Centrul pentru Managementul Proiectelor

Despre CMP

Situat în clădirea Palatului Apor, Centrul pentru Managementul Proiectelor deserveşte toate departamentele din cadrul Facultăţilor precum şi centrele de cercetare. CMP este o structură de management a activităţii de consultanţă şi implementare a proiectelor în vederea accesării fondurilor naţionale şi europene. Obiectivul principal al CMP este creşterea performanţei instituţionale şi îmbunătăţirea cadrului de acces la sursele de finanţare naţionale şi internaţionale.

Centrul pentru Managementul Proiectelor  se organizează şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii învăţământului superior nr. 199/2023, Cartei Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi hotărârilor Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, denumit în continuare Senatul Universităţii.

Obiectivele CMP sunt:

              - creşterea vizibilităţii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în plan regional, naţional şi internaţional;

              - formarea şi dezvoltarea resurselor umane implicate în realizarea proiectelor;

              - iniţierea, promovarea şi consilierea colaborării inter şi multidisciplinare pentru realizarea proiectelor;

              - sprijinirea realizării indicatorilor de performanţă ai instituţiei pentru autoevaluarea internă a calităţii.

              - întărirea dimensiunii cooperării naţionale şi internaţionale.

Proiecte de cercetare

CMP oferă consultanţă şi asistenţă tehnică pentru elaborarea şi implementarea de proiecte de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi stimulare a inovării.

Fonduri structurale

Accesarea fondurilor structurale a constituit o prioritate încă de la lansarea primelor apeluri în 2008. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a implementat peste 30 de proiecte finanţate din fonduri structurale.

Programul de finanțare Erasmus+

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport. Programul pentru perioada 2021-2027 pune accent pe incluziunea socială, pe tranziția verde și digitală și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică. Pe lângă componenta de finanțare prin granturi, Erasmus+ cuprinde și o componentă de sprijinire a predării, cercetării, relaționării și dezbaterii orientărilor de politică pe teme legate de UE.

Centrul de Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia poate fi accesat aici.

Programul de finanțare Erasmus+ poate fi accesat aici.

Pagini conexe: Studiați sau predați în străinătate și Site-ul Erasmus+.

Oportunități de finanțare

Agenția pentru Dezvoltare Regională

Site-ul web al Agenției pentru Dezvoltare Regională poate fi accesat aici.

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana și Guvernul României.

Pentru mai multe informații, accesați: Cataloagele Surselor de Finanțare și Programul Regiunea Centru 2021-2027.

 

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK