Formare continuă - Seria 2022-2024

ANUNT

 

Candidaţii înscriși la colocviul de admitere pentru obținerea gradul didactic I, Seria 2022-2024, trebuie să depună, în perioada 06.12.2021 – 10.01.2022, o cerere tip, în care vor menţiona tema lucrării, o bibliografie minimală, planul lucrării şi opţional numele unui cadru didactic conducător ştiinţific.

Cererea completată, semnată și datată, însoțită de Informarea privind prelucrarea datelor personale (3 pagini), precum și dovada efectuării plății privind taxa administrativă de participare la colocviul de grad didactic I, în cuantum de 150 lei, va fi transmisă prin e-mail la adresa dppd@uab.ro, până cel târziu la data de 10.01.2022.

Plata taxei administrative de participare la colocviul de grad didactic I, Seria 2022-2024, în cuantum de 150 lei, se va efectua prin virament bancar, în contul deschis la Trezoreria Alba

            Pe mandatul poştal sau ordinul de plată se va menţiona:

 • La destinatar: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba IuIia, Cod fiscal: 5665935

Cont: RO80TREZ00220F330500XXXX, deschis la Trezoreria Alba,

 • La explicaţii: Numele şi prenumele candidatului, DPPD, Taxă administrativa colocviu grad didactic I, Seria 2022-2024

Colocviul de admitere se va desfăşura în data de 05 Februarie 2022, online prin intermediul Aplicației ZOOM pe bază de ID și PAROLĂ, pentru toate specializările (Preofesori, Învățători/Educatori), conform graficului de desfășurare pe intervale orare, care va fi afişată pe site-ul UAB, începând cu data de 01 Februarie 2022.

Elaborarea lucrărilor metodico-ştiinţifice se va realiza în perioada 15.02.2022-31.08.2023, iar susţinerea acestora şi inspecţia specială se vor efectua în anul şcolar 2023-2024.

 

 • Cerere colocviu grad didactic I, Seria 2022-2024 Descarcă
 • Informare privind prelucrarea datelor personale Descarcă
 • Anunt colocviu gradul I Seria 2022-2024 Descarcă

Tematică colocviu Gradul I, Seria 2022-2024

 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - EDUCATORI (PIPP) Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - INVATATORI (PIPP) Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ROMANA Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - SPECIALIZAREA LIMBA SI LITERATUA FRANCEZA Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - SPECIALIZAREA ISTORIE Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXA Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - SPECIALIZAREA CIG Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - FINANTE SI BANCI Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - SPECIALIZAREA ECTS Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - ADMINISTRAREA AFACERILOR Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - MARKETING Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - INFORMATICA Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - ELECTRONICA APLICATA Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - INGINERIA MEDIULUI Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - DREPT Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - SOCIOLOGIE Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA Descarcă
 • TEMATICA COLOCVIU DE ADMITERE PENTRU GRADUL DIDACTIC I - INFORMATICA Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK