HOME

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA

 
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE - CATEDRA DE ISTORIE
CENTRUL DE CERCETĂRI ISTORICE ŞI POLITOLOGICE "IULIU MANIU"

CO-ORGANIZATORI Institut für Schweizerische Reformationsgeschichte – Zürich, Elveţia

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia Fundaţia Bod Péter – Alba Iulia

Sponsor Kerk in Aktie (PKN) – Utrecht, Olanda

organizează
CONFERINŢA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

Schimbarea de paradigmă istoriografică din istoria ecleziastică în Principatul Transilvaniei (sec. XVI-XVIII). Geneza şi semnificaţiile ideii de toleranţă religioasă
–Ediţia a II-a-
ALBA IULIA
8-10 IULIE 2010

Termen de înscriere: 12 iunie 2010