Organizatori

Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ileana Ghemeş,
Decanul Facultăţii de Istorie şi Filologie

Membri:
Conf. univ. dr. Diana CÂMPAN, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia
Lect. univ. dr. Marcela CIORTEA, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia
Lector univ. dr. Georgeta ORIAN, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia
Asist. univ. dr. Iuliana WAINBERG, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia

 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Pentru articole în limba română:
Academician Mihai CIMPOI, Chişinău, Republica Moldova
Prof. univ. dr. Ion BUZAŞI, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia
Prof. univ. dr. Constantin CUBLEŞAN, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia
Prof. univ. dr. Ileana GHEMEŞ, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia
Prof. univ. dr. Zdzisław HRYHOROWICZ, Universitatea „Adam Mickiewicz“, Poznań, Polonia
Prof. univ. dr. Mircea POPA, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia
Prof. univ. dr. Viorel ŞTEFĂNEANU, Universitatea „Paris XII“, Franţa
Conf. univ. dr. Diana CÂMPAN, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia
Lect. univ. dr. Marcela CIORTEA, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia
Dr. Tomasz KLIMKOWSKI, Universitatea „Adam Mickiewicz” Poznań, Polonia
Lector univ. dr. Georgeta ORIAN, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia

Pentru articole în limba franceză (sau alte limbi romanice)
Prof. univ. dr. Ligia FLOREA, Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Viorel ŞTEFĂNEANU, Universitatea „Paris XII“, Franţa
Prof. univ. dr. Joaquín Mª AGUIRRE ROMERO, Universitatea Complutense, Madrid, Spania
Conf. univ. dr. Jean-Marc VERCRUYSSE, UFR de Lettres et Arts, Université d’Artois, France
Conf. univ. dr. Jean GOES, UFR de Lettres et Arts, Université d’Artois, France
Conf. univ. dr. Rodica-Gabriela CHIRA, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia
Lect. univ. dr. Coralia TELEA, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia
Conf. univ. dr. Valeria PIORAŞ, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia
Lect. univ. dr. Adina CURTA, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia

Pentru articole în limba engleză (sau alte limbi germanice)
Prof. univ. dr. Piotr CAP, Ph.D., Universitatea din Łodz, Pologne
Prof. univ. dr. Danica SKARA, Ph.D., Universitatea din Split, Croaţia
Prof. univ. dr. Laszlo KOMLOSI, Ph.D., Universitatea din Pecs, Hungaria
Prof. univ. dr. Igor ZAGAR, Ph.D., Universitatea din  Primorska, Ljubljana, Slovenia
Prof. univ. dr. Virgil STANCIU, Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Renata POVOLNA, Ph.D., Universitatea Masaryk din Brno, Republica Cehă
Conf. univ. dr. Rodica-Mariana PIOARIU, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
Conf. univ. dr. Marinela LUPSA, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
Lect. univ. dr. Teodora POPESCU, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
Lect. univ. dr. Maria ŞTEFĂNESCU, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
Lect. univ. dr. Valentin TODESCU, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia (pentru limba germană)

Persoanele de contact din cadrul colectivului organizatoric:

Pentru articole în limba română:
Diana CÂMPAN
, dcampan2002@yahoo.com
Georgeta ORIAN, geta_orian@yahoo.com
Marcela CIORTEA, marcela_ciortea@rcnet.ro

Pentru articole în limba franceză (sau alte limbi romanice):
Rodica CHIRA,
rogabchira@yahoo.fr
Coralia TELEA, corahandrea@yahoo.com

Pentru articole în limba engleză (sau alte limbi germanice):
Teodora POPESCU,
teo_popescu@hotmail.com
Crina HERTEG, crina.herteg@gmail.com, crina_herteg@yahoo.com