Prezentare general„

 

PRIMUL APEL

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

UNIVERSITATEA DIN PRIMORSKA, SLOVENIA

UNIVERSITATEA DIN HELSINKI, FINLANDA

UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
Şcoala Doctorală "Didactica. Tradiţie, Dezvoltare, Inovaţie"

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, REPUBLICA MOLDOVA

 

organizează

Conferinţa internaţională

EDUCAŢIA DIN PERSPECTIVA VALORILOR

 

Ediţia a XII-a
CHIŞINĂU, 28-29 SEPTEMBRIE 2020

 

Secţiuni:

- Familia şi noile paradigme ale educaţiei

- Educaţie şi valori în societatea contemporană

- Formarea iniţială şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

- Metodologia didactică şi inovarea în învăţământ

- Cercetări privind utilizarea TIC în educaţie

- Modele privind învăţarea pe tot parcursul vieţii

- Repere în educaţia religioasă şi educaţia morală

- Literatura şi valorile morale în educaţie

- Aspecte etice în educaţie

- Relaţia valori naţionale – valori globale, în educaţia contemporană

 

Limbile conferinţei: engleză şi română