Hotărâre Senat 15.09.2021

Anunțuri

Hotărâre Senat 15.09.2021

Având în vedere:
- prevederile art. 7, alin. (2) și (3) ale OUG 141/2020 din 19.08.2020, privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, 
- Ordinul comun al MS nr. 1756/03.09.2021 și al ME nr. 5196/03.09.2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților / instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 
- OUG nr. 99/10.09.2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, 
Senatul UAB stabilește modalitățile de desfășurare a activităților didactice, în semestrul I al anului universitar 2021-2022, după cum urmează:
(1) Pentru studiile universitare de licență
- cursurile cu formații de studii cu peste 80 de studenți se vor desfășura în sistem on-line;
- activitățile didactice cu formații de studii sub 80 de studenți se vor desfășura cu prezență fizică (activități de tip cursuri, seminarii , laboratoare, lucrări practice);
(2) Pentru studiile universitare de masterat, activitățile didactice se vor desfășura în sistem on-line. Se recomandă organizarea de întâlniri periodice, cu prezență fizică. 
(3) Pentru studiile universitare de doctorat activitățile se vor desfășura atât în sistem on-line cât și cu prezență fizică. 
(4) Modalitatea concretă de desfășurare a activităților didactice pe fiecare disciplină se va stabili în Consiliile facultăților, respectiv în CSUD, cu consultarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Situația privind desfășurarea activităților la nivelul facultăților și școlilor doctorale va fi înaintată conducerii UAB.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK