FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (Nivel II / 30 credite) AN UNIVERSITAR 2021-2022

Plan de învăţământ

al DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC

pentru  programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie

pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică

-absolvenţi de studii universitare-

Valabil începând cu anul universitar 2021-2022

Cod disciplină

Discipline de învăţământ

Perioada de studiu a disciplinei

Număr de ore pe săptămână

Total ore

Forme de evaluare

Număr de credite

Anul

Semestrul

Număr de săptămâni

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

MP2 1202

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

I

2

14

2

1

28

14

42

E

5

MP2 1101

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

I

1

14

2

1

28

14

42

E

5

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii)

MP2 2304

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specializării (învăţământul liceal, postliceal, după caz)* 

II

3

14

2

1

28

14

42

E

5

MP2 2406

Practică pedagogică (în învăţământ liceal, postliceal, după caz)*  

II

4

14

-

3

-

42

42

C

5

Discipline opţionale (se aleg 2 discipline)

MP2 1203

Pachet opţional 1 (se alege o disciplină):

     - Comunicare educaţională

     - Consiliere şi orientare

     - Metodologia cercetării educaţionale

     - Educaţie integrată

I

2

14

1

2

14

28

42

E

5

MP2 2305

Pachet opţional 2 (se alege o disciplină):

    - Sociologia educaţiei

    - Managementul organizaţiei şcolare

    - Educaţie interculturală

    - Doctrine pedagogice contemporane

II

3

14

1

2

14

28

42

E

5

     TOTAL - Nivelul II

-

-

-

-

-

112

140

252

5E+1C

30

 

Examen de absolvire, Nivelul II

II

4

-

-

-

-

-

-

E

5

       * La disciplinele ‘’Didactica domeniului’’ și ”Practică pedagogică” se va completa obligatoriu precizând explicit domeniul conform art. 12, alin.4 din OMEN 4.129/16.07.2018

                C = Cursuri, A = Activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, practică)

         Precizări:

         1. Planul de învăţământ este aprobat prin OMEN  nr. 3.850 / 02.05.2017,  Anexa nr. 3 și OMEN nr. 4.129 / 16.07.2018.

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK