Informatii Generale

Date importante:

  • Data-limită pentru comunicarea titlului şi rezumatului (550 cuvinte): 1 martie 2010. Titlul, rezumatul (550 cuvinte) şi 5 cuvinte-cheie vor fi redactate în limba română şi în limba engleză.
  • Acceptarea propunerii dumneavoastră va fi confirmată până la 1 aprilie 2010
  • Data-limită pentru trimiterea textului comunicării: 30 aprilie 2010
  • Feedback din partea Comitetului ştiinţific al Conferinţei: 15 mai 2010
  • Data-limită de achitare a taxei de participare: 28 mai 2010
  • Articolele vor fi predate pe suport electronic şi listate până la 29 mai 2010

Limbile de redactare a articolelor vor fi limbile oficiale ale Comunităţii Europene, iar cele de comunicare româna, franceza, germana, engleza, spaniola. Fiecare prezentare va dura maximum 15 minute, la care se vor adăuga 10 minute de discuţii. Articolele vor fi publicate în revista Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica (ISSN 1582-5523), revistă acreditată CNCSIS în categoria B+ şi indexată în baza de date internaţională CEEOL, sau în Proceedings of the Conference.

Taxă de participare şi publicare:

Organizatorii au fixat taxa de participare la 35 € sau echivalentul în lei.

Participanţii străini pot depune suma în EURO în contul RO60RNCB1100000001630015 EURO, deschis la Banca Comercială Română, str. Tudor Vladimirescu 35, filiala Alba Iulia.
Beneficiarul contului este Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Cod fiscal 5665935.

Participanţii români pot folosi contul în lei R047TREZ002504601X000270, deschis la Trezoreria Alba Iulia. Vă rugăm să utilizaţi următoarele detalii: Code IBAN: R047TREZ002504601X000270, cod fiscal 5665935. Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Adresa instituţiei noastre este:
Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia,
Facultatea de Istorie şi Filologie,
Catedra de Limba şi literatura română,
Str. Nicolae Iorga 11-13, 510009 Alba Iulia.
Telefon: 0258 / 811412, extensie 106.
Înregistrarea se va face on-line. Cum baza de date este comună pentru secţiunile LIMBI ROMANICE şi LIMBI GERMANICE, vă rugăm să menţionaţi secţiunea la care doriţi să participaţi. Vă rugăm să procedaţi la fel şi la achitarea taxei de participare,precizând Catedra de Limba şi literatura română, dacă aceasta gestioneazăsecţiunea pentru care aţi optat, precum şi denumirea manifestării.
Informaţii referitoare la cazare şi masă precum şi costurile pe care acestea le implică vă vor fi puse la dispoziţie în cel mai scurt timp posibil.