Autentificare


Lista studentilor repartizati Facultatea de Istorie si Filologie

Lista studentilor repartizati Facultatea de Stiinte Economice

Lista studentilor repartizati Facultatea de Stiinte Exacte si Ingineresti

Lista studentilor repartizati Facultatea de Drept si Stiinte Sociale

 

Lista studentilor repartizati Facultatea de Teologie OrtodoxaTABEL NOMINAL CU STUDENTII ADMISI LA CAZARE (COPII AI PERSONALULUI DIDACTIC) si TABEL NOMINAL CU STUDENTII ADMISI LA CAZARE CE BENEFICIAZA DE GRATUITATE SI REDUCERE 50%TABEL NOMINAL CU STUDENTII ADMISI LA CAZARE A STUDENTILOR STRAINI AFLATI LA STUDII IN CADRUL UNIVERSITATII IN ANUL UNIVERISTAR 2017-2018 si STUDENTI STRAINI


Lista romanilor de pretutindeni, admisi in sesiunea legal organizata, in regimuri financiare: CU BURSA sau CPL, incepand cu anul universitar 2017-2018


 

Studenti Erasmus+ semestrului I al anului universitar 2017-2018

    

ANUNT IMPORTANT:


Cazarea în căminele studenţeşti se face pe baza listelor stabilite.
           Studenţii care au primit aprobare pentru a fi cazaţi, se vor prezenta la cămin, cu următoarele acte:
          1. Cartea (buletinul) de identitate în original şi  o copie nelegalizată;
          2. Suma de 200 lei  ce reprezintă contravaloarea cazării pe luna octombrie 2017;
          3. Suma de 200 lei ce reprezintă garanție pentru studentii străini;
          4. Adeverinţă medicală eliberată de la dispensarul medical studenţesc al universităţii.

 

PROGRAM  ELIBERARE ADEVERINȚE:

          29.09.2017                      orele 08.00 - 18.00
          30.09.2017                      orele 08.00 - 15.00
          01.10.2017                      orele 08.00 - 15.00

 

PERIOADA DE CAZARE:

          29.09. -  01.10.2017  pentru toate căminele studenţeşti;
                   Studenţii care nu se prezintă la cazare în această perioadă pierd dreptul la cazare.
          Redistribuirea locurilor de cazare rămase neocupate se va face în data de 03.10.2017.

PROGRAM CAZARE:

 

          Zilnic                              8 - 18

 

 

SERVICIUL  SOCIAL,

 

 

 

 

 

 Ajutor si asistenta
Notiuni generale:
Cazarea in căminele studentesti se face anual, la inceputul fiecărui an universitar, pe bază de cerere nominală completată on-line la adresa www.uab.ro - ,, Cazări cămine'', in perioada
31 iulie 2017 - 25 septembrie 2017.
In data de 26 septembrie se vor verifica mediile studentilor in secretariate.
In data de 28 septembrie 2017 după ora 16,00, se vor afisa listele cu studentii care primesc aprobare pentru a fi cazati.
Cazarea se va efectua in perioada 29.09.2017 - 01.10.2016, intre orele 8 - 18.

Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare pentru studenti este cel al performantei in activitatea academică studentească, (definit de media anului anterior), cumulat cu distanta fată de locul de domiciliu sau resedintă să fie mai mare de 10 km, cu exceptia studentilor care au domiciliul sau resedinta in municipiul Alba Iulia.

A. Repartizarea in căminele studentesti se face in următoarea ordine de prioritate:
a. studentii bursieri ai statului român care fac parte din categoria românilor de pretutindeni, cu frecventă, cu bursă sau fără bursă;
b. studentii bursieri ai statului român din afara UE;
c. studentii ai altor universităti, primiti la studiu in baza acordurilor bilaterale (ex. beneficiari de granturi Erasmus);
d. studentii români de la cursurile de zi finantati de la buget pe baza rezultatelor obtinute in activitatea de cercetare, sportivă, culturală sau organizatională, olimpiade, etc;
e. studenti ai clubului sportiv;
f. studenti ai UAB, de la cursurile de zi, finantati pe locuri finantate de la bugetul de stat,integralisti;
g. Studenti ai UAB de la cursurile de zi, cu taxa, integralisti
h. Alte categorii de studenti ai UAB, in limita locurilor disponibile

B. Repartizarea in căminele studentesti a cazurilor sociale in limita a 10% din total locurilor de cazare se face in următoarea ordine de prioritate:
a. Studentii orfani de ambii părinti, cei proveniti din casele de copii sau de plasament dacă nu au depăsit vârsta de 26 ani, conform Legii 272/2004 privind promovarea si protectia drepturilor copilului in România
b. Studenti cu handicap grav si accentuat


C. Beneficiază de GRATUITATE la cazare următoarele categorii de studenti:
a) studentii orfani de ambii părinti si cei proveniti din casele de copii ori plasament familial;
b) copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de invătământ, precum si copii orfani de unul sau ambii părinti ce au activat in sistemul de invătământ.


D. Studenti cu handicap grav si accentuat beneficiază in baza Legii 448/2006, la cerere, de reducerea cu 50% a taxelor pentru cazare si masă la cantinele si căminele studentesti.


E. Studentii inmatriculati in anul I (sau in an superior prin admitere) la o a doua facultate, care au urmat si finalizat o specializare in cadrul Universitătii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, vor fi trecuti pe lista de rezerva in vederea obtinerii unui loc de cazare, urmând a li se repartiza un loc in măsura disponibilitătilor.

Dosarele (actele doveditoare) categoriilor de studenti, care beneficiază de reduceri sau gratuităti sau solicita loc in cămin fiind caz social, se vor depune la Serviciul Social, in perioada 06 septembrie - 20 septembrie 2017, vor fi analizate de Comisia pentru relatia cu studentii, absolventii si mediul social si vor fi validate de către Consiliul de Administratie al Universitătii.

Categoriile de studenti mentionate la punctele A(a - e), B (a-b) NU ISI VOR DEPUNE CERERI ON-LINE.
Locurile rămase in urma satisfacerii prioritătilor mentionate, vor fi distribuite studentilor de la cursuri de zi in ordinea descrescătoare a mediei din anul precedent. Studentii din anul I vor fi cazati pe baza mediei de la concursul de admitere.
Locurile de cazare sunt repartizate pe specializări si ani de studiu proportional cu numărul studentilor subventionati din anul si specializarea respectivă.
Ierarhizarea studentilor se face in limita locurilor disponibile, in functie de două criterii aplicate in următoarea ordine de prioritate:
a) media anului precedent (sau media de admitere pentru studentii anului I)
b) optiunile studentilor (căminul 1, 2, 3, 4), in ordinea in care au fost mentionate in formularul de inscriere la cazare (conform formularului de pe pagina de Web a Universitătii ).
Redistribuirea locurilor rămase se va afisa in data de 03.10.2017.

NU se vor caza in cămin studentii care si-au instrăinat locul de cazare, au găzduit persoane străine in camerele repartizate, au fost sanctionati in anul de studiu anterior, au inregistrat restante la plata regiei de cămin, au avut un comportament deficitar in relatiile cu alti studenti sau cu personalul administrativ sau au incălcat regulamentul de functionare a căminelor studentesti in anii anteriori.


SERV.SOCIAL,