Admitere non UE - Metodologie de admitere cetăţeni străini 2021 - 2022

REGULAMENTUL DE ADMITERE A CETĂŢENILOR STRĂINI ŞI ŞCOLARIZAREA ACESTORA ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dosarele se transmit direct la UAB în format electronic, la adresa de email: relint@uab.ro, Centrul de Relaţii Internaţionale al UAB în perioada în perioada 01.07.2021 - 30.09.2021

 

Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini pe cont propriu valutar conţine următoarele documente:

 

 a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

 

 b) actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

 

 c) paşaport;

 

 d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în ANEXA 2, completată la toate rubricile;

 

 e) traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

 

 f) traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului curent;

 

 g) foile matricole - traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

 

 h) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz;

 

J) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii este clinic sanatoasa si nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie si totodata mentionate antecedentele personale legate de boli cronice si respectiv de SARS-COV2.

 

 


 

Termen limită de primire a dosarelor: 30 Septembrie 2021!

 

Taxa administrativă de procesare a dosarelor este de 50 EURO. Taxa se va plăti înaintea trimiterii dosarului în vederea admiterii.

 

Date bancare:

 

BANK NAME:       BANCA TRANSILVANIA (BT) ALBA IULIA

SWIFT:                  BTRLRO22 ALBA IULIA

IBAN:                     RO 37 BTRLEURCRT 000 6338302

BENEFICIARY:      UNIVERSITATEA "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

FISCAL CODE:      5665935

 

  • CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII Descarcă
  • LISTA  DIPLOMELOR DE STUDII LICEALE RECUNOSCUTE DE MEC PENTRU ÎNSCRIEREA CETĂŢENILOR STRĂINI LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ Descarcă
  • REGULAMENTUL DE ADMITERE A CETĂŢENILOR STRĂINI ŞI ŞCOLARIZAREA ACESTORA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK