UMS Web
University Management System Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Erasmus students guide
Arheologie Sistemica
Institutul de Arheologie Sistemica
Moodle (cursuri ID)
Cursuri ID
RAEL
Quantis Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
INTERNATIONAL STUDENTS

Student suport
Cursuri CISCO
Student suport
Cursuri CISCO
Data: 10-Februarie-2016

ÎN ATENȚIA TUTUROR ABSOLVENȚILOR PROMOȚIEI 2016: Pentru cursurile festive, parada şi ceremonia de absolvire a Promoţiei 2016 a UAB, Universitatea pune la dispoziţia absolvenţilor, în regim de gratuitate (prin împrumut), ţinutele festive complete, personalizate cu însemnele oficiale ale fiecărei facultăţi. Eşarfele personalizate în culorile standard ale facultăţilor se vor putea achiziţiona de către doritori. În cursul lunii martie se vor organiza şedinţe organizatorice, la care sunt invitaţi să participe şefii de grupe din anii terminali.

În perioada 15 decembrie 2015 – 31 ianuarie 2016 este deschisă sesiunea de evaluare a cadrelor didactice din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Studenţii sunt rugaţi să completeze chestionarele de evaluare, accesând link-ul: https://193.231.35.81           Detalii

Stimaţi studenţi, vă invităm să participaţi la unul dintre cele mai cuprinzătoare studii europeane despre educaţie şi carieră. în fiecare an, aproximativ 950 universităţi din Europa primesc informaţii valoroase despre gradul de satisfacţie al studenţilor lor prin intermediul Trendence Graduate Barometer. în acelaşi timp, în jur de 280.000 de studenţi contribuie la modelarea mediului educaţional şi a celui legat de dezvoltarea carierei prin obiectivele şi motivaţiile pe care le împărtăşesc în cadrul acestui studiu

Detalii anunt

www.trendence-gradbarometer.eu

SIMPOZIONUL DEDICAT ZILEI DE 1 DECEMBRIE 1918 - ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, eveniment desfăşurat în prezenţa Preşedintelui Academiei Române, Acad. Ionel Valentin VLAD şi a Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Acad. Gheorghe DUCA. Galerie foto

Festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Acad. Gheorghe Duca. Galerie foto

În perioada 13-15 noiembrie 2015 a avut loc, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, reuniunea periodică a universităţilor membre ale Consorţiului „UNIVERSITARIA”: Universitatea din Bucureşti, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara. Cu acest prilej, s-au aflat la Alba Iulia rectorii şi întregul staff al universităţilor membre. Dezbaterile s-au desfăşurat pe 6 paneluri distincte şi au vizat probleme de mare actualitate ale evoluţiei învăţământului superior românesc. Galerie foto

Ceremonia de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA PREŞEDINTELUI ACADEMIEI ROMÂNE, E.S. Acad. VALENTIN I. VLAD. Galerie foto

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2015-2016. Galerie foto

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia participă la Studiul Naţional de Monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior în cadrul proiectului „Politici bazate pe evidenţe şi impactul asupra pieţei forţei de muncă” co-finanţat din Fondul Social European.
Pentru informaţii detaliate click aici

Ceremonia de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA Domnului Secretar de Stat Prof. univ. dr. Gigel Paraschiv (2 octombrie 2015). Galerie foto

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a primit cel mai înalt calificativ acordat de către ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) - „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT pentru perioada 2015-2020”, în urma evaluării instituţionale externe, efectuate de către corpul de evaluatori ARACIS, în martie 2015 Diploma

NOUL CONT IBAN PENTRU PLATI
Cod fiscal al institutiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plata sau mandat postal se va mentiona: numele si prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu si CNP-ul

Proiect PODCA 22763. Detali

Vrei o bursa Erasmus de studiu in strainatate? Acum ai sansa si banii! Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link: - Click

11.10.2013 - 15:52

Evaluare Universitati MECTS

Raportari Universitatea ,,1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Proiecte castigate pe fonduri structurale aflate in derulare

Prima pagina | Despre UAB | Scoala doctorala | Cercetare | Conferinte 2011 | Relatii internationale | Aeternitas | Reviste cotate CNCSIS | Facultati | Centre | Biblioteca | Alumni | Info studenti |
| Info publice | Alba Iulia | Contact |
sus