Untitled Document
Prima pagina/Reviste recunoscute>>REVISTA DREPT - SERIES JURISPRUDENTIA

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS

Series Jurisprudentia 4/2003

ALBA IULIA
2003

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS
Series Jurisprudentia

4/2003

 COLEGIUL DE REDACŢIE

Responsabil serie: Prof. univ. dr. Adrian Ştefan Tulbure
Responsabil număr: Asist. univ. drd. Laura Voiculescu
Membrii: Conf. univ. dr. Vasile Luha
                Conf. univ. dr. Adam Drăgoi
                Lect. univ. dr. Ioan Gânfălean
                Lect. univ. drd. Cornel Herlea
                Lect. univ. dr. Augustin Lazăr
Redactor: Asist. univ. drd. Laura Cetean-Voiculescu

Responsabilitatea pentru conţinutul şi calitatea articolelor revine în întregime autorilor

Copyright 2002, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
RO – 2500 ALBA IULIA
Str. Nicolae Iorga, nr. 12-13
Tel. 00-40-258-812630
E-mail: auah@uab.ro

Tiparul executat la imprimeria Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

 

ISSN 1454 - 4075

CUPRINS

1. Scurte consideraţii asupra infracţiunii de înşelăciune
Lect. univ. drd. Victor Ioan Bleahu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

2. Legăturile dreptului muncii cu alte ramuri de drept
Lect. univ. dr. Constantin Bratu, Universitatea „Petrol-Gaze” Ploieşti

3. Piaţa muncii – componentă a economiei de piaţă
Lect. univ. dr. Constantin Bratu, Universitatea „Petrol-Gaze” Ploieşti, referent Gabriela Stegărescu, Universitatea „Petrol-Gaze” Ploieşti

4. Principii fundamentale ale dreptului muncii
Lect. univ. dr. Constantin Bratu, Universitatea „Petrol-Gaze” Ploieşti

5. Salariul – principala formă de recompensare a personalului
Lect. univ. dr. Constantin Bratu, Universitatea „Petrol-Gaze” Ploieşti, referent Roxana Bratu, Universitatea „Petrol-Gaze” Ploieşti

6. Participarea terţilor în procesul civil
Asist. univ. Călin Buda, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

7. Procedura anchetării şi urmăririi în cadrul Curţii Penale Internaţionale
Lect. univ. dr. Petre Buneci, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti

8. Casarea hotărârilor penale în recurs. Limitele rejudecării
Lect. univ. drd. Victor Câmpeanu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

9. Organizarea administrativă în România
Conf. univ. dr. Lucian Chiriac, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş

10. Hotărârile care se bucură de autoritatea lucrului judecat
Asist. univ. Andreea Ciurea, Universitatea „Transilvania” Braşov

11. Răspunderea patrimonială a salariatului în domeniul dreptului muncii
Lect. univ. drd. Felician Cotea, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

12. Conmsideraţii asupra posibilităţilor de suspendare a prescipţiei achizitive şi a posesiei utile a bunurilor imobile în dreptul român
Lect. univ. dr. Adam Drăgoi, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

13. Nulitatea căsătoriei în Dreptul Internaţional Privat Român
Prep univ. Valentina Irina Dumitru, Universitatea „Petrol-Gaze” Ploieşti

14. Unele probleme teoretice şi practice cu privire la incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea în procesul civil
Lect. univ. drd. Iulian Gâlcă, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

15. Propuneri de lege ferenda privind reprezentarea convenţională
Lect. univ. drd. Ioan Gânfălean, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

16. Înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
Dr. Nicolae Grădinaru

17. Autorizarea şi funcţionarea unor activităţi economice desfăşurate de către persoanele fizice
Dr. Nicolae Grădinaru

18. Concedierea colectivă
Prep. univ. drd. Ada Hurbean, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

19. Buna-credinţă mod de dobândire a proprietăţii în lumina Legii nr. 10/2001
Prep. univ. Silvia Iosa, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

20. Consideraţii privind noţiunea de antecontract civil
Drd. Radu Iosof, Judecătoria Reghin

21. Cazuri de nulitate a căsătoriei
Prep. univ. Liliana Mariana Jurj, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

22. Înregistrările audio-video prezentate de părţi – mijloc de probă în procesul civil
Lect. univ. drd. Augustin Lazăr, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

23. Consideraţii teoretice privind noţiunea de patrimoniu
Conf. univ. dr. Vasile Luha, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

24. Examen juridic al noţiunii de cont contabil
Conf. univ. dr. Vasile Luha, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

25. Examen teoretic privind conceptul juridic de operaţiune bancară
Conf. univ. dr. Vasile Luha, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

26. Nulitatea actelor de procedură – excepţia procesuală a nulităţii
Prep. univ. Mihaela Bogdana Macavei, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

27. Contractele de muncă ale cetăţenilor români cu domiciliul în România care lucrează în străinătate
Prep. univ. Brânduşa Marian, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş

28. Instituţia Avocatului Poporului în contextul noilor reglementări
Prep. univ. Brânduşa Marian, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş
Asist. univ. Daniela Valea, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş

29. Acreditivul documentar în import-export
Asist. univ. drd. Iolanta Mura, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

30. Opinii contradictorii despre prescripţia dreptului la acţiune privind viciile ascunse ale unui lucru
Lect. univ. drd. Constantin Palade, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş

31. Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public
Lect. univ. drd. Nicolae Dragoş Ploeşteanu, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş

32. Aspecte ale aplicării succesive ale legii civile în timp, relative la revendicarea imobilelor potrivit Legii nr. 10/2001
Conf. univ. dr. Ioan Sabău-Pop, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş

33. Jurisdicţia europeană a drepturilor omului
Drd. Viorel Nicolae Secară, Universitatea „Petrol-Gaze” Ploieşti

34. Despre cum imperativul legal devine acţiune militară în realizare prin ordinul comandantului – studiu de Teoria normei juridice în domeniul militar
Lt. Col. Vladimir Secoşan, Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă” Sibiu

35. Paradigmele edificării ordinii mondiale: „Civilizaţia bună” versus „Teroarea globală”
Prep. univ. Alina Stancovici, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa

36. Scurtă examinare constituţională a puterii executive conform Constituţiei României de la 1991
Asist. univ. Oana Şaramet, Facultatea de Drept şi Sociologie, Universitatea „Transilvania” Braşov

37. Rambursarea nelegală de TVA
Jurist Ioan Trif, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Alba Iulia

38. Controverse privind încadrarea juridică a infracţiunilor de gestiune frauduloasă şi de delapidare
Procuror criminalist Marius Mihai Ungureanu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba

39. Câteva consideraţii privind răspunderea juridică a funcţionarilor publici
Asist. univ. Daniela Valea, prep. univ. Brânduşa Marian, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş

40. Condiţiile de a fi parte într-un proces în materie comercială
Asist. univ. drd. Laura Voiculescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

41. Caracterele juridice ale contractului de fidejusiune
Lect. univ. drd. Alexandra Hăprian, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

42. Consideraţii privind vânzarea lucrului altuia. Bunurile imobile
Prep. univ. Laurenţiu Boureanu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia