Evaluare instituțională

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA A OBŢINUT CALIFICATIVUL "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT"

ÎN URMA EVALUĂRII INSTITUŢIONALE ARACIS (2020) 

Raport Consiliu ARACIS - UAB
Raport Departament de evaluare externă
Raport Director de misiune şi coordonator
Raport evaluator străin
Raport studenţi  
Scrisoare ARACIS
Scrisoare răspuns UAB
Raport Comisie consultativă

Evaluări 2022 - studii universitare de licenţă

  • Economia comerțului, turismului și serviciilor ID Descarcă

Evaluări 2022 - studii universitare de masterat

  • Evaluarea, monitorizarea și auditul mediulu Descarcă
  • Proiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate Descarcă
  • Sisteme electronice inteligente avansate Descarcă

Evaluări 2022 - programe

  • Program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini în domeniile: 1)Matematică și științele naturii; 2)Științe inginerești; 3)Științe sociale; 4)Științe umaniste și arte; 5)Științe biologice și biomedicale; 6)Știința sportului și educației Descarcă

Evaluări 2021 - studii universitare de licenţă

Evaluări 2021 - studii universitare de masterat

 

REZULTATE EVALUĂRI PROGRAME DE STUDIU

Evaluări 2020- studii universitare de licenţă
Domeniul                                                                                          Specializarea                                                                                                                                                    
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) - IF  
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - ID  
Istorie Istorie - IF  
Limbă şi literatură Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză - IF  
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor - ID  
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune - IF  
Marketing Marketing - IF  
Informatică Informatică - IF  
Sociologie Sociologie - IF  

 

 

Evaluări 2019 - studii universitare de licenţă

 
Domeniul Specializarea  
Drept Drept  
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Deva)  
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale Electronică aplicată  
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare  
Informatică Informatică (în limba engleză)  
Ştiinţe administrative Administraţie publică  
Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru  
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor  
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor  
Ingineria mediului Ingineria mediului  
Muzică Muzică religioasă  
 

 

 
Evaluări 2019 - studii universitare de masterat

Domeniul

Programe de studii universitare de masterat aferente domeniului evaluat

 

Filologie - 2 programe în domeniu

1. Limbă, literatură şi cultură engleză în context european (selectat) cu modificarea limbii de predare din RO în EN - Limbă, literatură şi cultură engleză în context european (în limba engleză - English language, literature and culture in the european context)

2. Literatură şi cultură românească în context european

Istorie - 2 programe în domeniu

1. Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric (selectat)

2. Identităţi regionale în Europa central răsăriteană

Contabilitate - 2 programe în domeniu

1. Auditul şi controlul agenţilor economici (selectat)

2. Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

Finanţe - 2 programe în domeniu

1. Bănci, asigurări şi pieţe financiare (selectat)

2. Fiscalitate şi management financiar

Ştiinţe ale educaţiei - 2 programe  în domeniu

1. Management educaţional (selectat)

2. Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

Inginerie geodezică - 1 program în domeniu

1. Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar (Selectat)

Teologie - 2 programe  în domeniu

1. Mediere interculturală şi interreligioasă (selectat)

2. Teologie comparată

 

 

Marketing -  1 program în domeniu 1. Marketing şi promovarea vânzărilor (selectat)

Administrarea afacerilor - 3 programe în domeniu

1. Administrarea dezvoltării regionale durabile (selectat)

2. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

3. Administrarea afacerilor (în limba engleză)

Drept - 2 programe în domeniu

1. Ştiinţe penale şi criminalistică (selectat)

2. Instituţii de drept privat

Informatică 1 program în domeniu 1. Programare avansată şi baze de date (selectat)

Ştiinţe administrative -  1 program în domeniu 1. Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat (selectat) cu schimbarea denumirii în Asistenţă managerială şi administrativă

 

Evaluări 2018 - studii universitare de licenţă


Domeniul Specializarea  
Teologie Teologie ortodoxă pastorală
Inginerie civilă                                                     Inginerie urbană şi dezvoltare regională                                                                                                                               
Arte vizuale Artă sacră
 

Evaluări 2018 - studii universitare de masterat


 

Domeniul Specializarea  
Administrarea afacerilor                                    Administrarea afacerilor în limba engleză (Business administration)             

Sociologie - 1 program în domeniu

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

Evaluări 2017 - Studii universitare de licenţă


 
Domeniul Specializarea  
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor - ID
Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
Asistenţă socială Asistenţă socială - IF
Psihologie Terapie Ocupaţională
     

Evaluări 2017 - Studii universitare de masterat


 
Domeniul Specializarea  
Asistenţă socială Proiectarea şi managamentul serviciiilor sociale şi de sănătate
Finanţe Fiscalitate şi management financiar

Evaluări 2017


 

Program pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini în domeniile: 1) Matematică şi ştiinţele naturii; 2) Ştiinţe biologice şi biomedicale; 3) Ştiinţe inginereşti; 4) Ştiinţe sociale; 5) Ştiinţe umaniste şi arte; 6) Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice
   
Evaluări 2016 - Studii universitare de licenţă
Domeniul  
Ştiinţe administrative
Contabilitate

Evaluări 2016 - Studii universitare de masterat


Domeniul  
Ingineria mediului

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Sociologie
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

Evaluări 2015 - Studii universitare de licenţă


Domeniul  
Administrarea afacerilor
Finanţe
Contabilitate
Informatică
Sociologie
Istorie
Limbă şi literatură
Marketing
Ştiinţe ale educaţiei
Kinetoterapie
Arheologie
Limbă şi literatură

 

Evaluări 2015 - Studii universitare de masterat


Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

Evaluări 2014 - Studii universitare de licenţă


Domeniul  
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor
Inginerie geodezică

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Ingineria mediului

Evaluări 2014 - Studii universitare de masterat


Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

Evaluări 2013 - Studii universitare de licenţă


Domeniul  
Administrarea afacerilor
Limbă şi literatură
Limbi moderne aplicate
Teologie
Drept
Informatică
Ştiinţe ale educaţiei
Teologie
Istorie
Muzică
   
Evaluări 2013 - Studii universitare de masterat
Auditul şi controlul agenţilor economici
Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale
Teologie comparată
Consiliere pastorală
Studii muzeale şi turism cultural
Cercetarea arheologică interdisciplinară
Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

 

Evaluări 2012 - Studii universitare de licenţă


Psihologie
   
Evaluări 2012 - Studii universitare de masterat
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
Mediere interculturalăşi interreligioasă
Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK