PNCDI IV, P 5.2.1 - Burse de cercetare "Ștefan Odobleja"

Anunturi

PNCDI IV, P 5.2.1 - Burse de cercetare "Ștefan Odobleja"

Prin această competiție se urmărește stimularea performanțelor în activitatea de cercetare a doctoranzilor și postdoctoranzilor români, prin creșterea numărului de burse de cercetare acordate pe bază de competiție, de către programe existente, recunoscute la nivel internațional. 

Obiective:

- Creșterea numărului de burse de cercetare acordate pe bază de competiție, pentru tineri doctoranzi și postdoctoranzi români, de către programe existente, recunoscute la nivel internațional;

- Creșterea atractivității carierei de cercetare, prin crearea unui cadru instituțional favorabil dezvoltării unui parcurs profesional bazat pe etică și performanță.

Criterii de acordare:

- Instrumentul de finanţare se adresează organizaţiilor de cercetare de drept public sau de drept privat din România, cu o vizibilitate internaţională recunoscută. Instituţia nu poate fi o întreprindere, în sensul legislației privind ajutorul de stat;

- Instituţia gazdă nu este declarată, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu are conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; nu a furnizat declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de către UEFISCDI în vederea selectării contractanţilor; nu a încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o Autoritate Contractantă;

- În instituția gazdă există un program de burse cu finanțare internațională1 , acordate pe bază de competiţie. La procesul de evaluare realizat la nivel internațional participă atât experți români, cât și experți străini;

- Programul de burse deja existent se derulează de un interval de timp suficient de mare pentru a îi conferi credibilitate;

- Numărul de burse, solicitate a fi finanțate prin acest instrument pentru o anumită instituție, este de maximum 10 și nu poate depăși numărul de burse acordate de programul deja existent, cu finanțare internațională.

- Un candidat poate beneficia o singură dată de bursa acordată prin acest instrument de finanțare, în calitate de student – doctorand/cercetător postdoctoral.

 

Cererea de finanţare (se completează, se semnează, se scanează şi se încarcă în platforma de depunere on-line.

❗  Cererile de finanțare se depun continuu, până la epuizarea bugetului alocat. 
Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar cererile de finanţare care se găsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".

Calendar

Mai multe detalii

Persoană de contact UEFISCDI:
Simina Smarandache - COORDONATOR COMPETITIE
E-mail: simina.smarandache@uefiscdi.ro
Telefon: +40 21 308 05 15

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK