DPPD

DPPD

Prezentare DPPD

                                  Prezentarea Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.)

     Începând cu anul universitar 2022-2023, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este parte integrantă a Facultăţii de Istorie, Litere și Științe ale Educației cu care menţine relaţii de strânsă colaborare - în plan academic, al cercetării ştiinţifice, financiar, logistic, al resurselor umane - cu Facultăţile şi Departamentele specializate din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, având în cadrul acesteia o misiune specifică, stat de funcţii propriu şi conducere proprie. D.P.P.D., este acreditat, iar la ultima evaluare ARACIS din anul 2021 a obținut menținerea calității de instituție furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, continuând tradiția formării inițiale și continue a cadrelor didactice în conformitate cu legislația în vigoare din România.

În prezent Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o structură academică care se individualizează prin:

       a) misiune și atribuții/obiective specifice;

       b) ofertă educațională proprie, unitară la nivel național, definit pe doua niveluri, aprobat de Ministerul Educației

    c) gestionarea programelor de pregătire psihopedagogică, inițială și de aprofundare, în vederea certificării pentru profesia didactică, a programelor de formare continuă destinate cadrelor didactice din sistemul preuniversitar, cursuri postuniversitare și eventuale cursuri de perfecționare;

      d) gestionarea situațiilor studenților înscriși la programele de pregătire psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică;

      e) personal didactic, resurse profesionale și plan de cercetare proprii;

       f) conducere proprie prin consiliu și director;

       g) servicii distincte de secretariat și evidență a activității, precum și elaborarea documentelor finale de certificare pentru profesia didactică.

     Dacă imediat după înfiinţare, D.P.P.D. s-a ocupat aproape în exclusivitate de pregătirea iniţială a studenţilor pentru profesia didactică, treptat, odată cu dezvoltarea sa ca structură academică şi de cercetare, activităţile desfăşurate în cadrul acestuia s-au extins spre:

     - proiectarea şi gestionarea unor programe de formare profesională continuă destinate cadrelor didactice (organizarea gradelor didactice, programele Educaţie şi schimbare, cursuri de formare a formatorilor în educaţia adulţilor, mediator şcolar etc)

     - dezvoltarea unor structuri de cercetare în domeniul ştiinţelor educaţiei (Centrul de cercetări în Ştiinţele Educaţiei - C.C.S.E), implementarea unor programe de cercetare şi diseminarea rezultatelor obţinute în reviste de specialitate, conferinţe, worshop-uri (revista Annales Universitatis Apulensis - Series Paedagogica-Psychologica, conferinţele Educaţia din perspectiva valorilor și Didactica - tradiţie, actualitate, perspective etc)

     - dezvoltarea unor programe de formare a specialiştilor în educaţie, inovative în plan naţional, în acord cu politici şi practici validate în context european (ex: programul de formare a didacticienilor din învăţămăntul superior - POSDRU 87/1.3/S/63709, programul de master în Psihopedagogia Educaţiei Timpurii şi a Şcolarităţii Mici - POSDRU/86/1.2/S/62508)

     - partener în cadrul proiectului POCA  "Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie" Cod SIPOCA/SMIS 2014: SIPOCA 312 / MySMIS 111141

     - oferirea unor servicii de consiliere psiho-pedagogică, consiliere pentru învăţare, orientare în carieră (în colaborare cu C.I.C.O.C.), dezvoltarea pedagogică a activităţii academice interne (Centrul de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică - C.A.D.P).  

     În noua sa organizare (din octombrie 2022), ca și departament  în structura  Facultăţii de Istorie, Litere și Științe ale Educației, D.P.P.D. a fost investit să coordoneze şi să asigure cu personal didactic atât programul de formare psihopedagogică (nivelul I şi II), cât şi toate celelalte programe de studii de licență și master, în domeniul Științe ale Educației,  a căror misiune vizează pregătirea personalului didactic, respectiv:

     -          programul de licenţă în Pedagogia învăţămăntului primar şi preşcolar ZI, și ID Alba/Deva;

     -          programul de master în Management educaţional;

     -          programul de master în Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici;

     -          gradele didactice, pentru cadrele didactice din învăţămăntul preuniversitar;

     -          programele de formare continuă a personalului didactic din învăţămăntul preuniversitar sau din învăţămăntul superior.

 

             Director D.P.P.D.

Conf. univ. dr. Ioana Cristina TODOR

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK