Proiecte derulate - Fonduri Structurale

Lista proiectelor derulate - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia .

     Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

     Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

     Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

     Programul Erasmus + Uniunea Europeană

     Programul Operațional Capital Uman

     Programul Operațional Competitivitate

   

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE:

Nr. crt. Cod contract Titlu proiect Detalii

1.

POSDRU/39/3.2/G/21784

Creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor şi al angajatorilor întreprinderilor din domeniul construcţiilor şi serviciilor din Regiune, prin furnizarea de formare profesională specifică

detalii

2.

POSDRU/41/3.9/G/14068

Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional al Regiunii Centru

detalii

3.

POSDRU/22/2.1/G13000

Începe-ţi cariera din studenţie!

detalii

4.

POSDRU/19/1.3/G/30021

Şcoala de vară: Tineri în educaţie!

detalii

5.

POSDRU/22/2.1/G/24296

Creşterea performanţelor absolvenţilor HIGHTECH în viaţa activă, prin programe de pregătire practică realizate în parteneriat cu agenţii economici

detalii

8.

POSDRU/13/5.2/S/2

Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin telework

detalii

9.

POSDRU/41/3.3/G/40317

Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE

detalii

11.

POSDRU/86/1.2/S/63140

Reţea de colaborare online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe în domeniul geodeziei

detalii

12.

POSDRU/87/13/S/63709

Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţămăntul superior

detalii

13.

POSDRU/91/2.2/S/54433

Educaţie pentru toţi, educaţia este şansa ta

detalii

14.

POSDRU/90/2.1/S/61811

Practica - primul pas pentru cariera ta!

detalii

15.

POSDRU/86/1.2/S/62508

Perspective ale formării prin masterat a specialiştilor din domeniul educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici la un nivel calitativ superior

detalii

16.

POSDRU/107/1.5/S/77497

Pregătire doctorală de excelenţă pentru societatea cunoaşterii

detalii

17.

POSDRU/88/1.5./S/63269

Bursele doctorale, premiza pentru creşterea competitivităţii şi compeţentelor în cercetarea ştiinţifică

detalii

18.

POSDRU/86/1.2/S/61878

Excelenţa academică în Învăţămăntul la Distanţă şi Învăţămăntul cu Frecvenţă Redusă - un demers pentru calitate

detalii

19.

POSDRU/92/3.1/S/62459

Formare şi asistenţă în domeniul managerial-antreprenorial pentru mici şi viitori întreprinzători, manageri şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru şi Sud-Est

detalii

20.

POSDRU/22/2.1/G/15575

Ocupare activa si sustenabila in mediul rural

detalii

21.

POSDRU/2.2/G/39680

Eu nu abandonez şcoala

detalii

22.

POSDRU/83/5.2/S/58823

Caravana Ocupării Forţei de Munca din Munţii Apuseni - Servicii prelucrare date strategie resurse umane

detalii

23.

POSDRU/60/2.1/S/41750

Studiu national de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor din inv superior

detalii

24.

POSDRU/86/1.2/S/63545

TEORO - Terapia Ocupaţională şi Ingineria aplicată în echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă

detalii

25.

POSDRU/96/6.2/S/49743

Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii

detalii

26.

POSDRU/90/2.1/S/63960

Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic

detalii

27.

POSDRU/56/1.2/S/32768

Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare - învăţare - evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii

detalii

28.

POSDRU91/2.2/S/54433

Educatie pentru toţi, educaţia este şansa ta!

detalii

29.

POSDRU/88/1.5/S/63269

Bursele doctorale premiza pentru cresterea competitivitatii si competentelor in cercetarea stiintifica

detalii

30.

POSDRU/92/3.1/S/62459

Formare si asistenta in domeniul managerial - antreprenorial pentru micii si viitori intreprinzatori, manageri si angajati din cadrul IMM-urilor din regiunile NE, NV, Centru si SE

detalii

31.

POSDRU 87/13/S/63709

Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţămăntul superior

detalii

32.

POSDRU/90/2.1/S/61811

Practica primul pas pentru cariera ta

detalii

33.

POSDRU/86/1.2/S/62508

Perspective ale formarii prin masterat al specialistilor in domeniul educatiei timpurii si scolaritatii mici la un nivel calitativ superior

detalii

34.

POSDRU/109/2.1/G/81578

Stagiile de pregătire practică la agenţii economici - o poartă de acces pe piaţa muncii

detalii

35.

POSDRU/109/2.1/G/82018

Firma virtuală - Sistem interactiv de învăţare pentru creşterea gradului de ocupare şi adaptare a studenţilor pe piaţa muncii

detalii

36.

POSDRU/107/1.5/S/77497

Pregatire doctorala de excelenta pentru societatea cunoasterii - PREDEX

detalii

37.

POSDRU/113/4.2/S/121748

3C - Calitatea Crează Competenţe" - Calitatea în formare Crează Competenţe profesionale de nivel european pentru personalul SPO din Regiunile Centru, Vest şi Nord-Vest

detalii

38.

POSDRU/169/2.1/G/141529

"Împreuna pentru un viitor de succes în Europa!"

detalii

39.

POSDRU/156/1.2/G/137166

„Oameni inteligenţi pentru oraşe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii şi ingineriei mediului la cerinţele secolului 21"

 detalii

40.

POSDRU/189/2.1/G/156608

„Practică şi consiliere - paşii tăi spre o carieră de succes! "

 detalii

 41.

 POSDRU/161/2.1/G/141047 

"Construieşte-ţi cetatea carierei prin stagii de practică! În memoria Prof. univ. dr. Filimon Stremţan"

 detalii

42.

 POSDRU/160/2.1/S/139928 

„Student azi! Profesionist măine! Îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar"

 detalii

43.

POSDRU/161/2.1/G/142060

 "Intreprinderea Ta Primul Job" 

 detalii

44.

POSDRU/189/2.1/G/156113

 "Stagii de practica si consiliere pentru student" 

 detalii

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE:

Nr. crt. Cod contract Titlu proiect Detalii
1 POSCCE/191/23/11.05.2009 Întărirea capacităţii instituţionale a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia detalii
2 POSCCE/125/323/31.08.2009 Reţea Academică de e-Learning detalii

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE:

Nr. crt.
Cod contract
Titlu proiect
Detalii
1
SMIS 22763
Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice locale şi a instituţiilor deconcentrate din judeţul Alba prin furnizare de programe de instruire pentru dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de comunicare în sfera publică şi comunicare în limba străină ale angajaţilor, cu scopul atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de Uniunea Europeană

 

Fondul Social European şi Fondurile Regiunii Piemonte-Italia:

Nr. crt.
Cod contract
Titlu proiect
Detalii
1
D.g.r.n.23-1904/2/07/2015                                                                                   
TED - Transnational Employability Development - proiect cofinanţat din Fondul Social European şi Fondurile Regiunii Piemonte-Italia

 

Programul Erasmus + Uniunea Europeană:

Nr. crt.
Cod contract
Titlu proiect
Detalii
1
2015-3380/001-001
ACACIA:  Centros de Cooperación para el Fomento, Fortalecimiento y Transferencia de Buenas Prácticas que Apoyan, Cultivan, Adaptan, Comunican, Innovan y Acogen a la Comunidad Universitaria;
Nr. referinţă proiect : 561754-EPP-1-2015-1-CO-EPPKA2-CBHE-JP
2
Erasmus + KA226-A157625B
Innovative Competence in Online Higher Education

 

Programul Operațional Capital Uman:

Nr. crt.
Cod contract
Titlu proiect
Detalii
1
Cod SMIS 101639
„ALBA IULIA 360"
2
Cod SMIS 108786
Stagii de practică pentru studenţi
3
Cod SMIS 124185
CEO Antreprenor - Competitivitate, Excelentă, Oportunitate!
4
Cod SMIS 125040
Dezvoltarea învăţământului terţiar universitar în sprijinul creşterii economice - PROGRESSIO
5
Cod SMIS 131603
Stagii integrate de practică şi consiliere profesională pentru absolvenţi competitivi pe piaţa muncii (SIPAC)
6
Cod SMIS 131605
Stagiul de practică – primul pas spre primul job
7
Cod SMIS 131606
Stagii de practică pentru studenţii UAB
8
Cod SMIS 153770
Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economica sustenabilă – ACADEMIKA (Partener)

 

Proiecte ROSE:

Nr. crt.
Cod contract
Titlu proiect
Detalii
1
Acord de grant nr. 91/19.12.2017
Dezvoltare, afirmare, reuşită la începutul studenţiei (DARIS) - Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)

 

Programul Operațional Competitivitate:

Nr. crt.
Cod contract
Titlu proiect
Detalii
1
Cod SMIS 146739
“Achiziționarea de echipamente IT pentru studenții cu burse sociale în vederea desfășurării activităților didactice în contextul pandemiei SARS-COV-2”

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK