Untitled Document
Prima pagina/Reviste recunoscute>>REVISTA DREPT - SERIES JURISPRUDENTIA

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS

Series Jurisprudentia 9/2006

ALBA IULIA
2006

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS
Series Jurisprudentia

9/2006

 COLEGIUL DE REDACŢIE

Membrii de onoare : profesor universitar Michel Labori, Facultatea de Drept din Besancon, Franţa
                                        O. Univ. Prof. Dr. Heribert Franz Kock
                                        Prof. dr. J.A.E. Vervaele

Membrii: Prof univ. dr. Adrian Ştefan Tulbure – decan
Conf. univ. dr. Vasile Luha – prodecan
Conf. univ. dr. Adam Drăgoi – şef catedră
Conf. univ. dr. Ioan Gânfălean – secretar ştiinţific
Prof. univ. dr. Mircea Criste
Prof. univ. dr. Mircea Costin
Lect. Univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu

Responsabilitatea pentru conţinutul şi calitatea articolelor revine în întregime autorilor

Copyright 2005, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
RO – 2500 ALBA IULIA
Str. Nicolae Iorga, nr. 12-13
Tel. 00-40-258-812630
E-mail: auah@uab.ro

Tiparul executat la imprimeria Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

ISSN 1454 - 4075
 
 
 

CUPRINS

1. Aspecte procesuale şi aspecte criminologice privind lipsirea de libertate în mod ilegal
Judecător Belei Ghorghe, Judecătoria Sebeş

2. Participaţia la infracţiunile cu subiect special
Judecător Belei Ghorghe, Judecătoria Sebeş

3. Organizaţia europeană non-guvernamentală a sporturilor
Conf. univ. dr. Costel Belizna, prep. univ. drd. Sorin Şimon, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

4. Uniunea Europeană – de la proiect la realitate
Asist. univ. drd. Ana Daniela Bobaru, Universitatea Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu

5. Recursul în carenţă în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene
Asist. univ. drd. Ana Daniela Bobaru, Universitatea Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu

6. Competenţa teritorială generală a instanţelor judecătoreşti în materie comercială
Lect. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

7. Competenţa teritorială alternativă în materie comercială
Lect. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

8. Sistemul politic şi rolul său în societate
Asist. univ. drd. Ana Daniela Bobaru, Universitatea Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu

9. Armonizarea legislaţiei româneşti în domeniul educaţiei fizice şi sportului cu legislaţia europeană
Lect. univ. dr. Victor Costea, prep. univ. drd. Sorin Şimon, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

10. Buna-credinţă, condiţie pentru dobândirea prin prescripţie achizitivă a dreptului de proprietate, în Codul civil austriac
Lect. univ. dr. Felician Cotea, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea „1 decembrie 1918” Alba Iulia

11. Buna-credinţă, condiţie pentru dobândirea dreptului de proprietate în cazul bunurilor mobile
Lect. univ. dr. Felician Cotea, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea „1 decembrie 1918” Alba Iulia

12. Amenda penală. Modificările aduse de Legea nr. 278/2006 şi vechile reglementări din Codul penal. Privire comparativă. Recomandări ale organismelor Uniunii Europene
Cimisar Şef Crişan Constantin Mircea, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba

13. Dobândirea, dovada şi pierderea cetăţeniei române. Drepturi şi obligaţii exclusive rezultate din cetăţenia română
Conf. univ. dr. Adam Drăgoi, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

14. Consideraţii asupra evoluţiei cutumei şi concepţiilor despre instituţia căsătoriei
Conf. univ. dr. Adam Drăgoi, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

15. Aspecte referitoare la armonizarea politicii sociale în domeniul securităţii sociale din România cu cea comunitară
Asist. univ. drd. Ada Hurbean, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

16. Etapele formării voinţei juridice
Asist. univ. drd. Ada Hurbean, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

17. Contenciosul administrativ în perioada posbelică – 1948-1990
Asist. univ. drd. Liliana Jurj, Facultatea de Drept şi ştiinţe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

18. Participaţia la infracţiunea de fals în înscrisuri oficiale
Asist. univ. drd. Liliana Jurj, Facultatea de Drept şi ştiinţe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

19. Retrospectiva procesului de adrerare a României la Uniunea Europeană
Prep. univ. Ioan Lazăr, avocat Baroul Alba

20. Consideraţii referitoare la reforma justiţiei penale în România prin prisma respectării Convenţiei Europene a drepturilor omului
Conf. univ. dr. Vasile Luha, prim procuror Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba

21. Dreptul la informaţie
Asist. univ. Mihaela Macavei, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

22. Judecătorul de aplicare a pedepselor în dreptul francez
Judecător Motolea Marius Aurel, Judecătoria Aiud

23. Stabilirea falsului în documente
Conf. univ. dr. Elena-Ana Mihuţ, lect. univ. drd. Laura Popoviciu, Universitatea Agora, Oradea

24. Ordinea juridică în statul de drept
Asist. univ. drd. Claudia Pană, Universitatea „Eftimie Murgu”, Reşiţa

25. Noua reglementare juridică a măsurii de dare în urmărire
Lect. univ. drd. Ioan Trif, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

26. Problema crimei împotriva moştenirii culturale în Polonia
Maciej Trzcinski, phd., Universitatea din Wroclaw, departamnetul pentru Ştiinţe Străine, Facultatea de Drept, Ştiinţe Administrative şi Economice, Polonia

27. Lipsa autorizaţiei prealabile, impediment temporar pentru începerea urmăririi penale sau cauza de imunitate penală
Prof. univ. dr. Adrian Ştefan Tulbure, decan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

28. Legislaţia anti-teroristă în statele unite: inter arma silent leges?
Prof. Juhn A.E. Vervaele, Profesor de Drept penal economic şi financiar la Facultatea de Drept din Utrecht şi profesor de drept penal european la Colegiul European Bruges

29. Modalităţi de executare a pedepselor fără privare de libertate
Lect. univ. drd. Lavinia Mihaela Vlădilă, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, avocat Baroul Dâmboviţ