Organizatori

Comitetul ştiinţific:
Acad. Viktor KOTSUR, rector, Universitatea Pedagogică de Stat "Hryhoriy Skovoroda" din Pereyaslav-Khmelnitsky, Ukraina
Prof. univ. dr. Otilia DANDARA, dr. hab., prorector, Universitatea de Stat din Moldova
Prof. univ. dr. Arto KALLIONIEMI, Universitatea din Helsinki
Prof. univ. dr. Constantin CUCOS, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu PÂNIŞOARĂ, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. doc. Franco BOCHICCHIO, Universita degli Studi di Genoa, Italia
Pr. prof. univ. dr. Mihai HIMCINSCHI, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Prof. univ. dr. Alexandr Vladimir DOBRJANSKII, dr. hab., Universitatea Naţională "Yuri Fedkovici" din Cernăuţi, Ukraina
Prof. univ. dr. habil. Florence Mihaela SINGER, Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti
Prof. univ. dr. Muşata BOCOŞ, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca
Cercet. st. dr. I Irina HORGA, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Unitatea de Cercetare în Educaţie
Prof. univ. dr. Daniel MARA, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Prof. univ. dr. Vladimir GUŢU, dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova
Prof. univ. dr. Constantin POPESCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti
Prof. univ. dr. Alexandru TAŞNADI, Academia de Studii Economice din Bucureşti
Prof. univ. dr. Larisa CUZNEŢOV, dr. hab., Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Prof. univ. dr. Alois GHERGUŢ, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Prof. univ. dr. Viorica GORAŞ-POSTICĂ, dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova
Prof. univ. dr. habil. Liliana CIASCAI, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. habil. Maria Eliza DULAMĂ, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. habil. Iuliana ZSOLDOS-MARCHIŞ, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca
Pr. conf. univ. dr. habil. Dorin OPRIŞ, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi conducător de doctorat la Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. doc. Saila POULTER, Universitatea din Helsinki
Conf. univ. dr. hab. Dumitru CĂLDARE, Universitatea de Stat din Moldova
Conf. univ. dr. Janez DROBNIC, Universitatea din Primorska, Slovenia
Conf. univ. dr. Mihaela BADEA, Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti
Conf. univ. dr. Mariana CRAŞOVAN, Universitatea de Vest din Timişoara
Conf. univ. dr. Valentina BODRUG-LUNGU, dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova
Conf. univ. dr. Zholdasbekova Saule ABDRAZAKOVNA, Universitatea Internaţională SILKWAY, Shymkent, Kazakhstan
Cercet.şt. coord. dr. Ana GHILAŞ, Institutul Patrimoniului Cultural, Chişinău
Conf. univ. dr. Ion GUMENÂI, dr. hab., Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Conf. univ. dr. Valentina CIOBANU, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Conf. univ. dr. Ioana TODOR, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Conf. univ. dr. Letiţia TRIF-MUNTEAN, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Conf. univ. dr. Hanna SKOREYKO, Universitatea Naţională "Yuri Fedkovici" din Cernăuţi, Ukraina
Conf. univ. dr. Stela SPÎNU, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău
Conf. univ. dr. Nelu VICOL, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău
Pr. conf. univ. dr. Gavril TRIFA, Universitatea de Vest din Timişoara
Conf. univ. dr. Adriana CAZACU, Universitatea de Stat din Moldova
Conf. univ. dr. Rodica SOLOVEI, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău
Conf. univ. dr. Ioan SCHEAU, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Conf. univ. dr. Cornel IGNA, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Pr. conf. univ. dr. Octavian MOŞIN, Universitatea de Stat din Moldova
Conf. univ. dr. Mariyan Bogoev  STOYADINOV, Universitatea din Veliko Târnovo, Bulgaria
Pr. conf. univ. dr. Alin ALBU, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Cercet. şt. dr. Mihaela-Viorica RUSITORU, Director Pol de Excelenta Grup Actissia France Loisirs, Paris şi Profesor Asociat IUTAM Institutul Universitar pentru vârsta a treia, Montréal, Canada
Pr. lect.univ. dr. Oliviu-Petru BOTOI, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

Comitetul de program:
Lect. univ. dr. Ramona PETROVAN, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Cristina NANU, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Dan IORDĂCHESCU, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Iulia HERMAN, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Camelia ROŞU, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Lect. univ. drd. Nadejda BUTNARI, Universitatea de Stat din Moldova
Drd. Loredana STAN, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca
Drd. Mirela BĂBUŢ, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca