Instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, înfiinţată în 1991
Universitate acreditată de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi evaluată ARACIS cu calificativul maxim - GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
banner slide show
UMS Web
University Management System Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Erasmus students guide
Arheologie Sistemica
Institutul de Arheologie Sistemica
Moodle (cursuri ID)
Cursuri ID
RAEL
Quantis Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
INTERNATIONAL STUDENTS

Absolventii pe piata muncii

Student suport
Cursuri CISCO
Data: 18-Septembrie-2014

Cazarea in caminele studentesti

Formular de inscriere on-line

31.07.2014 - 10:42

Biroul de Programe Comunitare şi Acorduri Internaţionale organizează procesul de selecție în vederea acordării de granturi pentru mobilităţi studențești de studiu și plasament, finanțate prin intermediul Mecanismului Financiar SEE. Studenții interesați de obținerea unui grant de studiu sau plasament la Universități din Norvegia pot depune dosarele de candidatura la BPC, Palatul Apor, etajul I, în perioada 16-24 septembrie 2014. Selecția va avea loc pe data de 25 septembrie 2014. Pentru mai multe informaţii accesaţi următorul link

15.09.2014 - 11:35

Biroul de Programe Comunitare şi Acorduri Internaţionale organizează o nouă selecţie în vederea acordării de granturi Erasmus + pentru mobilităţi de predare, respectiv formare. Pentru mai multe informaţii accesaţi următorul link

15.09.2014 - 11:35

ADMITEREA 2014 pentru TOATE SPECIALIZĂRILE FACULTĂŢILOR DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE, ŞTIINŢE, DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE SE ORGANIZEAZĂ LA SEDIUL CENTRAL AL UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA, Str. N. Iorga 11-13 (Corp C, etaj I):
COMISIA FACULTĂŢII DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE - Sala S8, etaj I
COMISIA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE - Sala A4, etaj I
COMISIA FACULTĂŢII DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE-sala S12, etaj I
PENTRU FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, ADMITEREA SE ORGANIZEAZĂ ÎN CLĂDIREA FACULTĂŢII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 13, etaj I.

11.07.2014 - 15:10

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a Hotărârii Guvernului de aprobare a Metodologiei cadru pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior, art. 10 alin. (1) şi (2), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în sem. II al anului universitar 2013-2014. Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 324 din 10.06.2014.

16.06.2014 - 09:09

PARADA ABSOLVENţILOR ŞI FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A PROMOţIEI 2014 - Galerie foto

MULţUMIM TUTUROR CELOR CARE S-AU IMPLICAT ÎN ORGANIZAREA ŞI ÎN PROMOVAREA EVENIMENTULUI: ABSOLVENţI, STUDENţI VOLUNTARI, OFICIALITĂţI ŞI REPREZENTANţI AI INSTITUţIILOR PARTENERE, CADRE UNIVERSITARE ŞI PERSONAL ADMINISTRATIV, MASS-MEDIA, COLABORATORI ! FELICITĂRI TUTUROR ABSOLVENţILOR PROMOţIEI 2014!

Biroul de Programe Comunitare şi Acorduri Internaţionale organizează o nouă selecţie în vederea acordării de granturi Erasmus pentru mobilităţi de predare, respectiv formare. Pentru mai multe informaţii accesaţi următorul link

Ministerul Educatiei Nationale, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, a lansat concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state, în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2014-2015. Accesaţi următorul link pentru mai multe detalii.

03.12.2013 - 13:00

Bine ai venit la sondajul studenţesc anual al Institutului trendence - Graduate Barometer Europe (GBE) 2014 / Barometrul Absolvenţilor din Europa 2014.
Scrisoare catre student
Despre sondajul trendence Graduate Barometer

11.11.2013 - 12:30

Vrei o bursa Erasmus de studiu in strainatate? Acum ai sansa si banii! Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link: - Click

11.10.2013 - 15:52

Oferta de cursuri pentru toamna 2013 - Detalii

11.10.2013 - 15:52
CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ ŞI PROGRAME AUTORIZATE detalii
16.09.2013 - 14:00
Rectorul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
Prof. univ. dr. Daniel Breaz, a fost ales Secretar general al Consiliului Naţional al Rectorilor din România.
11.07.2013 - 09:00
Joint International Meeting of the American Mathematical Society and the Romanian Mathematical Society, in partnership with "Simion Stoilow" Institute of Mathematics of the Romanian Academy,
27–30 iunie 2013 PHOTO GALLERY
25.06.2013 - 07:70
Sondajul studentesc anual de opinie al Institutului Trendence - Graduate Barometer Europe (GBE) 2013 / Barometrul Absolventilor din Europa 2013.
20.11.2012 - 13:00
Acces national electronic la literatura stiintifica de cercetare
ACCES NATIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA STIINTIFICA DE CERCETARE-

Evaluare Universitati MECTS

Raportari Universitatea ,,1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Proiecte castigate pe fonduri structurale aflate in derulare

Prima pagina | Despre UAB | Scoala doctorala | Cercetare | Conferinte 2011 | Relatii internationale | Aeternitas | Reviste cotate CNCSIS | Facultati | Centre | Biblioteca | Alumni | Info studenti |
| Info publice | Alba Iulia | Contact |
sus