Cerinte de redactare

Cerinţe de redactare

1. Lucrarea va fi redactată în limba engleză sau romană, în document Word, folosind fontul TNR 12.

2. Paragraf/spaţiere - 1 rând, opţiunea Justify; margini: sus, jos, stânga, dreapta - 2 cm.

3. Lungimea lucrării: 4 - 6 pagini, format A4.

4. Tehnoredactarea lucrării:

4.1. Titlul lucrării: TNR 12, majuscule, centrat, Bold.

4.2. Numele autorului, inclusiv titlul ştiinţific şi instituţia: TNR 12, aliniat dreapta, Bold, la două rânduri de titlu.

4.3. Figurile, dacă este cazul, vor fi inserate în text, numerotate şi explicate.

4.4. Pentru unitatea volumului, trimiterile bibliografice vor fi realizate exclusiv în text, preferabil după următorul model:

„[...] Opera lui Immanuel Kant poartă caracterul originalităţii (Flonta, 2005, p. 150), meditaţiile sale vizează mai ales posibilităţile şi valorile cunoaşterii, culturii şi comportamentului uman (Cucoş, 2001, pp. 145-146). Gândirea sa filosofică a influenţat doctrina pedagogică prin încercarea de investigare a limitelor sistemelor educative în formarea personalităţii umane.”
„[...] Atunci am venit cu propunerea de a organiza o tabără de studiere a limbii engleze, la care s-au înscris peste 30 de persoane, inclusiv maturi. Cursurile au durat mai bine de o lună în perioada vacanţei de vară şi au fost realizate de către o tânără voluntară din comunitate (Lozan, 2017).”

4.5. Bibliografia şi resursele Web vor fi trecute la sfârşitul lucrării, după modelul:

Bibliografie:
Cucoş, Constantin, Istoria pedagogiei. Idei şi doctrine pedagogice fundamentale, Iaşi, Editura Polirom, 2001.
Flonta, Mircea, Kant în lumea lui şi în cea de azi, Iaşi, Editura Polirom, 2005.
Evans, Carol, Making Sense of Assessment Feedback in Higher Education, în Review of Educational Research, 83, 2013, pp. 70-120.

Resurse Web:
Lozan, Natalia, S-a încheiat tabăra de limbă engleză Speaking English for Beginners”, 2017. Disponibil: http://www.localitateadumbrava.md/2017/08/s-a-incheiat-tabara-de-limba-engleza-speaking-english-for-beginners/.