ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA

 
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE - CATEDRA DE ISTORIE
CENTRUL DE CERCETĂRI ISTORICE ŞI POLITOLOGICE "IULIU MANIU"