UMS Web
University Management System Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Erasmus students guide
Arheologie Sistemica
Institutul de Arheologie Sistemica
Proiect PODCA 22763
Moodle (cursuri ID)
Cursuri ID
RAEL
Quantis Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
INTERNATIONAL STUDENTS

Absolventii pe piata muncii

Student suport
Cursuri CISCO
Student suport
Cursuri CISCO
Data: 26-Noiembrie-2015

În perioada 13-15 noiembrie 2015 a avut loc, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, reuniunea periodică a universităţilor membre ale Consorţiului „UNIVERSITARIA”: Universitatea din Bucureşti, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara. Cu acest prilej, s-au aflat la Alba Iulia rectorii şi întregul staff al universităţilor membre. Dezbaterile s-au desfăşurat pe 6 paneluri distincte şi au vizat probleme de mare actualitate ale evoluţiei învăţământului superior românesc. Galerie foto

UAB’s INTERCULTURAL YOUTH DAYS FESTIVAL, Alba Iulia, 23-27 noiembrie 2015. Programul oficial / Official Programme

Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii (CICOC-UAB), împreună cu Universitatea Czestochowa din Polonia, Consiliul Judeţean Alba şi Primăria Municipiului Alba Iulia vă invită, în perioada 4-6 noiembrie 2015, la Conferinţa Internaţională MANAGEMENTUL CARIEREI. Studenţii care doresc să participe la conferinţele din data de 5 noiembrie îşi pot ridica invitaţiile gratuite de la Biroul CICOC-UAB (Rectorat-Palatul Apor, parter), în zilele de 30 octombrie, 2 şi 3 noiembrie, în intervalul 08-16:00. Participanţii la conferinţă vor primi certificate de participare. Vizualizare afis

Ceremonia de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA PREŞEDINTELUI ACADEMIEI ROMÂNE, E.S. Acad. VALENTIN I. VLAD. Galerie foto

Orar înscrieri DELF - DALF
Sesiunea 12 - 13 Decembrie 2015
Luni: 18.00 - 20.00
Miercuri: 13.00 - 16.00
Vineri 12.00 - 15.00
Ultima zi de înscrieri: 27 noiembrie 2015
Înscrieri şi informatii: Valeria Pioraş, Catedra de Limbi Moderne, Corp C, et.1, Tel: 0745.474660

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2015-2016. Galerie foto

Ceremonia de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA Domnului Secretar de Stat Prof. univ. dr. Gigel Paraschiv (2 octombrie 2015). Galerie foto

Stimaţi studenţi, vă invităm să participaţi la unul dintre cele mai cuprinzătoare studii europeane despre educaţie şi carieră. În fiecare an, aproximativ 950 universităţi din Europa primesc informaţii valoroase despre gradul de satisfacţie al studenţilor lor prin intermediul trendence Graduate Barometer. În acelaşi timp, în jur de 280.000 de studenţi contribuie la modelarea mediului educaţional şi a celui legat de dezvoltarea carierei prin obiectivele şi motivaţiile pe care le împărtăşesc în cadrul acestui studiu

Detalii anunt

www.trendence-gradbarometer.eu

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a primit cel mai înalt calificativ acordat de către ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) - „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT pentru perioada 2015-2020”, în urma evaluării instituţionale externe, efectuate de către corpul de evaluatori ARACIS, în martie 2015 Diploma

Guvernul României a lansat primul program de Internship plătit, adresat studenţilor şi tinerilor absolvenţi cu vârsta de până la 25 de ani. Detalii

NOUL CONT IBAN PENTRU PLATI
Cod fiscal al institutiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plata sau mandat postal se va mentiona: numele si prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu si CNP-ul

Vrei o bursa Erasmus de studiu in strainatate? Acum ai sansa si banii! Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link: - Click

11.10.2013 - 15:52

Evaluare Universitati MECTS

Raportari Universitatea ,,1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Proiecte castigate pe fonduri structurale aflate in derulare

Prima pagina | Despre UAB | Scoala doctorala | Cercetare | Conferinte 2011 | Relatii internationale | Aeternitas | Reviste cotate CNCSIS | Facultati | Centre | Biblioteca | Alumni | Info studenti |
| Info publice | Alba Iulia | Contact |
sus