Untitled Document
Prima pagina/Reviste recunoscute>>REVISTA DREPT - SERIES JURISPRUDENTIA

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS

Series Jurisprudentia 6/2004

ALBA IULIA
2004

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS
Series Jurisprudentia

6/2004

 COLEGIUL DE REDACŢIE

Responsabil serie: Prof. univ. dr. Adrian Ştefan Tulbure
Responsabil număr: Lect. univ. dr. Augustin Lazăr
                                 Lect. univ. drd. Felician Cotea
                                 Asist. univ. drd. Laura Voiculescu
Membrii: Conf. univ. dr. Vasile Luha
                Conf. univ. dr. Adam Drăgoi
                Lect. univ. dr. Ioan Gânfălean
                Lect. univ. dr. Augustin Lazăr
Redactor: Asist. univ. drd. Laura Cetean-Voiculescu

Responsabilitatea pentru conţinutul şi calitatea articolelor revine în întregime autorilor

Copyright 2005, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
RO – 2500 ALBA IULIA
Str. Nicolae Iorga, nr. 12-13
Tel. 00-40-258-812630
E-mail: auah@uab.ro

Tiparul executat la imprimeria Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

ISSN 1454 - 4075

CUPRINS

PARTEA I GENERALĂ – DREPT PUBLIC ŞI DREPT PRIVAT

1. Theoretical aspects regarding the countrz report on Romania’s present state of affairs set douwn by the European unoin representatives on 15.11.2003
Conf. univ. dr. Ghorghe Achim, asist. univ. drd. Cristina Salcă Rotaru, Universitatea Transilvania, Braşov

2. Convenţia cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din Europa
Lect. univ. drd. Emilia Braicău, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

3. Componente şi îngrădiri ale conţinutului capacităţii de folosinţă
Asist. univ. drd. Călin Buda, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

4. Procedura de judecată (în primă şi ultimă instanţă) în faţa Curţii de Justiţie a comunităţilor europene
Lect. univ. drd. Cotea Felician, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

5. Formele raporturilor juridice de muncă
Lect. univ. drd. Cotea Felician, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

6. Legitima apărare – condiţiile atacului
Conf. univ. dr. Adam Drăgoi, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

7. Dreptul concurenţei, cadrul legal şi instituţional
Lect. univ. drd. Octavian Hârceagă, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

8. Răapunderea contravenţională
Lect. univ. drd. Octavian Hârceagă, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

9. Pensia de urmaş
Asist. univ. drd. Ada Hurbean, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

10. Minoritatea – cauză care înlătură caracterul penal al faptei
Asist. univ. Liliana Jurj, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

11. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, avantaje şi dezavantaje
Asist. univ. Manuela Niţă, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Valahia” Târgovişte

12. Aspecte teoretice privind cauzele evaziunii fiscale
Prep. Univ. drd. Rădulescu Dragoş Lucian, Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti

13. Dobânda legală, scurtă privire asupra acestei instituţii juridice
Asist. univ. drd. Cristina Salcă Rotaru, Universitatea „Transilvania”, Braşov

14. Scurte consideraţii privind evoluţia dreptului de preemţiune
Prep. univ. Melinda Szasz, Universitatea Petroşani

15. Mijloace electronice folosite la încheierea contractelor
Prep. univ. Melinda Szasz, Universitatea Petroşani, Marian Foamete, tehnician calculator, Universitatea Petroşani

16. Atribuţiile prefectului – aspecte juridice şi practice
Drd. Carmen Ana Tănase, prefectura judeţului Prahova

17. Formalismul contractului comercial
Jurist Teseleanu Dorin, Deva

18. Factura ca mijloc de probă în contenciosul comercial
Asist. univ. drd. Laura Voiculescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

19. Corespondenţa comercială
Asist. univ. drd. Laura Voiculescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

20. Legislaţia română în viziunea unui istoric antic: Publius Cornelius Tacistus
Lect. univ. drd. Petronela Wainberg, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie

PARTEA A II-A SPECIALĂ – INVESTIGAREA INFRACŢIUNILOR DIN MEDIUL COMERCIAL-BANCAR

21. Criminalistica în condiţiile orientării dreptului procesual spre respectarea drepturilor omului
Prof. univ. dr. Tulbure Adrian Ştefan, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

22. Raporturi juridice caracteristice conturilor bancare. Problematica generală a contului curent
Conf. univ. dr. Vasile Luha, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Procuror General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

23. Metodologia investigării infracţiunilor din mediul afacerilor
Lect. univ. dr. Augustin Lazăr, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Procuror General Adj. al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

24. Particularităţile metodologice ale investigării infracţiunilor economico-financiare privind falsificarea şi substituirea produselor petroliere cu ocazia comercializării
Procuror Şef de secţie Georgeta Buliga

25. Infracţiunea de înşelăciune comisă în dauna băncii. Calitatea procesuală a participanţilor
Procuror Şef Birou Doru Doboean

26. Probaţiunea judiciară
Lect. univ. dr. Simeon Murgu, Prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad

27. Frauda şi evaziunea fiscală. Consideraţii teoretice şi practice
Lect. univ. drd. Ion Poiană, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Călin Tatu, procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Danusia Boicean, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu

28. Aspecte privind infracţiunile cu cecuri şi bilete la ordin
Prim Procuror Medeanu Tiberiu Constantin, Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, judecător Ioja Ioan Eugen, Judecătoria Deva

29. Particularităţi ale investigării infracţiunilor de spălare de bani
Procuror criminalist Ungureanu Marius Mihai, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba