Metodologia de finanțare a cercetării științifice conform Ordinului nr. 3721/2023

Text în vigoare, actualizat la data de 27.09.2023

 • Metodologia de finanțare a cercetării științifice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - conform Ordinului Ministerului Educației nr. 3721 din 22 februarie 2023 Descarcă

Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027

 • Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 Descarcă

Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027

 • Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 Descarcă

Metodologia de finanțare a cercetării științifice conform Ordinului nr. 3126/2022

 • Metodologia de finanțare a cercetării științifice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform Ordinului Ministerului Educației nr. 3126 din 11 februarie 2022 Descarcă

Metodologia de finanțare a cercetării științifice din Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

 • Metodologia de finanțare a cercetării științifice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - cf. Ordin 3747/28.04.2021 Descarcă

Noutăţi

Procedura operațională - PO - CCȘ - 03 - privind înființarea centrelor de cercetare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Procedura operațională - PO - CCȘ - 02 - privind raportarea rezultatelor activității de cercetare în cadrul Universității 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Procedura operațională PO - CCȘ - 01 privind susținerea financiară a activității de publicare a rezultatelor cercetării științifice 

Metodologia de evaluare periodică a cercetării științifice din Universitatea 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 


Relansare competiţie de granturi interne de cercetare de excelenţă

în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660

Acţiuni şi instrumente suport pentru susţinerea cercetării de excelenţă

din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 
Competiţia a II-a
 
Nume şi prenume Tema de cercetare Eligibilitate   Punctaj
         
Conf.univ.dr. Paştiu Carmen Loialitatea consumatorilor în cazul comerţului on-line în România (E-Loyalty with on-line stores in Romania) Eligibil Admis 95   pct.

Conf.univ.dr. Varvara Simona Mecanismul coroziunii în prezenţa unui inhibitor netoxic - investigaţii interdisciplinare prin tehnici electrochimice şi ne-electrochimice Eligibil Admis 100 pct.

Prof.univ.dr. Gligor Mihai Studiul bioarheologic al unui mormânt multiplu eneolotic de la Alba Iulia - Lumea Nouă Eligibil Admis 100 pct.
         

         
Competiţia I        
         
Nume şi prenume Tema de cercetare Eligibilitate   Punctaj
         
CP 1 Rotar Marius Romanian Rugby during the Second World War (1941-1945) Eligibil Admis 100 pct.

Lect.univ.dr. Herţeg Crina On the Metaphoricity of Business English Idioms Eligibil Admis 95 pct.

Conf.univ.dr. Tulbure Ildiko Optimizarea consumurilor energetice şi masice corespunzătoare unei instituţii de învăţământ în acord cu principiile dezvoltării durabile Neeligibil    

Conf.univ.dr. Bîrluţiu Adriana Învăţarea automată prin analogie aplicată în analiza imaginilor Neeligibil    
 

Calendar relansare competiţie

 
Rezultate finale competiţie

de granturi interne de cercetare de excelenţă

în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660

Acţiuni şi instrumente suport pentru susţinerea cercetării de excelenţă

din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 
Nume şi prenume Tema de cercetare  
CP 1 Rotar Marius Romanian Rugby during the Second World War (1941-1945) ADMIS
Lect.univ.dr. Herţeg Crina On the Metaphoricity of Business English Idioms ADMIS
Conf.univ.dr. Bîrluţiu Adriana Învăţarea automată prin analogie aplicată în analiza imaginilor ADMIS
Conf.univ.dr. Tulbure Ildiko Optimizarea consumurilor energetice şi masice corespunzătoare unei instituţii de învăţământ în acord cu principiile dezvoltării durabile ADMIS

 
Rezultate finale competiţie

de granturi interne de cercetare de excelenţă

în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660

Acţiuni şi instrumente suport pentru susţinerea cercetării de excelenţă

din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 
Nume şi prenume Tema de cercetare  
     
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE
 
CP 1 Rotar Marius Romanian Rugby during the Second World War (1941-1945) ADMIS
Lect.univ.dr. Herţeg Crina On the Metaphoricity of Business English Idioms ADMIS
 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Conf.univ.dr. Bîrluţiu Adriana   Învăţarea automată prin analogie aplicată în analiza imaginilor ADMIS
Conf.univ.dr. Tulbure Ildiko   Optimizarea consumurilor energetice şi masice corespunzătoare unei instituţii de învăţământ în acord cu principiile dezvoltării durabile ADMIS

Lect.univ.dr. Bostan Roxana     Utilizarea metodelor electrochimice în investigarea extractului de castane (Aesculus hippocastanum L.) ca inhibitor ecologic pentru protecţia bronzului în mediu ce simulează ploaia acidă RETRAS DOSAR
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
-
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE
-
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
-

Lansare competiţie de granturi interne de cercetare de excelenţă

în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660

Acţiuni şi instrumente suport pentru susţinerea cercetării de excelenţă

din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Cerere de finanţare
Contract de finanţare
Metodologie pentru acordarea granturilor interne de cercetare de excelenţă   data publicării 25.09.2019
 

 
Rezultate finale competiţie „Acţiuni suport pentru activităţi de excelenţă în cercetare”
 
 
Nume şi prenume Tema de cercetare  
     
Lect.univ.dr. Popa Lucian Stabilitate (generalizată) pentru sisteme liniare discrete variante în timp ADMIS
     

 
Asist.univ.dr. Bâgiu Lucian Vasile Regressus ad uterum and the androgynous nostalgias: readings into The Diary of Dracula through Corpus Hermeticum ADMIS

 
Conf.univ.dr. Popa Cristian Ioan „Pasărea-suflet”: ipostaze şi legături ale vechii arte funerare europene cu „helper birds” şamanice din Asia ADMIS

 
Lect.univ.dr. Millea Vlad Zeno Diferenţe de gen privind alegerea ocupaţiei de către adolescenţi şi structura ocupării forţei de muncă. O analiză în context european ADMIS

 
Lect.univ.dr. Bogdan Manole Decebal Alterarea Drepturilor Fundamentale ale Omului prin utilizarea mediului virtual de comunicare ADMIS
     

 
Conf.univ.dr. Iordăchescu Teodora Social realities reflected in proverbs. A comparative approach to Romanian and English cognitive metaphors in proverbs ADMIS
     

 

 

 

Lansare competiţie proiecte de cercetare

„Acţiuni suport pentru activităţi de excelenţă în cercetare”

 
Cerere de finanţare
 
Contract de finanţare
 
Metodologia de selecţie a propunerilor de proiecte de cercetare susţinute prin fondurile alocate proiectului „Acţiuni suport pentru activităţi de excelenţă în cercetare"
 

 

Burse pentru programe online oferite de Universitatea Anaheim, California (data publicării 09.05.2018)

Detalii

Concursuri anuale dedicate cercetătorilor ştiinţifici organizate de Academia Regală din Belgia pentru Ştiinţe a Teritoriilor de peste mări în 2019 şi 2020. (data publicării 09.05.2018)

Detalii
 • Concursuri anuale dedicate cercetătorilor ştiinţifici organizate de Academia Regală Descarcă
 • Burse pentru programe online oferite de Universitatea Anaheim, California Descarcă
 • Metodologia de selecţie a propunerilor de proiecte de cercetare susţinute prin fondurile alocate proiectului Descarcă
 • Contract de finanţare Descarcă
 • Cerere de finanţare Descarcă
 • Metodologie pentru acordarea granturilor interne de cercetare de excelenţă Descarcă
 • Contract de finanţare Descarcă
 • Cerere de finanţare Descrcă
 • Calendar relansare competiţie Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK