Untitled Document
Prima pagina/Reviste recunoscute>>REVISTA DREPT - SERIES JURISPRUDENTIA

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS

Series Jurisprudentia 5/2003

ALBA IULIA
2003

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS
Series Jurisprudentia

5/2003

 COLEGIUL DE REDACŢIE

Responsabil serie: Prof. univ. dr. Adrian Ştefan Tulbure
Responsabil număr: Lect. univ. dr. Augustin Lazăr
                                 Lect. univ. drd. Felician Cotea
                                 Asist. univ. drd. Laura Voiculescu
Membrii: Conf. univ. dr. Vasile Luha
                Conf. univ. dr. Adam Drăgoi
                Lect. univ. dr. Ioan Gânfălean
                Lect. univ. dr. Augustin Lazăr
Redactor: Asist. univ. drd. Laura Cetean-Voiculescu

Responsabilitatea pentru conţinutul şi calitatea articolelor revine în întregime autorilor

Copyright 2005, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
RO – 2500 ALBA IULIA
Str. Nicolae Iorga, nr. 12-13
Tel. 00-40-258-812630
E-mail: auah@uab.ro

Tiparul executat la imprimeria Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

ISSN 1454 - 4075

CUPRINS

1. Aspecte procesuale ale percheziţiei în concepţia actuală
Prof. univ. dr. Adrian Ştefan Tulbure, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

2. Consideraţii teoretice privind depozitul bancar
Conf. univ. dr. Vasile Luha, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

3. Dreptul internaţional public, populaţia statelor şi dreptul la autodeterminare
Conf. univ. dr. Stelian Scăunaş, Universitatea Româno-Germană, Sibiu

4. Probleme actuale ale nulităţii căsătoriei în dreptul internaţional privat român
Lect. univ. dr. Adam Drăgoi, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

5. Impactul problemenlor protecţiei mediului asupra cooperării instituţionale auropene
Lect. univ. drd. Ioan Gânfălean, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

6. Mecanismele procesului decizional comunitar şi ale celorlalte relaţii interinstituţionale în cazul încheierii acordurilor internaţionale
Lect. univ. drd. Felician Cotea, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

7. Drepturile personalităţii
Lect. univ. drd. Octavian Hârceagă, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

8. Noi principii ale dreptului muncii
Lect. univ. drd. Felician Cotea, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

9. Prezentarea materialului de urmărire penală privind infracţiunile din domeniul afacerilor
Lect. univ. drd. Augustin Lazăr, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

10. Competenţa materială a judecătoriei în materie comercială
Asist. univ. drd. Laura Voiculescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

11. Particularităţi ale infracţiunilor contra demnităţii persoanei în cazul săvârşirii acestora prin mass-media
Rus Partenie Marius, Consilier juridic SC „R” SA, - România Liberă

12. Operaţiunile de switch
Asist. univ. drd. Iolanta Mura, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

13. Unele consideraţii privind competenţa materială a curţii de apel în materie comercială
Asist. univ. drd. Laura Voiculescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

14. Declaraţiile martorilor înnoua reglementare procesual penală
Asist. univ. Adrian Constantin Tulbure, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

15. Eroarea în dreptul român şi dreptul englez
Prep. univ. drd. Ada Hurbean, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

16. Vânzarea lucrului altuia
Prep. univ. Mihaela Bogdana Macavei, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

17. Procedura reabilitării
Prep. univ. Iosa Silvia, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

18. Probele şi mijloacele de probă ca instituţii de drept procesual penal
Prep. univ. Jurj Liliana Mariana, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

19. Sesizarea organelor de urmărire penală
Prep. univ. Jurj Liliana Mariana, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

20. Raportul juridic
Lect. univ. drd. Octavian Hârceagă, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale