Fişe de disciplină

Fişe de disciplină

Istorie

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Istoria integrării europene Semestrul I Anul 3 2019-2022
Arheologie socială și funerară Semestrul I Anul 3 2019-2022
Instituții medievale Semestrul I Anul 3 2019-2022
Introducere în istoria elitelor medievale Semestrul I Anul 3 2019-2022
Locuințe, așezări, sisteme de fortificare în preistorie Semestrul I Anul 3 2019-2022

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Lingvistică generală Semestrul I Anul 1 2020-2023
Limba română contemporană. Fonetică, lexic şi semantică Semestrul I Anul 1 2020-2023
Literatură, cultură şi civilizaţie română. Începuturi - 1870 Semestrul I Anul 1 2020-2023
Limba engleză contemporană. Fonetică şi lexicologie Semestrul I Anul 1 2020-2023
Paleografie româno-chirilică Semestrul I Anul 1 2020-2023
Literatura engleză. Literatura veche şi a Renaşterii Semestrul I Anul 1 2020-2023
Cultură şi civilizaţie britanică şi americană Semestrul I Anul 1 2020-2023
Mituri şi literatură Semestrul I Anul 1 2020-2023
Practica limbii engleze. Tehnici de comunicare orală şi scrisă - nivel C1-B2 conform CECRL Semestrul I Anul 1 2020-2023
Educație fizică Semestrul I Anul 1 2020-2023
Teoria Literaturii Semestrul II Anul 1 2020-2023
Etnologie şi folclor Semestrul II Anul 1 2020-2023
Limba română contemporană. Morfologie Semestrul II Anul 1 2020-2023
Literatură, cultură şi civilizaţie română (1870-1890) Semestrul II Anul 1 2020-2023
Limba Engleză contemporană. Morfologie (1) Semestrul II Anul 1 2020-2023
Literatura engleză. Restauraţia, iluminismul şi romantismul Semestrul II Anul 1 2020-2023
Practica limbii engleze. Engleza pentru scopuri specifice - ESP Semestrul II Anul 1 2020-2023
Educație fizică Semestrul II Anul 1 2020-2023
Practica limbii române. Gramatică normativă Semestrul II Anul 1 2020-2023
Literatură comparată Semestrul I Anul 2 2019-2022
Limba română contemporană. Sintaxă Semestrul I Anul 2 2019-2022
Literatură, cultură şi civilizaţie română (1890-1920) Semestrul I Anul 2 2019-2022
Limba latină Semestrul I Anul 2 2019-2022
Limba engleza contemporană. Morfologie (2) Semestrul I Anul 2 2019-2022
Literatură engleză. Victorianismul şi literatura sec. al XIX-lea Semestrul I Anul 2 2019-2022
Istoria integrării europene Semestrul I Anul 2 2019-2022
Practica limbii engleze. Elemente de analiza discursului Semestrul I Anul 2 2019-2022
Practica limbii engleze. Engleză idiomatică Semestrul I Anul 2 2019-2022
Teoria culturii Semestrul II Anul 2 2019-2022
Istoria limbii române Semestrul II Anul 2 2019-2022
Literatură, cultură şi civilizaţie română (1920-1944) Semestrul II Anul 2 2019-2022
Limba engleză contemporană. Sintaxă Semestrul II Anul 2 2019-2022
Literatură engleză. Modernismul Semestrul II Anul 2 2019-2022
Practica limbii engleze. Analiza limbajului figurativ Semestrul II Anul 2 2019-2022
Atitudini culturale româneşti Semestrul II Anul 2 2019-2022
Practica limbii engleze. Mediere lingvistică şi culturală Semestrul II Anul 2 2019-2022
Lingvistică comparată a limbilor romanice Semestrul I Anul 3 2018-2021
Lingvistică comparată a limbilor germanice Semestrul I Anul 3 2018-2021
Varietăţi teritoriale ale limbii române Semestrul I Anul 3 2018-2021
Literatură, cultură şi civilizaţie română (1945-1989) Semestrul I Anul 3 2018-2021
Limba engleză contemporană. Semantică Semestrul I Anul 3 2018-2021
Literatura americană Semestrul I Anul 3 2018-2021
Limba română contemporană. Analiza discursului Semestrul I Anul 3 2018-2021
Curs monografic M. Eminescu Semestrul I Anul 3 2018-2021
Practica limbii engleze. Media şi comunicare Semestrul I Anul 3 2018-2021
Practica limbii engleze. Traduceri literare nivel C1-B2 conform CECRL Semestrul I Anul 3 2018-2021
Teoria genurilor Semestrul II Anul 3 2018-2021
Tendinţe în limba română contemporană Semestrul II Anul 3 2018-2021
Literatură, cultură şi civilizaţie română (1989-azi) Semestrul II Anul 3 2018-2021
Limba engleză contemporană. Pragmatică Semestrul II Anul 3 2018-2021
Literatură engleză. Postmodernismul Semestrul II Anul 3 2018-2021
Practica limbii române. Stilistică funcţională Semestrul II Anul 3 2018-2021
Practica limbii engleze. Traducere specializată în domeniul economic. Semestrul II Anul 3 2018-2021
Practica limbii engleze. Corespondenţă profesională Semestrul II Anul 3 2018-2021

Traducere şi interpretare (engleză-franceză)

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Lingvistică generală Semestrul I Anul 1 2020-2023
Limba română contemporană. Fonetică, lexic şi semantică Semestrul I Anul 1 2020-2023
Structura limbii engleze. Fonetică şi lexicologie Semestrul I Anul 1 2020-2023
Structura limbii franceze. Fonetică şi lexicologie Semestrul I Anul 1 2020-2023
Civilizaţie britanică şi americană Semestrul I Anul 1 2020-2023
Civilizaţie franceză şi francofonă Semestrul I Anul 1 2020-2023
Informatică aplicată Semestrul I Anul 1 2020-2023
Curs practic de limba engleză. Tehnici de comunicare orală şi scrisă - nivel C1-B2 conform CECRL Semestrul I Anul 1 2020-2023
Curs practic de limba franceză. Tehnici de comunicare orală şi scrisă - nivel C1-B2 conform CECRL Semestrul I Anul 1 2020-2023
Limba germană Semestrul I Anul 1 2020-2023
Educație fizică Semestrul I Anul 1 2020-2023
Limba română contemporană. Morfologie Semestrul II Anul 1 2020-2023
Structura limbii engleze. Morfologie (1) Semestrul II Anul 1 2020-2023
Structura limbii franceze. Morfologie (1) Semestrul II Anul 1 2020-2023
Introducere în teoria şi practica traducerii. Limba engleză Semestrul II Anul 1 2020-2023
Introducere în teoria şi practica traducerii. Limba franceză Semestrul II Anul 1 2020-2023
English for Specific Purposes Semestrul II Anul 1 2020-2023
Francais sur objectifs specifiques Semestrul II Anul 1 2020-2023
Limba germană Semestrul II Anul 1 2020-2023
Educație fizică Semestrul II Anul 1 2020-2023
Gramatică normativă Semestrul II Anul 1 2020-2023
Limba română contemporană. Sintaxa Semestrul I Anul 2 2019-2022
Istoria integrarii europene Semestrul I Anul 2 2019-2022
Structura limbii engleze. Morfologie (2) Semestrul I Anul 2 2019-2022
Structura limbii franceze. Morfologie (2) Semestrul I Anul 2 2019-2022
Limba engleză. Introducere în terminologie Semestrul I Anul 2 2019-2022
Limba franceză. Introducere în terminologie Semestrul I Anul 2 2019-2022
Limba franceză. Iniţiere în interpretarea simultană şi consecutivă Semestrul I Anul 2 2019-2022
Limba engleză. Iniţiere în interpretarea simultană şi consecutivă Semestrul I Anul 2 2019-2022
Limba engleză. Traduceri literare Semestrul I Anul 2 2019-2022
Limba franceză. Traduceri literare Semestrul I Anul 2 2019-2022
Limba germană Semestrul I Anul 2 2019-2022
Istoria culturii şi civilizaţiei române (1920-1944) Semestrul II Anul 2 2019-2022
Structura limbii engleze. Sintaxa Semestrul II Anul 2 2019-2022
Structura limbii franceze. Sintaxa Semestrul II Anul 2 2019-2022
Limba engleză. Mediere lingvistică şi culturală Semestrul II Anul 2 2019-2022
Limba franceză. Mediere lingvistică şi culturală Semestrul II Anul 2 2019-2022
Limbaje de specialitate. Stilistică funcţională Semestrul II Anul 2 2019-2022
Analiza limbajului figurativ Semestrul II Anul 2 2019-2022
Limba engleză. Traducere specializată în domeniul economic Semestrul II Anul 2 2019-2022
Limba franceză. Traducere specializată în domeniul economic Semestrul II Anul 2 2019-2022
Limba germană Semestrul II Anul 2 2019-2022
Structura limbii franceze. Semantică Semestrul I Anul 3 2018-2021
Structura limbii engleze. Semantică Semestrul I Anul 3 2018-2021
Analiza discursului Semestrul I Anul 3 2018-2021
Teoria şi practica traducerii. Limba engleză Semestrul I Anul 3 2018-2021
Teoria şi practica traducerii. Limba franceză Semestrul I Anul 3 2018-2021
Media şi comunicare. Limba engleză Semestrul I Anul 3 2018-2021
Media şi comunicare. Limba franceză Semestrul I Anul 3 2018-2021
Traducere specializată în domeniul juridic, administrativ şi politic - nivel C1-B2 conform CECRL. Limba engleză Semestrul I Anul 3 2018-2021
Traducere specializată în domeniul juridic, administrativ şi politic - nivel C1-B2 conform CECRL. Limba franceză Semestrul I Anul 3 2018-2021
Limba germană Semestrul I Anul 3 2018-2021
Structura limbii engleze. Pragmatică Semestrul II Anul 3 2018-2021
Structura limbii franceze. Pragmatică Semestrul II Anul 3 2018-2021
Statutul şi deontologia profesiei de traducător Semestrul II Anul 3 2018-2021
Corespondenţă profesională. Limba franceză Semestrul II Anul 3 2018-2021
Corespondenţă profesională. Limba engleză Semestrul II Anul 3 2018-2021
Interpretare simultană şi consecutivă. Limba engleză Semestrul II Anul 3 2018-2021
Interpretare simultană şi consecutivă. Limba franceză Semestrul II Anul 3 2018-2021
Traducere specializată în domeniul tehnic - nivel C1-B2 conform CECRL. Limba engleză Semestrul II Anul 3 2018-2021
Traducere specializată în domeniul tehnic - nivel C1-B2 conform CECRL. Limba franceză Semestrul II Anul 3 2018-2021

Traducere şi interpretare (germană-engleză)

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia

An pregătitor

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Cultură şi civilizaţie românească (1) Semestrul I Anul 1 2020-2021
Curs practic de limba română: fonetică, vocabular şi structuri gramaticale (1) Semestrul I Anul 1 2020-2021
Curs practic de limba română: comunicare orală şi scrisă (1) Semestrul I Anul 1 2020-2021
Curs practic de limba română receptarea textului scris şi oral (1) Semestrul I Anul 1 2020-2021
Curs practic de limba română redactare şi compoziţie (1) Semestrul I Anul 1 2020-2021
Introducere în studiul limbii române Semestrul I Anul 1 2020-2021
Cultură şi civilizaţie românească (2) Semestrul II Anul 1 2020-2021
Curs practic de limba română: fonetică, vocabular şi structuri gramaticale (2) Semestrul II Anul 1 2020-2021
Curs practic de limba română comunicare orală şi scrisă (2) Semestrul II Anul 1 2020-2021
Curs practic de limba română receptarea textului scris şi oral (2) Semestrul II Anul 1 2020-2021
Curs practic de limba română redactare şi compoziţie (2) Semestrul II Anul 1 2020-2021
Limbaj specializat matematică şi ştiinţe ale naturii Semestrul II Anul 1 2020-2021
Limbaj specializat științe biologice și biomedicale Semestrul II Anul 1 2020-2021

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia

Literatură şi cultură românească în context european

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Literatură comparată. Proza secolului XX Semestrul I Anul 1 2020-2022
Critică literară. Textul critic - principii, metode Semestrul I Anul 1 2020-2022
Identitate culturală şi discurs literar Semestrul I Anul 1 2020-2022
Curente si orientari culturale si literare romanesti in context european Semestrul I Anul 1 2020-2022
Poezie contemporana Semestrul II Anul 1 2020-2022
Atitudini culturale interbelice romanesti in context european Semestrul II Anul 1 2020-2022
Tehnologia informatiei si a comunicarii Semestrul II Anul 1 2020-2022
Modele comunicationale. Tehnici si strategii argumentative si retorice Semestrul II Anul 1 2020-2022
Teoria imaginarului Semestrul I Anul 2 2019-2021
Literatura exilului romanesc Semestrul I Anul 2 2019-2021
Cultură tradiţională românească din perspectiva globalizării Semestrul I Anul 2 2019-2021
Etică şi integritate academică Semestrul I Anul 2 2019-2021
Teatru modern Semestrul I Anul 2 2019-2021
Poezia secolului XX. Teorie literară şi comparatism Semestrul II Anul 2 2019-2021
Concepte şi metode de cercetare specifice ştiinţei literaturii Semestrul II Anul 2 2019-2021
Mituri europene în prelucrări literare şi interpretări eseistice Semestrul II Anul 2 2019-2021

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european / English Language, Literature and Culture in the European Context

Disciplina Semestrul Anul Promotia Document
Disciplina Semestrul Anul Promotia
Metodologia cercetarii in educatia lingvistica Semestrul I Anul 1 2020-2022
Identitate culturală şi discurs literar Semestrul I Anul 1 2020-2022
Transfer intercultural Semestrul I Anul 1 2020-2022
Migraţia conceptelor culturale europene Semestrul I Anul 1 2020-2022
Pragmatică interculturală Semestrul II Anul 1 2020-2022
Limba engleză în contextul globalizării Semestrul II Anul 1 2020-2022
Limbaj metaforic în discursul jurnalistic contemporan Semestrul II Anul 1 2020-2022
Analiză conversaţională Semestrul I Anul 2 2019-2021
Etică şi integritate academică Semestrul I Anul 2 2019-2021
Corpus Linguistics Semestrul I Anul 2 2019-2021
Negociere şi mediere lingvistică Semestrul I Anul 2 2019-2021
Comunicare interculturală în afaceri Semestrul II Anul 2 2019-2021
Analiza textului literar Semestrul II Anul 2 2019-2021
Reflectări SF în imaginarul social Semestrul II Anul 2 2019-2021

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK