Programe de studii şi criterii de selecţie

ANEXA 2.  CRITERIILE DE SELECȚIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENȚĂ în anul universitar 2022-2023

Denumirea facultăților

Programul de studii/specializare

A/AP (Acreditat/Autorizat provizoriu)

Durata studiilor - ani / număr credite

Criterii de selecție – MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE

Ponderi

Criteriul de departajare a candidaților cu aceeași medie pe ultimul loc

Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației

 

Istorie

A

3 ani-180 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului

Limba și literatura română-

Limba și literatura engleză

 

A

Traducere și interpretare

(engleză - franceză)

A

Traducere și interpretare (germană - engleză)

 

AP

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

IF

 

A

3 ani -180 credite

Proba de aptitudini vocaționale

 

A/R

Media la bacalaureat

100%

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

ID la Alba Iulia

 

A

3 ani -180 credite

Proba de aptitudini vocaționale

 

A/R

Media la bacalaureat

100%

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 ID la Deva

 

AP

3 ani -180 credite

Proba de aptitudini vocaționale

 

A/R

Media la bacalaureat

100%

Facultatea de Științe Economice

Economia, comerțului, turismului și serviciilor

IF

 

A

 

 

 

3 ani - 180 credite

 

 

 

Media la bacalaureat

 

 

 

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Economia, comerțului, turismului și serviciilor

ID

 

A

Administrarea afacerilor

IF

 

A

Administrarea afacerilor

ID

 

A

Finanțe și bănci

A

Contabilitate și informatică de gestiune

IF

 

A

Contabilitate și informatică de gestiune

ID

 

A

Marketing

A

Administrarea afacerilor

(în limba engleză)

A

3 ani - 180 credite

Proba de competență lingvistică – engleză

 

A/R

 

 

Media la bacalaureat

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Informatică și Inginerie

Informatică

 

A

3 ani - 180 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Măsurători terestre și cadastru

 

A

4 ani - 240 credite

Media la bacalaureat

Electronică aplicată

 

A

4 ani - 240 credite

Media la bacalaureat

Ingineria mediului

 

A

4 ani -240 credite

Media la bacalaureat

Informatică

(în limba engleză)

 

 

 

A

3 ani - 180 credite

Proba de competență lingvistică – engleză

 

A/R

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Media la bacalaureat

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inginerie urbană și dezvoltare regională

AP

4 ani - 240 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

 

Drept

 

A

 

4 ani - 240 credite

Media la bacalaureat

100%

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Sociologie

A

3 ani - 180 credite

Asistență socială

A

Administrație publică

A

Terapie ocupațională

A

Educație fizică și sportivă

 

 

A

3 ani - 180 credite

Proba de aptitudini

 

A/R

 

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului

Media la bacalaureat

100%

Kinetoterapie și motricitate specială

A

3 ani - 180 credite

Proba de aptitudini

 

A/R

 

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Media la bacalaureat

100%

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală

A

4 ani - 240 credite

Interviu motivațional

A/R

 

a) nota obținută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului

 

Media la bacalaureat

100%

 

Muzică religioasă

A

3 ani - 180 credite

 

Interviu motivațional

 

A/R

a) nota obținută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Media la bacalaureat

100%

Artă sacră

AP

3 ani - 180 credite

Interviu motivațional: verificarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea portofoliului de lucrări (5 lucrări in arta creionului si 5 lucrări in culoare).

A/R

a) nota obținută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

Media la bacalaureat

100%

 

A/R=Admis/Respins

A – acreditat

AP – autorizat provizoriu

ID – învățământ la distanță

IF – învățământ cu frecvență

 • Anexa_2 - Criterii admitere Licenta 2022 Descarcă
 • Anexe_3 - Calendarul admiterii 2022 Descarcă
 • Anexe_4 - PROBA de COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ Descarcă
 • Anexe_5 - Interviu motivaţional pentru admiterea la specializarea Teologie Ortodoxă Pastoral Descarcă
 • Anexe_6 - Interviu motivaţional domeniul de licenţă Muzică programul de studiu Muzică religioasă Descarcă
 • Anexe_7 - Interviu motivaţional pentru admiterea la domeniul de licenţă Arte vizuale, specializarea Artă sacră Descarcă
 • Anexe_8 - FIŞA DE CONSULTAŢII MEDICALE Descarcă
 • Anexe_9 - Informare Descarcă
 • Anexa_10 - Probe Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Descarcă
 • Anexa_11- Probe_sportive_EFS_KMS Descarcă
 • DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT Descarcă
 • DECLARAŢIE Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK