Programe de studiu pentru licenta

Istorie

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Studierea istoriei se încadrează în domeniul fundamental științe umaniste. Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale domeniului Istorie și ale ariei de specializare vor fi accesibile celor care vor opta pentru această specializare la licență. În cadrul Facultății de Istorie și Filologie, cercetarea științifică în domeniul istoric se realizează prin colective care reunesc personalul didactic al departamentelor din cadrul Facultății, masteranzi şi doctoranzi, cum ar fi: Institutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul" (structură de cercetare acreditată) și Centrul de Excelență pentru Cercetări Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu" (structură de cercetare acreditată).

În cadrul studiilor de licență (cursuri de zi, cu o durată de 3 ani (6 semestre), pe lângă disciplinele de specialitate, studenții noștri frecventează modulul 1 de pregătire psiho-pedagogică, astfel că, la finalizarea studiilor, pe lângă Diploma de licență primesc şi un Certificat de intrare în profesia de dascăl. În felul acesta, studenții au asigurat un loc de muncă în sistemul de învățământ preuniversitar.

 

Vezi mai mult ...

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Autorizat să funcţioneze  provizoriu prin Hotărârea Guvernului României nr. 294, din 16.06.1997, acreditat prin Hotărârea Guvernului României nr. 676, din 28.06.2007 şi evaluată instituţional în martie 2015 (instituţia a obţinut în urma acestei vizite calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT), programul de studii de licenţă Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză  funcţionează, în momentul de faţă, în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 580, din 09.07.2014, privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze.

În cadrul studiilor de LICENŢĂ (cursuri de zi, cu o durata de 3 ani (6 semestre), pe lângă disciplinele de specialitate, studenţii noştri frecventează modulul 1 de pregătire psiho-pedagogică, astfel că, la finalizarea studiilor, pe lângă Diploma de licenţă primesc şi un Certificat de intrare în profesia de dascăl. În felul acesta, ei au asigurat un loc de muncă în sistemul de învăţământ preuniversitar.

Misiunea programului de studii LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ este aceea de a forma specialişti în domeniul filologiei ale căror competențe profesionale, atitudini şi valori să răspundă cerinţelor mediului socio-economic şi cultural actual. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, programul aplică prin disciplinele pe care le propune, aspecte ale cercetării teoretice din aria studiilor de limbă/comunicare şi a celor culturale la problematica şi realităţile actuale.  

 

Vezi mai mult ...

 

Traducere şi interpretare (engleză-franceză)

Program Acreditat, durata studiilor 3 ani/180 credite

Programul a fost demarat din dorința de a aborda și domeniul limbilor moderne aplicate. Astfel, Facultatea de Istorie și Filologie oferă oportunitatea de afirmare în domeniul filologiei a acelor studenți pasionați de limbile străine și care nu doresc neapărat să urmeze o carieră didactică. Programul are un caracter aplicativ și propune foarte multe cursuri practice de limbă engleză și franceză. La absolvire studenții dețin competențe lingvistice și de comunicare (nivel B2/C1) pentru limbile engleză și franceză, potrivit nivelurilor de referință lingvistice precizate în Cadrul Comun European. Mai mult, studenții au posibilitatea de a studia și limba germană ca disciplină opțională (pe perioada a trei ani de zile) și de a dobândi competențe lingvistice (nivel A2/B1) pentru această limbă.

 

Vezi mai mult ...

Traducere şi interpretare (germană-engleză)

Noul program de studii TRADUCERE ŞI INTERPRETARE (GERMANĂ-ENGLEZĂ) este organizat ca răspuns la solicitările de pe piața muncii și are ca misiune formarea de specialişti în domeniul Limbi Moderne Aplicate (traducători cu studii superioare, interpreți și translatori), ale căror competențe profesionale, atitudini şi valori să răspundă cerinţelor mediului socio-economic şi cultural actual. Se are în vedere pregătirea de specialişti în comunicare şi relaţii interculturale, răspunzându-se, astfel, nevoii de personal calificat atât în firmele internaţionale din zonă, cât şi în instituţiile publice aflate în proces de globalizare. Implicit, programul vizează câteva obiective profesionale specifice domeniului: comunicare efectivă, în cel puţin două limbi moderne de circulaţie, într-un cadru larg de contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice specifice în vorbire şi scriere (Nivel de competenţă B2-C1 în ambele limbi - conform Cadrului European de referinţă); aplicarea adecvată a tehnicilor de traducere şi mediere scrisă şi orală, în domenii de interes larg şi semi-specializate; aplicarea adecvată a TIC (programe informatice, dicţionare electronice, baze de date, tehnici de arhivare a documentelor etc.) pentru documentare, identificare şi stocare a informaţiei, tehnoredactare şi corectură de texte; negociere şi mediere lingvistică şi culturală, comunicare profesională şi instituţională, analiză şi evaluare a comunicării eficiente. 

Organizarea noului program de studii Traducere şi Interpretare (Germană-Engleză) se înscrie în strategia globală a Universităţii, vizând consolidarea programelor de studii din structura actuală, în paralel cu continua adaptare a acestora la nevoile angajatorilor, orientate interdisciplinar şi conectate la cererea actuală şi la transformările previzibile pe piaţa muncii. 

An pregătitor

Preparatory Year Romanian Language

Aims and scope

The one-year, full-time academic programme in Romanian as a Foreign Language is addressed to foreign citizens who wish to gain entry onto a Romanian degree programme (at bachelor, master, Ph.D. level), as well as post-graduate and advanced training programmes in various fields. The programme also meets the needs of expatriates who work in Romania and who want to acquire a formal language certification.

The course aims at developing international students" skills in reading, writing, listening and speaking in Romanian for academic purposes. By the end of the course, students will have reached level B2 of the Common European Framework.

Besides the 22 contact hours per week, the programme also includes extracurricular activities to ensure that international students understand Romanian academic life and culture. Various social events, excursions, outings and documentary visits to other cities and tourist attractions are organised regularly to ensure social, linguistic and cultural integration.

Teaching and assessment

This course is taught by a team of experienced scholars and uses varied teaching methods, including lectures, seminars, workshops, and one-to-one tutorials. Students normally have twenty hours of scheduled contact time per week. In addition, staff are available each week for one-to-one tutorials.

Assessment consists of a combination of methods, ranging from assessed coursework, including essays, assignments, creative writing and other tasks; progress tests; oral examinations, including viva voce, individual and group presentations and seminars; individual research assignments, including library projects.

Certification

Students who successfully complete the course and pass the final examination will be awarded a CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ROMANIAN LANGUAGE - B2 LEVEL. The programme is approved by the Romanian Ministry of Education and Scientific Research; therefore certificates are valid across the European Union.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK