Regulamente

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT - DOMENIUL CONTABILITATE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT - DOMENIUL FILOLOGIE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT - DOMENIUL ISTORIE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT - DOMENIUL TEOLOGIE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR POSTDOCTORALE - REGULAMENT

REGULAMENTUL  IOSUD-UAB

STRATEGIA DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A PLAGIATULUI ÎN ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT

METODOLOGIE PRIVIND VERIFICAREA RESPECTĂRII ETICII ȘI DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE ÎN ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT 

METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare / CERERE

METODOLOGIE privind autoevaluarea IOSUD-UAB

METODOLOGIA privind recunoaşterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

METODOLOGIA privind recunoaşterea în universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate

METODOLOGIE privind desfăşurarea concursului public pentru ocuparea postului de director CSUD

PROCEDURĂ privind alocarea locurilor subvenţionate/locurilor subvenţionate cu bursă în cadrul Şcolilor Doctorale şi pe conducătorii de doctorat  

PROCEDURĂ  privind privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat din Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin intermediul platformei INTRANET

PROCEDURĂ privind susţinerea publică a tezei de doctorat

PROCEDURĂ privind susţinerea on-line a tezelor de abilitare

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK