Instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, înfiinţată în 1991
Universitate acreditată de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi evaluată ARACIS cu calificativul maxim - GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
banner slide show
UMS Web
University Management System Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Erasmus students guide
Arheologie Sistemica
Institutul de Arheologie Sistemica
Moodle (cursuri ID)
Cursuri ID
RAEL
Quantis Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
INTERNATIONAL STUDENTS

Absolventii pe piata muncii

Student suport
Cursuri CISCO
Data: 1-Octombrie-2014

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI UNIVERSITAR 2014-2015 VA AVEA LOC LUNI, 29 SEPTEMBRIE 2014, ORA 10.00, LA CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR DIN ALBA IULIA!

Le dorim mult succes în noul an universitar tuturor studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi întregului personal al Universităţii!

23.09.2014 - 09:53

Un nou centru de examinare DELF – DALF se deschide la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba – Iulia
- anunt deschidere centru DELF DALF
- formular de inscriere
- informatii suplimentare pentru inscriere

25.09.2014 - 14:45

Biroul de Programe Comunitare şi Acorduri Internaţionale organizează procesul de selecție în vederea acordării de granturi pentru mobilităţi studențești de studiu și plasament, finanțate prin intermediul Mecanismului Financiar SEE. Studenții interesați de obținerea unui grant de studiu sau plasament la Universități din Norvegia pot depune dosarele de candidatura la BPC, Palatul Apor, etajul I, în perioada 16-24 septembrie 2014. Selecția va avea loc pe data de 25 septembrie 2014. Pentru mai multe informaţii accesaţi următorul link

15.09.2014 - 11:35

Biroul de Programe Comunitare şi Acorduri Internaţionale organizează o nouă selecţie în vederea acordării de granturi Erasmus + pentru mobilităţi de predare, respectiv formare. Pentru mai multe informaţii accesaţi următorul link

15.09.2014 - 11:35

PARADA ABSOLVENţILOR ŞI FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A PROMOţIEI 2014 - Galerie foto

MULţUMIM TUTUROR CELOR CARE S-AU IMPLICAT ÎN ORGANIZAREA ŞI ÎN PROMOVAREA EVENIMENTULUI: ABSOLVENţI, STUDENţI VOLUNTARI, OFICIALITĂţI ŞI REPREZENTANţI AI INSTITUţIILOR PARTENERE, CADRE UNIVERSITARE ŞI PERSONAL ADMINISTRATIV, MASS-MEDIA, COLABORATORI ! FELICITĂRI TUTUROR ABSOLVENţILOR PROMOţIEI 2014!

Ministerul Educatiei Nationale, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, a lansat concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state, în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2014-2015. Accesaţi următorul link pentru mai multe detalii.

03.12.2013 - 13:00

Bine ai venit la sondajul studenţesc anual al Institutului trendence - Graduate Barometer Europe (GBE) 2014 / Barometrul Absolvenţilor din Europa 2014.
Scrisoare catre student
Despre sondajul trendence Graduate Barometer

11.11.2013 - 12:30

Vrei o bursa Erasmus de studiu in strainatate? Acum ai sansa si banii! Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link: - Click

11.10.2013 - 15:52
Rectorul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
Prof. univ. dr. Daniel Breaz, a fost ales Secretar general al Consiliului Naţional al Rectorilor din România.
11.07.2013 - 09:00
Joint International Meeting of the American Mathematical Society and the Romanian Mathematical Society, in partnership with "Simion Stoilow" Institute of Mathematics of the Romanian Academy,
27–30 iunie 2013 PHOTO GALLERY
25.06.2013 - 07:70

Evaluare Universitati MECTS

Raportari Universitatea ,,1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Proiecte castigate pe fonduri structurale aflate in derulare

Prima pagina | Despre UAB | Scoala doctorala | Cercetare | Conferinte 2011 | Relatii internationale | Aeternitas | Reviste cotate CNCSIS | Facultati | Centre | Biblioteca | Alumni | Info studenti |
| Info publice | Alba Iulia | Contact |
sus