Cerinte de redactare

Lucrările vor fi redactate folosind una dintre versiunile de procesare de text: WORD (98, 2000). De asemenea, lucrările vor fi redactate în limba străină corespunzătoare secţiunii în care se încadrează, în format A4, pe o singură faţă, la un rând;
     -  textul va fi aliniat la stânga şi la dreapta (Justified);
     - distanţele faţă de margini vor fi: sus 3 cm (cu excepţia primei pagini a lucrării, care va avea 5 cm distanţă faţă de limita superioară); jos 2 cm; stânga 2 cm; dreapta 2 cm.
Lucrarea se va redacta cu fonturi Times New Roman, cu următoarele specificaţii:
     -  titlul lucrării va fi scris cu TNR bold, italic, 14pt, centrat (cuvintele din titlu, pe care autorul doreşte să le evidenţieze, vor fi încadrate de ghilimele);
     - la două rânduri (de 12pt fiecare) sub titlu se va  nota: numele şi prenumele autorului (autorilor) (numele cu majuscule), cu TNR bold, 12 pt, precedate de gradul didactic şi urmate de denumirea universităţii / instituţiei de provenienţă TNR bold,  12pt, toate acestea fiind centrate;

Asist. univ. drd. Maria BOTA
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

     - rezumatul se va scrie obligatoriu în limba engleză, cu TNR italic, 12 pt la
2 rânduri distanţă (de 12 pt. fiecare) faţă de numele instituţiei;
     - la un rând (de 12 pt) sub rezumat se vor scrie 5-6 cuvinte cheie. TNR bold 12 pt,
     - la două rânduri sub cuvintele-cheie se va scrie textul lucrării, TNR 12 pt., cu spaţiere de un rând;
     - titlurile capitolelor şi subcapitolelor vor fi scrise cu font TNR, 12 pt, Bold şi vor fi numerotate cu cifre arabe, respectiv cu litere mici;
    -  notele vor fi scrise la subsolul fiecărei pagini, cu TNR 10 pt;
     -
bibliografia va apărea la sfârşitul lucrării, în următoarea ordine: titlul Bibliografia (sau referinţe bibliografice etc.) va fi aliniat la stânga şi scris cu TNR 12 pt, bold; autorii vor fi scrişi în ordine alfabetică: numele autorului (cu majuscule, TNR 12 pt), prenumele (TNR, 12 pt), titlul lucrării cu TNR 12 pt, italic, localitatea, editura, anul, numărul paginii sau paginilor (în cazul citării), şi acestea din urmă cu TNR 12 pt;
exemplu:
     CURTICĂPEANU, Doina, Dimitrie Cantemir, în Mic dicţionar. Scriitori români, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978, pp. 114-115

  • paginile nu se vor numerota şi este preferabil, de asemenea, ca lucrarea să aibă număr par de pagini