Susţii teza de doctorat

Cadrul legislativ privind evaluarea tezelor de doctorat Ordin nr. 3482/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitar si Anexa 1 pag. 8 privind  Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat şi Anexa 2 pag. 15 privind Solutionarea sesizarilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profesionala, inclusiv cu privire la existenta plagiatului, in cadrul unei teze de doctorat.

PROCEDURĂ privind înscrierea în vederea susţinerii tezei de doctorat

 SUSTINERE TEZA DE DOCTORAT:

     În vederea susţinerii publice a tezei de doctorat, doctoranzii trebuie să parcurgă următoarele 5 faze.

     Toate documentele necesare completării dosarului se depun la Secretariatul Şcolii Doctorale a UAB din str. G. Bethlen, nr. 5, Alba Iulia.

     I. Obţinerea avizului comisiei de îndrumare şi a conducătorului de doctorat.

     Pentru a obţine avizul comisiei de îndrumare trebuie să depuneti înainte cu 30 zile următoarele:

        1. cererea de presusţinere,

        . teza de doctorat în format WORD (pe CD/DVD).

     II. Obţinerea rapoartelor de similitudini.

     Etapa I:  Doctorandul trimite/depune la Secretariatul Şcolii Doctorale cu minimum 30 zile inainte de sustinerea tezei in cadrul comisiei de indrumare şi cu 30 de zile înainte de susţinerea publică a tezei, teza în format word, pe CD.

     Doctorandul beneficiază de o singură verificare gratuită (daca este necesar si o a doua generare a raportului de dimilitudini aceasta se face contra cost - 50 lei) a lucrării în vederea depistării plagiatului, pentru fiecare etapa a susţinerii.

     Etapa II: Şcoala Doctorală trimite rapoartele antiplagiat (conducătorului de doctorat) în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea şi tezei.

     III. Obţinerea deciziei de numire a comisiei.

     La Secretariatul Şcolii Doctorale se depune următoarele documente (cu cel puţin 30 de zile înainte de susţinerea publica cf. HG 681/2011):

 • Propunerea Conducătorului de doctorat privind componenţa comisiei de susţinere publică vizată de conducătorul de doctorat şi de Directorul CSUD (Anexa 2);
 • Procesul verbal cu Avizul favorabil al comisiei de îndrumare.

     IV Completarea dosarului în vederea susţinerii publice a tezei de doctorat.

     După obţinerea deciziei de numire a comisiei de doctorat, dar nu mai târziu cu 30 de zile înainte de susţinerea publică, se completează dosarul cu următoarele acte:    

      1. Act de identitate;

      2. Certificat de naştere;

      3. Act care atestă schimbarea numelui, după caz;

      4. CV;

      5. Declaraţie pe proprie răspundere (Anexa 3);

      6. Cerere fixare dată susţinere;

      7. Adeverinţă depunere teză la bibliotecă;

      8. Rezumat teza de doctorat - limba română şi limba engleză, numai pe CD/DVD;

     9. Teza de doctorat şi anexe (teza sub formă tipărită, redactată faţă, cartonată 1 exemplar, model prima pagina şi a doua, Anexa 5);

     10. Lista şi scan publicaţii (publicatiile scanate numai pe CD/DVD);

     11. Declaraţia doctorandului privind publicarea tezei;

     12. Chitanţa de achitare a taxei administrative/de sustinere a tezei;

     13. Un CD care să conţină următoarele:

 • teza de doctorat în format electronic, PDF şi WORD ;
 • CV Europass;
 • rezumatul tezei de doctorat în format electronic, într-un fişier de tip PDF, care include rezumatul în limba română:
 • rezumatul tezei de doctorat în format electronic, într-un fişier de tip PDF, care include rezumatul în limba engleză:
 • lista de lucrări +scan publicaţii - PDF;

     Chitanţa de achitare a taxei administrative/de susţinere a tezei se plăteşte la casieria UAB sau în contul de Trezorerie RO80TREZ00220F330500XXXX:

        a. taxa administrativă pentru doctoranzii subvenţionaţi (taxa administrativă se modifică prin hotărâre de Senat în fiecare an universitar);

        b. taxa administrativă şi taxa de susţinere a tezei  pentru doctoranzii cu taxă (se modifică prin hotărâre de Senat în fiecare an universitar);

   După completarea dosarului cu documentele enumerate mai sus, se afişează anunţul susţinerii publice a tezei (30 zile înainte de data stabilită de preşedintele Comisiei de doctorat).

     V. După susţinerea publică a tezei de doctorat se completează dosarul cu următoarele documente:

 • propunerea de acordare a titlului de doctor, semnată de preşedintele comisiei de doctorat;
 • procesul verbal de susţinere a tezei de doctorat;

     Dosarul de susţinere publică a tezei de doctorat este predat de preşedintele comisiei, în maximum 5 zile, la Secretariatul Şcolii Doctorale în vederea verificării, completării şi trimiterii la MEC.    

Acte necesare pentru plata membrilor din comisia de susţinere publică

 • adeverinţă, în original, din care să rezulte funcţia şi vechimea în specialitate;
 • extras cu contul IBAN;
 • copia BI/CI;
 • cuponul de pensie în cazul în care cadrul didactic asociat este şi pensionar (din luna anterioară sau curentă);
 • referatul în 1 exemplar, cu semnătura în original a referentului ştiinţific.

     Aceste documente trebuie să fie depuse la Secretariatul Şcolii Doctorale al UAB cu cel puţin 5 zile înainte de susţinerea publică a tezei de doctorat în vederea întocmirii contractelor de muncă. Nedepunerea în termen a actelor mai sus menţionate duce la imposibilitatea întocmirii contractelor şi la imposibilitatea plăţii referenţilor oficiali.

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK