UMS Web
University Management System Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Erasmus students guide
Arheologie Sistemica
Institutul de Arheologie Sistemica
Moodle (cursuri ID)
Cursuri ID
RAEL
Quantis Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
INTERNATIONAL STUDENTS

Student suport
Cursuri CISCO
Student suport
Cursuri CISCO
Data: 28-Mai-2016

ÎN ATENȚIA ABSOLVENŢILOR UAB - 2016
Detalii privind organizarea Paradei absolvenţilor şi a Festivităţii de absolvire din data de 28 mai 2016 - Detalii
Felicitări şi mult succes tuturor!

O invitaţie din partea redacţiei revistei DILEMA VECHE, pentru toţi studenţii iubitori de cultură şi care doresc să dialogheze şi să scrie despre valorile noastre! Întâlnirea „dilematicilor” va avea loc joi, 26 mai 2016, ora 13.00, în Sala Senatului. Detalii

În perioada 16 mai 2016 – 12 iunie 2016 este deschisă sesiunea de evaluare a cadrelor didactice din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Studenţii sunt rugaţi să completeze chestionarele de evaluare, accesând link-ul: https://193.231.35.81, Detalii

Vă invităm să participaţi la seminarul educaţional „Fluent în Finanţe”, etapă a programului de educaţie financiară dezvoltat de Bursa de Valori Bucureşti şi organizat cu sprijinul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi al Asociaţiei „Alumni UAB” . Evenimentul va avea loc în data de 24 mai 2016, ora 10.00, în Amfiteatrul A9 al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Programul INTERNSHIP.GOV.RO are drept misiune formarea unui corp de elită alcătuit din studenţi şi tineri absolvenţi cu potenţial în vederea îmbunătăţirii calităţii actului de guvernare şi pregătirea acestuia pentru o carieră ulterioară în administraţia publică centrală şi locală din România. Detalii

Oportunităţi de Internship în Marea Britanie, pentru studenţii UAB

Detalii 1, Detalii 2

ÎN ATENŢIA TUTUROR ABSOLVENŢILOR PROMOŢIEI 2016: Pentru cursurile festive, parada şi ceremonia de absolvire a Promoţiei 2016 a UAB, Universitatea pune la dispoziţia absolvenţilor, în regim de gratuitate (prin împrumut), ţinutele festive complete, personalizate cu însemnele oficiale ale fiecărei facultăţi. Eşarfele personalizate în culorile standard ale facultăţilor se vor putea achiziţiona de către doritori. În cursul lunii martie se vor organiza şedinţe organizatorice, la care sunt invitaţi să participe şefii de grupe din anii terminali.

SIMPOZIONUL DEDICAT ZILEI DE 1 DECEMBRIE 1918 - ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, eveniment desfăşurat în prezenţa Preşedintelui Academiei Române, Acad. Ionel Valentin VLAD şi a Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Acad. Gheorghe DUCA. Galerie foto

Festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa Preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Acad. Gheorghe Duca. Galerie foto

În perioada 13-15 noiembrie 2015 a avut loc, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, reuniunea periodică a universităţilor membre ale Consorţiului „UNIVERSITARIA”: Universitatea din Bucureşti, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara. Cu acest prilej, s-au aflat la Alba Iulia rectorii şi întregul staff al universităţilor membre. Dezbaterile s-au desfăşurat pe 6 paneluri distincte şi au vizat probleme de mare actualitate ale evoluţiei învăţământului superior românesc. Galerie foto

Ceremonia de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA PREŞEDINTELUI ACADEMIEI ROMÂNE, E.S. Acad. VALENTIN I. VLAD. Galerie foto

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2015-2016. Galerie foto

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia participă la Studiul Naţional de Monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior în cadrul proiectului „Politici bazate pe evidenţe şi impactul asupra pieţei forţei de muncă” co-finanţat din Fondul Social European.
Pentru informaţii detaliate click aici

Ceremonia de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA Domnului Secretar de Stat Prof. univ. dr. Gigel Paraschiv (2 octombrie 2015). Galerie foto

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a primit cel mai înalt calificativ acordat de către ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) - „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT pentru perioada 2015-2020”, în urma evaluării instituţionale externe, efectuate de către corpul de evaluatori ARACIS, în martie 2015 Diploma

NOUL CONT IBAN PENTRU PLATI
Cod fiscal al institutiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plata sau mandat postal se va mentiona: numele si prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu si CNP-ul

Proiect PODCA 22763. Detali

Evaluare Universitati MECTS

Raportari Universitatea ,,1 Decembrie 1918" din Alba Iulia