Legislaţie în vigoare, referitoare la Doctorat

Legea:

LEGEA îNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR 199/04.07.2023

Hotărârea:

Hotărârea nr. 42/2017 aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi

Hotărârea nr. 681/2011 privind CODUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Hotărârea nr. 134/2016 privind completarile si modificarile CODULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Hotărârea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 6342, 6343 din 15-16 decembrie 1998.

Hotărârea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 1555 din 27 aprilie 2012

Hotărârea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 9291 din 19 iunie 2015

Hotărârea nr. 5 din 4 februarie 2013 pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea vechimii în domeniul financiar-contabil şi a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului ştiinţific de doctor obţinut în domeniul "contabilitate"

Protocol 1991 Patriarhie Culte cu Ministerul Educatiei

 

O R D I N U L:

Ordin nr. 6450/2022 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania, pentru anul 2023

Ordin nr. 3116/2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania, pentru anul 2020

Ordin nr. 3128/2019 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania, pentru anul 2019
Ordin nr. 3047/2018 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania, pentru anul 2018

Ordin nr. 3279/27.02.2017 privind Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară, a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2017

Ordin nr. 6153/21.12.2016 pentru adoptarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii

Ordin nr. 5382/29.09.2016 privind funcţionarea şcolilor doctorale în anul universitar 2016-2017

Ordin nr. 5381/29.09.2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

Ordin nr. 3482/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitar si Anexa 1 privind  Metodologia de evaluare a tezelor de doctora şi Anexa 2 privind Solutionarea sesizarilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profesionala, inclusiv cu privire la existenta plagiatului, in cadrul unei teze de doctorat

Ordin nr. 3530/29.03.2016 privind Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară, a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2016

Ordin nr. 3888/26.05.2015 privind Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară, a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2015

Ordin nr. 668/28.11.2014 privind Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară, a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2014

Ordin nr. 3121/27.01.2015 privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare

Ordin nr. 5648/13.12.2013 modificare art.3 din anexa1 la Ordinul 5691/2011 privind aprobarea regulamentului de functionare CNATDCU în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului tip pentru suţinerea tezei de abilitare

Ordin nr. 4204/15.07.2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012privind aprobarea standardelor minimale şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice în învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

Ordin nr. 6560/20.12.2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

Ordin nr. 3998/05 mai 2012 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2014

Ordin nr. 3994/05 mai 2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii-fundamentale P5 - Arte si stiinte umaniste din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Ordin nr. 3894/03 mai 2012  privind aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate

Ordin nr. 3313/13 martie 2012 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2012-2013

Ordin nr. 3504/12 martie 2012 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat

Ordin nr. 5691/13 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea evaluarii tezelor de abilitare si a modelului Cererii-tip pentru sustinerea tezei de abilitare

Ordin nr. 5690/13 octombrie 2011 privind dobândirea automată a calitatii de conducator de doctorat in Romania pentru persoanele care au obtinut aceasta calitate in statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiana

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK