Anunt rezultate examen de promovare secretar debutant Descarcă
 • Anunt examen promovare informatician Descarcă
 • Anunt organizare examen de promovare secretar tr. III M Descarcă

Posturi vacante 2023

 • Anunț rezultat final concurs administrator financiar gr. I S Descarcă
 • Anunț rezultat soluționare contestație interviu Administrator Financiar gr I S Descarcă
 • Anunt rezultat final concurs administrator financiar gr. II S Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs 2 posturi de paznic Descarcă
 • Anunț rezultate interviu concurs administrator financiar gr I S FTO Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs informatician gr. II S Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs administrator financiar gr. III S Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs Referent de specialitate Relatii Internationale Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs 2 posturi bucatar Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs 2 posturi de paznic Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs administrator financiar gr. II S Descarcă
 • ANUNT IMPORTANT Descarcă
 • ANUNT - rezultate proba scrisa Administrator Financiar gr I S - FTO Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs bucatar Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs Referent de specialitate Relatii Internationale Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs administrator financiar gr. III S Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs administrator financiar gr. II S Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs paznic Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs informatician gr. II S Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs administrator financiar gr. III S Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs Referent de specialitate Relatii Internationale Descarcă
 • Anunt rezultate solutionare contestatie administrator financiar I S Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs bucatar Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs informatician Descarcă
 • Anunt rezultate examen de promovare informatician gr. II S Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare administrator financiar gr. I S Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs consilier juridic gr II S Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare 2 posturi paznic Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs administrator financiar II S Descarcă
 • Anunt rezolvare contestatie - Referent de specialitate Relatii Internationale Descarcă
 • Anunt rezolvare contestatie administrator financiar III S Descarcă
 • Anunț rezultate interviu consilier juridic gr. II S Descarcă
 • Anunt organizare concurs administrator financiar gr. I S Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare Referent de specialitate Relatii Internationale Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs administrator financiar gr. III S Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs bucatar Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs informatician II S Descarcă
 • Anunț rezultate proba scrisa consilier juridic gr. II S Descarcă
 • Anunt promovare informatician Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs bucatar Descarcă
 • Anunt organizare concurs administrator financiar gr. I S Descarcă
 • Anunțul privind rezultatele selecției dosarelor pentru concursul de consilier juridic Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs bucatar Descarcă
 • Anunt organizare concurs administrator financiar gr. II S Descarcă
 • Anunt organizare concurs 2 posturi de paznic Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs fochist Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs ospatar III Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs bucatar Descarcă
 • Anunt organizare concurs referent de specialitate I S Descarcă
 • Anunt organizare concurs informatician II S Descarcă
 • Anunt organizare concurs administrator financiar III S Descarcă
 • Anunt organizare concurs 2 posturi bucatar Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs ospatar Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs informatician III SSD Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs secretar debutant Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs secretar debutant Descarcă
 • Anunt organizare concurs consilier juridic gr. II S Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs informatician gr. III SSD Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs ospatar Descarcă
 • Anut rezultate selectie dosare concurs bucatar Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs fochist Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs secretar debutant SSD Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs referent de specialitate debutant Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs administrator financiar gr. III S Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs secretar Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs referent de specialitate gr. I S Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs referent de specialitate debutant Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs laborant Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs informatician II S Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs informatician III SSD Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs secretar gr. III Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs referent debutant Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs ospatar III Descarcă
 • Anunt rezultate proba practică concurs referent de specialitate Imagine si Marketing Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs referent de specialitate Biblioteca Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs laborant in invatamant Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs referent de specialitate Biblioteca Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs ospatar Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs referent de specialitate Biblioteca Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs sofer Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs zugrav Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs referent de specialitate gr. I S Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs secretar institutie de invatamant gr. III S Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs zugrav Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs administrator financiar III S Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs sofer Descarcă
 • Anunt organizare concurs ospatar Descarcă
 • Anunt organizare concurs bucatar Descarcă
 • Anunt organizare concurs fochist Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs referent de specialitate debutant S Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare laborant in invatamant debutant Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare secretar institutie de invatamant debutant SSD Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs ospatar Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs sef Serviciu Tehnic Descarcă
 • Anunt rezultat contestatie proba practica concurs zugrav Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs administrator financiar Serviciul Tehnic Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs zugrav Descarcă
 • Anunt organizare concurs referent de specialitate Relatii Internationale Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs sef Serviciu Tehnic Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs sofer Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs referent de specialitate Biblioteca Descarcă
 • Anunt organizare concurs informatician gr. III SSD Descarcă
 • Anunt organizare concurs informatician II S Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs ospatar Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs administrator financiar Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs sofer Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs zugrav Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs sef Serviciu Tehnic si de Investitii Descarcă
 • Anunt concurs referent de specialitate gr. I S - Centrul de Imagine si Marketing Descarcă
 • Anunt concurs secretar gr. III S Descarcă
 • Anunt organizare concurs administrator financiar gr. III S Descarcă
 • Anunt organizare concurs referent de specialitate debutant Descarcă
 • Anunt organizare concurs secretar debutant SSD Descarcă
 • Anunt organizare concurs laborant in invatamant debutant Descarcă
 • Anunt rezultat final concurs ingrijitor Facultatea de Teologie Ortodoxa Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs ingrijitor Facultatea de Teologie Ortodoxa Descarcă
 • Anunt organizare concurs referent de specialitate la Biblioteca Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs ingrijitor Serviciul Social Descarcă
 • Anunt organizare concurs post ospatar III Descarcă
 • Anunt organizare concurs post ospatar I Descarcă
 • Rezultate proba practica ingrijitor Facultatea de Teologie Ortodoxa Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs ingrijitor Serviciul Social Descarcă
 • Anunt organizare concurs administrator financiar Descarcă
 • Anunt organizare concurs sofer Descarcă
 • Anunt organizare concurs zugrav Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs ingrijitor Descarcă
 • Anunt concurs sef Serviciu Tehnic si de Investitii Descarcă
 • Anunt selectie dosare concurs post ingrijitor Facultatea de Teologie Ortodoxa Descarcă
 • Anunt organizare concurs bucatar Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare ingrijitor camin studentesc Descarcă
 • Anunt concurs post de ingrijitor la Facultatea de Teologie Ortodoxa Descarcă
 • Anunt organizare concurs ingrijitor Descarcă
 • Anunt organizare concurs fochist Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs ospatar Descarcă
 • Anunt rezultat final concurs secretar Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs ospatar Descarcă
 • Anunt etapa a III a - interviu_site Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs secretar gr. I SSD Descarcă
 • Anunt organizare concurs ospatar Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare_FINAL Descarcă
 • Anunt rezultate examen promovare Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare Descarcă
 • ANUNT PROMOVARE Descarcă
 • Anunt examene de promovare Descarcă
 • Anunt concurs ocupare post secretar gr.I SSD Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs fochist Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs muncitor calificat - fochist Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs administrator patrimoniu debutant Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs administrator patrimoniu debutant Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs secretar debutant M Descarcă
 • Anunt rezultat interviu concurs secretar debutant Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs administrator patrimoniu debutant Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs administrator patrimoniu I SSD Descarcă
 • ANUNT cu privire la posturile vacante temporar vacante Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs fochist Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs secretar debutant M Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs administrator patrimoniu I SSD Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs administrator patrimoniu debutant Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs secretar debutant M Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs ospatar Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs administrator patrimoniu I SSD Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs secretar III S Descarcă
 • Anunt organizare concurs secretar debutant M Descarcă
 • Anunt organizare concurs fochist Descarcă
 • Anunt organizare concurs administrator financiar gr. III S Descarcă
 • Anunt organizare concurs administrator patrimoniu debutant - Cantina Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs secretar III S Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs secretar III S Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs referent SSM Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs referent SSM Descarcă
 • Anunt rezultate proba suplimentara concurs secretar III S Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs secretar IIII S Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs referent gr. III SSD Descarcă
 • Anunt organizare concurs ospatar Descarcă
 • Anunt organizare concurs administrator patrimoniu gr. I ( SSD ) Descarcă
 • Anunt organizare concurs secretar III S - Facultate de Istorie, Litere si Stiinte ale Educatiei Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs secretar III S - Facultatea de Teologie Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs referent gr. III SSD Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs sofer Descarcă
 • Anunt organizare concurs secretar III S Descarcă
 • Anunt organizare concurs referent SSM Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs sofer Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs sofer Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs secretar I S Descarcă
 • Anunt rezultate proba suplimentara concurs secretar I S Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs sef Serviciu Tehnic si de Investitii Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs sofer Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs sef Serviciu Tehnic si de Investitii Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs administrator financiar Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs administrator financiar gr. I S Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs administrator financiar gr. I S Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs secretar gr. I S Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs Sef Serviciu Tehnic si de Investitii Descarcă
 • Anunt organizare concurs sofer tr. I Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs administrator financiar gr. I S Descarcă
 • Rezultat final concurs Referent Specialitate Descarcă
 • Anunț rezultate INTERVIU concurs Referent GDPR Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs Referent GDPR Descarcă
 • Anunt organizare concurs secretar gr. I S Descarcă
 • Anunt organizare concurs Sef Serviciu Tehnic si de Investitii Descarcă
 • Anunt organizare concurs administrator financiar gr. I S Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs redactor debutant Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs redactor debutant Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs redactor debutant Descarcă
 • Anunț rezultate finale concurs Administrator patrimoniu grad III (S) Descarcă
 • ANUNȚ REZULTATE INTERVIU CONCURS ADMINISTRATOR PATRIMONIU grad III (S) Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs informatician debutant Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs ingrijitor Serviciul Social - Camin studentesc nr. 5 Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs redactor debutant Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs informatician debutant Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs ingrijitor - Serviciul Social - Camin studentesc nr. 5 Descarcă
 • ANUNȚ REZULTATE PROBĂ SCRISĂ CONCURS ADMINISTRATOR PATRIMONIU GRAD III (S) Descarcă
 • Selectie dosare pentru postul Referent Specialitate Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs informatician Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs Sef Serviciu Tehnic si de Investitii Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs ingrijitor Serviciul Social - Camin studentesc nr.5 Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs administrator patrimoniu III S Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs administrator financiar Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs redactor Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs informatician Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs INGRIJITOR - Serviciul Social - Camin studentesc nr. 5 Descarcă
 • Anunt concurs REFERENT de SPECIALITATE gradul I (S) - Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal Descarcă
 • Anunt organizare concurs redactor debutant (S) Descarcă
 • Anunt organizare concurs administrator financiar I (S) Descarcă
 • Anunt organizare concurs Sef Serviciu Tehnic si de Investitii Descarcă

Posturi vacante 2022

 • Anunt concurs informatician debutant (S) Descarcă
 • Anunt organizare concurs 2 posturi ingrijitor Descarcă
 • Anunt rezultat final concurs MUNCITOR CALIFICAT tr.1-Electrician Descarcă
 • ANUNT ORGANIZARE CONCURS ADMINISTRATOR PATRIMONIU Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs secretar in cadrul Secretariatului General – Cabinet prorectori Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs secretar in cadrul Secretariatului General – Cabinet prorectori Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs electrician Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs zugrav Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs electrician Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs concurs secretar in cadrul Secretariatului General – Cabinet prorectori Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs zugrav Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs electrician Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs secretar in cadrul Secretariatului General – Cabinet prorectori Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs administrator financiar Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs administrator financiar Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs secretar Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs electrician Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs zugrav Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs bucatar Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs administrator financiar Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs bucatar Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs 2 posturi ingrijitor Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare bucatar Descarcă
 • Anunt rezultat solutionare contestatie concurs 2 posturi îngrijitor Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs 2 posturi ingrijitor Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs tamplar Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs bucatar Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs electrician Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs ingrijitor Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs administrator financiar Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs lacatus Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs electrician Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs tamplar Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs lacatus Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs administrator financiar Descarcă
 • Anunt organizare concurs zugrav Descarcă
 • Anunt organizare concurs electrician Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs electrician Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs ingrijitor Descarcă
 • Anunt organizare concurs secretar II S Descarcă
 • Anunt rezultate finale SELECTIE DOSARE concurs lacatus Descarcă
 • Anunt rezultate finale SELECTIE DOSARE concurs TAMPLAR Descarcă
 • Anunt organizare concurs muncitor calificat - bucatar Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs ingrijitor Descarcă
 • Anunt rezultate promovare informatician Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs LACATUS Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs TAMPLAR Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs ELECTRICIAN Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs ZUGRAV Descarcă
 • Anunt organizare concurs administrator financiar gr. I S Descarcă
 • Anunt organizare concurs 2 posturi ingrijitor Descarcă
 • Anunt organizare concurs tamplar Descarcă
 • Anunt organizare concurs lacatus Descarcă
 • Anunt organizare concurs zugrav Descarcă
 • Anunt organizare concurs 2 posturi de electrician Descarcă
 • Anunt promovare informatician Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs 5 posturi de paznic Descarcă
 • Anunt solutionare contestatie depusa in cadrul concursului de ocupare a 5 posturi de paznic Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs 5 posturi de paznic Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs 5 posturi de paznic Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs 5 posturi paznic Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs Secretar sef al UAB Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs administrator financiar tr. II M Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs administrator financiar tr. II M Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs Secretar sef al UAB Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs Secretar sef al UAB Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs 5 posturi paznic Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs administrator financiar tr. II M Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs Secretar sef al UAB Descarcă
 • Anunt rezultate selectie concurs administrator patrimoniu tr. II M - determinata Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs Secretar sef al UAB Descarcă
 • Anunt organizare concurs administrator financiar I S Descarcă
 • Anunt organizare concurs referent de specialitate I S Descarcă
 • Anunt organizare concurs administrator financiar II M Descarcă
 • Anunt organizare concurs 5 posturi paznic Descarcă
 • Anunt suspendare procedura de desfasurare concurs ingrijitor Descarcă
 • Anunt organizare concurs ingrijitor Descarcă
 • Anunt organizare concurs Secretar Sef al UAB Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs secretar Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs zugrav Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs zugrav Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs secretar tr. IA M Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs secretar tr. IA M Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs zugrav Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs sofer Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs electrician Descarcă
 • Anunt solutionare contestatie proba interviu concurs sofer Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs electrician Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs zugrav Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs sofer Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs secretar tr. IA M Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs electrician Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs sofer Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs zugrav Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs electrician Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs sofer Descarcă
 • Anunt rezultate selectie concurs secretar tr. IA M Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs sofer Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs electrician Descarcă
 • Rezultate examen promovare Descarcă
 • Anunt concurs ZUGRAV treapta I Descarcă
 • Anunt organizare concurs secretar tr. IA M Descarcă
 • Anunt organizare concurs electrician Descarcă
 • Anunt organizare concurs sofer Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs referent gr. III SSD Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs referent gr. III SSD Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs administrator patrimoniu Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs referent gr. III SSD Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs administrator patrimoniu Descarcă
 • ERATA la interviul sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu Descarcă
 • Anunt rezultate completare dosare concurs referent SSM Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs administrator patrimoniu Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs administrator patrimoniu Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs referent gr. III SSD Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs administrator patrimoniu gr. III S - 25.03.2022 Descarcă
 • Anunt examene de promovare Descarcă
 • Anunt organizare concurs referent gr. III SSD - 14.03.2022 Descarcă
 • Anunt organizare concurs administrator patrimoniu gr. III S - 10.03.2022 Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs 3 posturi paznic Descarcă
 • Anunt solutionare contestatie concurs 3 posturi paznic Descarcă
 • Anunt rezultate interviu 3 posturi de paznic Descarcă
 • Anunt final secretar Descarcă
 • Anunț etapa III Secretariat IOSUD UAB - interviu Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs 3 posturi paznic Descarcă
 • Anunt etapa II Secretariat IOSUD UAB Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs 3 posturi de paznic Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs secretar debutant IOSUD Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare 3 posturi de paznic Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs redactor IA M Descarcă
 • Anunț organizare concurs secretar debutant - IOSUD - 01.02.2022 Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs redactor IA M Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs redactor IA M Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs secretar Descarcă
 • anunt interviu secretar Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs redactor tr. IA M Descarcă
 • ANUNT PROBA SCRISA SECRETAR Descarcă
 • Anunt organizare concurs 3 posturi de paznic - 21.01.2022 Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs Director General Administrativ Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs redactor IA M Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs secretar II SSD Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs Director General Administrativ Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs redactor IA M - 17.01.2022 Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs subinginer II SSD Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs Director General Administrativ Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs secretar II SSD Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs subinginer gr. II SSD Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs Director General Administrativ Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs subinginer gr. II SSD Descarcă

Posturi vacante 2021

 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs subinginer gr. II SSD Descarcă
 • Anunt organizare concurs secretar II SSD - 30.12.2021 Descarcă
 • Anunt organizare concurs redactor IA M - 30.12.2021 Descarcă
 • Anunr organizare concurs subinginer II SSD Descarcă
 • Anunt organizare concurs Director General Administrativ Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs 5 posturi de PAZNIC - 15.12.2021 Descarcă
 • ANUNT REZULTATE INTERVIU CONCURS 5 POSTURI PAZNIC Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs 5 posturi de paznic Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs 5 posturi de paznic Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs 5 posturi de paznic - 26.11.2021 Descarcă
 • Anunt concurs 5 posturi PAZNIC Descarcă
 • Anunt rezultate concurs ingrijitor Descarcă
 • Anunt rezultate concurs ingrijitor - etapa a 3 - interviu Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs ingrijitor Descarcă
 • ANUNŢ REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN debutant SSD din cadrul Centrului pentru Managementul Proiectelor Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs ingrijitor - 21.10.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs informatician debutant - 20.10.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs ingrijitor Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs informatician debutant Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs informatician debutant SSD- 15.10.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs informatician - 11.10.2021 Descarcă
 • Anunt organizare concurs ingrijitor Descarcă
 • Anunt organizare concurs informatician debutant - 27.09.2021 Descarcă
 • Anunt concurs responsabil promovare social media Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare bucatar - 14.09.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs bucatar - 20,09,2021 Descarcă
 • Anunt rezultate proba practica concurs bucatar - 16.09.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare muncitor calificat tr. I bucatar - 09.09.2021 Descarcă
 • Anunt concurs bucatar I M - 26.08.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs laborant - 13.07.2021 Descarcă
 • Anunt concurs responsabil relatia cu studentii Descarcă
 • Anunt rezultat final concurs laborant in invatamant - 15.07.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs bucatar - 21.09.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs laborant - 09.07.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs laborant in invatamant - 01.07.2021 Descarcă
 • Anunt concurs bucatar I M - 26.08.2021 Descarcă
 • Anunt organizare concurs laborant in invatamant - 16.06.2021 Descarcă
 • Anunt rezultat final concurs administrator financiar - 11.05.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs administrator financiar - 10.05.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs administrator financiar - 06.05.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs administrator financiar 05.05.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs administrator financiar - 27.04.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate examen promovare - 16.04.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate examen de promovare - 15.04.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate examen de promovare - 16.04.2021 Descarcă
 • Anunt organizare concurs administrator financiar gr. I S - 12.04.2021 Descarcă
 • ANUNT - selectie dosare-post laborant-24.03.2021 Descarcă
 • Anunt promovare secretar DPPD - 16.04.2021 Descarcă
 • Anunt promovare secretar _ Secretariatul General - 16.04.2021 Descarcă
 • Anunt promovare secretar - 16.04.2021 Descarcă
 • Anunt promovare lenjereasă - 16.04.2021 Descarcă
 • Anunt promovare arhivist - 16.04.2021 Descarcă
 • Anunt promovare administrator financiar - 16.04.2021 Descarcă
 • Anunt promovare ospatar - 16.04.2021 Descarcă
 • Anunt promovare secretar redactor - 15.04.2021 Descarcă
 • Anunt promovare instalator - 15.04.2021 Descarcă
 • Anunt promovare informatician - 15.04.2021 Descarcă
 • Anunt promovare electrician si zugrav - 15.04.2021 Descarcă
 • Anunt promovare bibliotecar - 15.04.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs administrator financiar - 09.03.2021 Descarcă
 • Anunt organizare concurs laborant in invatamant debutant SSD - 08.03.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs administrator financiar - 05.03.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisa concurs administrator financiar - 03.03.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare administrator financiar - 02.03.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs administrator financiar - 23.02.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate finale concurs secretar debutant - 23.02.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate promovare informatician debutant - 22.02.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs secretar debutant - 19.02.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate proba scrisă concurs secretar debutant - 17.02.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate finale selectie dosare concurs secretar debutant Descarcă
 • Anunt rezultate interviu concurs bucatar - 20,09,2021 Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs secretar debutant - 10.02.2021 Descarcă
 • Anunt promovare informatician debutant Descarcă
 • Anunt organizare concurs administrator financiar gr. I S Descarcă
 • Modificare punctul V la anuntul 1681 din 25.01.2021 - secretar debutant Descarcă
 • Anunt organizare concurs secretar debutant - 25.01.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs administrator financiar - 23.02.2021 Descarcă
 • Anunt rezultate selectie dosare concurs laborant in invatamant Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK