Informatii Generale

Termene limită:
03.09.2020 – înscrierea participanţilor (exclusiv on-line, la secţiunea Formular inscriere);
04.09.2020 – pentru acceptarea lucrării şi pentru realizarea volumului cu rezumatele (Book of abstract), participanţii vor trimite: titlului lucrării + rezumatului lucrării (120-150 de cuvinte) + 5 cuvinte cheie, toate exclusiv în limba engleză, la adresa de e-mail: conferintadppdalba@gmail.com;
09.09.2020 – confirmarea acceptării lucrării (se va realiza individual, prin e-mail);
18.09.2020 – trimiterea lucrării in extenso;

Informaţii pentru participanţi:
1. Sunt eligibile lucrările propuse de către: cadre didactice universitare, cercetători, doctori sau doctoranzi.
2. Lucrările în limba română vor fi incluse într-un volum publicat la o editura recunoscuta CNCSIS, cotată în lista A2 / B, în România.
3. Lucrările în limba engleză vor fi incluse într-un volum distinct, publicat la o editura recunoscuta CNCSIS, cotată în lista A2 / B, în România. Volumul în limba engleză urmează să fie propus pentru indexare în diferite baze de date internaţionale.
4. Lucrările care abordează problematica rolului familiei în educaţie vor putea fi publicate şi în revista “Altarul Reîntregirii”, nr. 3/2020, indexată în CEEOL şi Index Copernicus (http://fto.ro/altarul-reintregirii/). Pentru aceasta, după conferinţă, editorii revistei vor solicita nominal acordul autorilor pentru publicare şi eventual realizarea unor intervenţii pe text, pornind de la exigenţele specifice revistei.
5. Lucrările care includ cercetări în concordanţă cu specificul revistei “Acta Didactica Napocensia” (http://adn.teaching.ro/), indexată în ERIH Plus, DOAJ, EBSCO, ERIC, Fachportal Paedagogic, Genamics JournalSeek, Index Copernicus, J-Gate, ProQuest, Ulrich’s Periodicals Directory, vor putea fi publicate într-un număr din anul 2020. Pentru aceasta, după conferinţă, editorii revistei vor solicita nominal acordul autorilor pentru publicare şi eventual realizarea unor intervenţii pe text, pornind de la exigenţele specifice revistei.
6. Un autor poate participa cu cel mult două lucrări (autor sau co-autor).

Taxa de participare:
- Pentru fiecare lucrare publicată, taxa de participare este de 120 RON, în care sunt incluse cheltuielile legate de masa de prânz, pauzele de cafea, publicarea lucrării şi trimiterea volumului;
- Taxa se va achita în perioada 10.09-22.09.2020. Detaliile legate de plată (cont, cod fiscal etc. vor fi comunicate participanţilor până la data de 10.09.2020).

Cheltuielile legate de transport şi cazare sunt suportate de către participanţi.

Adresă de contact: conferintadppdalba@gmail.com
Telefon de contact: 0258-806274
Persoane de contact:
Pr. conf. univ. dr. habil. Dorin Opriş
Conf. univ. dr. Ioan Scheau