ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA
 FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE
 

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ