Untitled Document
Prima pagina/Reviste recunoscute>>REVISTA DREPT - SERIES JURISPRUDENTIA

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS

Series Jurisprudentia 7/2005

ALBA IULIA
2005

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS
Series Jurisprudentia

7/2005

 COLEGIUL DE REDACŢIE

Responsabil Serie: Prof. univ. dr. Adrian Ştefan Tulbure
Responsabil număr: Asist. univ. drd. Laura Voiculescu
Membrii: Conf. Univ. dr. Vasile Luha
                Conf. univ. dr. Adam Drăgoi
                Lect. univ. dr. Ioan Gânfălean
Redactor: asist. univ. drd. Laura Voiculescu

Responsabilitatea pentru conţinutul şi calitatea articolelor revine în întregime autorilor

Copyright 2005, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
RO – 2500 ALBA IULIA
Str. Nicolae Iorga, nr. 12-13
Tel. 00-40-258-812630
E-mail: auah@uab.ro

Tiparul executat la imprimeria Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

ISSN 1454 - 4075

CUPRINS

1. Este Curtea Constituţională română unica autoritate de jurisdicţie constituţională?
Conf. univ. dr. Mircea Criste, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

2. Evoluţia instituţiei adopţiei în legislaţia românească
Conf. univ. dr. Adam Drăgoi, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

3. Controlul de constituţionalitate
Conf. univ. dr. Mircea Criste, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

4. Regimul rezervelor minime obligatorii ale societăţilor bancare
Lect. univ. dr. Ioan Gânfălean, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

5. Dreptul de asociere
Conf. univ. dr. Mircea Criste, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

6. Controlul vamal
Lect. univ. dr. Ioan Gânfălean, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

7. Drepturi care asigură libera dezvoltare a personalităţii umane
Conf. univ. dr. Mircea Criste, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

8. Regimul politic elveţian
Conf. univ. dr. Mircea Criste, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

9. Domeniile activităţii specialistului criminalist şi incompatibilitatea cu poziţia procesuală a organului de cercetare penală
Lect. univ. dr. Augustin Lazăr, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

10. Dispoziţii privind soluţionarea litigiilor în materie comercială
Jurist Bucur Maria, expert, Biroul Teritorial Alba Iulia, Avocatul Poporului

11. Libera circulaţie a persoanelor
Lect. univ. drd. Felician Cotea, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

12. Determinarea prejudiciului nepatrimonial
Lect. univ. drd. Cristina Salcă Rotaru, Universitatea Transilvania, Braşov

13. Consideraţii privind psihologia mărturiei şi a martorului
Judecător Belei Gheorghe, Judecătoria Sebeş

14. Reprimarea practicilor anticoncurenţiale – preocupare a legislaţiei postdecembriste
Lect. univ. drd. Ramona Ciobanu, Universitatea Transilvania Braşov

15. Stabilirea şi dovada maternităţii prin hotărâre judecătorească
Lect. univ. drd. Octavian Hârceagă, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

16. Competenţa de soluţionare a conflictelor de muncă
Lect. univ. drd. Cotea Felician, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

17. Prezumţia de nevinovăţie. Articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
Lect. univ. drd. Ştefan Făt, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

18. Amânarea şi întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
Jurist, Rus Partenie Marius, Jurnalist „Evenimentul zilei”

19. Unele consideraţii privind actuala reglementare a adopţiei internaţionale
Asist. univ. drd. Laura Voiculescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

20. Cercetarea la faţa locului în cazul investigării infracţiunilor de spălare de bani
Procuror criminalist Marius Mihai Unugureanu, Parchetul de pe lângă Tribunalul
Alba

21. Dispoziţiile Constituţiei cu aplicabilitate în domeniul asistenţei sociale
Asist. univ. drd. Laura Voiculescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

22. Capacitatea de folosinţă a persoanelor juridice
Asist. univ. drd. Călin Buda, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

23. Aprecieri cu privire la modificările aduse art. 2821 din Codul de procedură civilă
prin Legea nr. 195/2004
Asist. univ. Mihaela Macavei, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

24. Înşelăciunea. Folosirea unui mijloc fraudulos
Asist. univ. drd. Laurenţiu Bourean, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,
avocat

25. Consideraţii referitoare la tipurile de eroare în dreptul civil
Asist. univ. drd. Ada Hurbean, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

26. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal
Asist. univ. Jurj Liliana Mariana, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,
avocat

27. Pentru o nouă grupare a cauzelor în care acţiunea penală nu poate fi pusă în
mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată în viitorul Cod
de procedură penală
Asist. univ. Adrian Constantin Tulbure, Universitatea „1 Decembrie 1918”
Alba Iulia, avocat

28. Regimul politic al Spaniei
Asist. univ. Mihaela Macavei, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia