Untitled Document
Prima pagina/Reviste recunoscute>>REVISTA DREPT - SERIES JURISPRUDENTIA

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS

Series Jurisprudentia 8/2005

ALBA IULIA
2005

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS
Series Jurisprudentia

8/2005

 COLEGIUL DE REDACŢIE

COLEGIUL DE REDACŢIE

Membru de onoare: profesor universitar Michel Labori, Facultatea de Drept din Besançon, Franţa;

Membrii: prof. univ. dr. Adrian Ştefan Tulbure
    conf. univ. dr. Vasile Luha
                lect. dr. Ioan Gânfălean
                lect. dr. Augustin Lazăr
Responsabil serie: conf. univ. dr. Adam Drăgoi
Responsabil număr: asist. univ. drd. Laura Voiculescu
Redactor: asist. univ. drd. Laura Voiculescu

Responsabilitatea pentru conţinutul şi calitatea articolelor revine în întregime autorilor

Copyright © 2005, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
RO – 2500 ALBA IULIA
Str. Nicolae Iorga, nr. 12-14
Tel. 00-40-258- 811512; fax: 00-40-258-812630
E-mail: auah@uab.ro

Tiparul executat la imprimeria Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

ISSN 1454-4075
  

CUPRINS

On the limits between Judiciary (Forensic) Medicine and Criminalistic(Forensic) examination -Remarks & Cases Discussion-
Conf. dr. Sorin Alamoreanu PhD BABES BOLYAI UNIVERSITY, Prof. dr. hab Maciej Szostak Ph.D, WROCLAW UNIVERSITY, Luminita Stoian, Center of Psihocriminalistic Research Rm Sarat;

Obiectivele prioritare de acţiune concepute în cadrul politicilor structurale ale Uniunii Europene
Asist. univ. Claudia Andriţoi, prep. univ. drd. Lavinia Popp, Universitatea Eftimie-Murgu, Reşiţa;

Unele aspecte privind integrarea instituţională a Republicii Moldova la Comunitatea Europeană
Conf. univ. dr Dumitru Baltag, Universitatea Liberă Internaţională Chişinău, Republica Moldova;

Armonizarea legislaţiei României cu cea a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorului
Judecător, drd. Belei Gheorghe;

Local Autonomy and Decentralisation in Romania
Bilouseac Irina, Reader. drd., Drelciuc Simona, Assist. drd., Pascariu Liana, Prep. univ., “Ştefan cel Mare” University, Suceava;

Condiţiile de fond pentru instituirea tutelei copilului în noul context juridic determinat de intrarea în vigoare a pachetului legislativ privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Conf. univ. dr. Teodor Bodoaşcă;

Opinii privind caracterul constitutiv sau translativ de drepturi reale imobiliare al înscrierilor în cartea funciară
Conf. univ. dr. Teodor Bodoaşcă;

Provocări ale procesului de integrare a României în Uniunea Europeană: avantaje şi dezavantaje
Prof. univ. dr. Anton Florin BOŢA, Prof. univ. dr. Nicolae BARBU, Decan Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, juridice şi administrative;

Construcţia Europeană şi armonizarea legislaţiei
Prof. univ. dr. Anton Florin Boţa, Prodecan Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, juridice şi administrative;

Răspunderea penală a infractorilor minori
Asist. univ. drd. Laurenţiu BOUREANU, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Specializarea Drept;

Sancţiunea încălcării normelor referitoare la capacitatea de exerciţiu
Asist. univ. drd. Călin Buda, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Specializarea Drept;

Politica economică şi monetară a Uniunii Europene
Lect. univ. drd Cotea Felician, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, specializarea Drept, Avocat Baroul Alba;

Politica Uniunii Europene în domeniul agriculturii şi pescuitului
Lect. univ. drd Cotea Felician, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, specializarea Drept, Avocat Baroul Alba;

Codul mondial antidoping; Încălcarea regulamentului antidoping
Lect. univ. drd. Victor Costea, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi practica Curţii Europene a drepturilor omului reflectată în jurisprudenţa Curţii Constituţionale Române
Conf. univ. dr. Mircea CRISTE, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Specializarea Drept;

Combaterea corupţiei în Ministerul Administraţiei şi Internelor, prioritate în vederea integrării în Uniunea Europeană
Comisar Crişan Constantin Mircea, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba;

Aspecte ale reglementării regimului juridic a comunităţii legale în viitorul cod civil
Conf. univ. dr. Adam Drăgoi, Şef al Catedrei de Drept, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;

Armonizarea legislaţiei interne cu legislaţia comunitară în probleme legate de calitatea apei
Lect. univ. dr. Gânfălean Ioan, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de drept;

Evoluţia sistemului legislativ în domeniul criminalităţii informatice. armonizarea cadrului legislativ intern cu prevederile europene
Tudor GRINDEAN, Şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba;

Prezumţia de paternitate
Lect. univ. drd. Octavian Hârceagă, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de drept;

Dreptul de apărare, garanţie specială a dreptului la un proces echitabil în materie penală. Armonizarea legislaţiei româneşti cu art 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
Lect. univ. drd. Octavian Hârceagă, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de drept;

Probleme teoretice privind domeniul de aplicare al leziunii în legislaţia actuală şi în proiectul codului civil român
Asist. univ. drd. Ada Hurbean, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Drept;

Transpunerea acquis-ului comunitar în România în domeniul vamal
Asist. univ. drd, Jurj Liliana, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Drept;

Die Krise der Europäischen Union als Kommunikationsproblem*
von Heribert Franz Köck**

La place de la region dans les collectivites territoriales françaises et ses relations avec l’Union Europeenne
Docteur d'état en science économique,agrégé d'histoire; ancien enseignant à la faculfé de droit de Besançon et à la faculté des lettres de Besançon, Michel Labori;

Presiunea în scris
Pressure in handwriting – selected problems
Marek Leśniak, Tadeusz Widła, University of Silezia, Katowice POLAND;

Regimul juridic al bunurilor arheologice care provin dintr-un sit clasat monument istoric, aparţinând domeniului public: res nullius sau bunuri proprietate publică (res publicae)?
Dr. Augustin Lazăr, Procuror general adj., Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia;

Medierea o alternativă viabilă la procesul de justiţie
Mediator – avocat Ioan Lazăr, Baroul Alba;

Cadrul instituţional creat de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei familiale
Camelia Şerban Morăreanu, Asist univ. drd. Universitatea din Piteşti;

Comunicare managerială în instituţiile publice
Orestia Olteanu, Universitatea din Piteşti;

Die christlichen wurzeln der Europäischen Verfassungsidee
Rădăcinile creştine ale ideii de Constituţie Europeană
Prof. Dr.dr.h.c.multi Herbert Schambeck;

The scientific character of modern forensic science
Prof. dr. hab Maciej Szostak, Universitatea WROCLAW POLONIA, Conf. Dr. Sorin Alamoreanu, Universitatea “Babes Bolyai”;

Dopingul, un flagel al sportului internaţional – sancţiuni
Prep. univ. Sorin Şimon, Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” Alba Iulia;

Legitima apărare sau dreptul de a ucide ?
Tulbure Adrian Constantin, Asistent universitar, UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” Alba Iulia;

Procedura spălării banilor din perspectiva europeană
Marius Mihai Ungureanu, procuror criminalist, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba;

Impactul e-guvernării, aspecte practice in diverse ţari
Asist. univ. drd. Maria Ureche, Facultatea de Drept, Universitatea Aisteda, Alba Iulia;

Tribunalele comerciale specializate - un pas înainte spre integrarea în Uniunea Europeană
Asist. univ. drd. Laura Voiculescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Specializarea Drept;

Privire comparativă asupra prevederilor proiectului noului cod civil şi ale legislaţiei italiene în materia desfacerii căsătoriei
Asist. univ. drd. Laura Voiculescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Specializarea Drept;

Contestaţie la executare: „Retragerea” procesului verbal de adjudecare de către organul de executare emitent şi emiterea unui alt proces verbal sub acelaşi număr de înregistrare - procedură fiscală, practică judiciară rezumată şi comentată -
Av. Ioan Lazăr - Baroul Alba