Untitled Document
Prima pagina/Reviste recunoscute>>REVISTA DREPT - SERIES JURISPRUDENTIA

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS

Series Jurisprudentia 3/2002

ALBA IULIA
2002

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS
Series Jurisprudentia

3/2002

 COLEGIUL DE REDACŢIE

Responsabil serie: Lect. univ. dr. ADAM DRĂGOI
Responsabil număr: Lect. univ. drd. IOAN GÂNFĂLEAN
Membri: Conf. univ. dr. Vasile Luha
               Conf. univ. dr. Adam Drăgoi
               Lect. univ. drd. Cornel Herlea
               Asist. univ. Călin Buda
Redactor: Asist. univ. Călin Buda

Responsabilitatea pentru conţinutul şi calitatea articolelor revine în întregime autorilor

Copyright 2002, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
RO – 2500 ALBA IULIA
Str. Nicolae Iorga, nr. 12-13
Tel. 00-40-258-812630
E-mail: auah@uab.ro

Tiparul executat la imprimeria Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

ISSN 1454 - 4075

CUPRINS

1. Câteva consideraţii privind procedura de sesizare şi competenţa instanţelor de contencios administrativ
Conf. univ. dr. Ioan Sabău-Pop, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş

2. Greva – declarare, suspendare, încetare şi răspundere juridică
Lect. univ. dr. Constantin Bratu, Universitatea „Petrol-Gaze” Ploieşti

3. Tendinţe actuale de conturare a unor ramuri de drept – Dreptul Silvic
Lect. univ. dr. Lucreţia Dogaru, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş

4. Noi sisteme de evaluare a infracţiunii şi infractorului
Lect. univ. drd. Marius Andreescu, Ruxandra Andreescu, Universitatea din Piteşti

5. Consideraţii privind actele administrative jurisdicţionale
Lect. univ. dr. Lucian Chiriac, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş

6. Conflictul armat pentru combaterea războiului terorist
Lt. Col. Vladimir Secoşan, Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete „Ioan Vodă”, Sibiu

7. Consideraţii privind calitatea de subiect de Drept Internaţional Public
Lect. univ. drd. Nicolae Ploeşteanu, Elena Vidican, Consilier juridic Adrian Pătraşcu, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş

8. Reforma instituţională în administraţia publică locală din perspectiva aderării României la Uniunea Europeană
Asist. univ. Alina Stancovici, Universitatea „Efitimie Murgu” Reşiţa

9. Reprezentarea legală în procesul civil
Lect. univ. drd. Ioan Gânfălean, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

10. Protecţia şi promovarea drepturilor omului de către ONU
Asist. univ. drd. Maria Cristina Otovescu, Universitatea din Craiova

11. Natura juridică a actelor prin care se soluţionează litigii în baza O.U.G. nr. 13/2001
Prep. univ. Adrian Boantă, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş

12. Excepţia de ilegalitate
Prep. univ. Daniela Valea, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş

13. Modificarea contractului individual de muncă
Prep. univ. Brânduşa Marian, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş

14. Răspunderea Preşedintelui României pentru actele juridice emise
Prep. univ. Daniela Valea, prep. univ. Brânduşa Marian, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş

15. Expertiza contabilă, procedeu probator în cercetarea infracţiunilor din domeniul afacerilor
Lest. univ. drd. Augustin Lazăr, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

16. Unele aspecte privind nulităţile în dreptul procesual penal
Lect. univ. Victor Ioan Bleahu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

17. Tendinţe de europenizare a legislaţiei financiare române. Principiile Cartei autonomiei locale a Consiliului Europei şi legislaţia financiară
Lect. univ. dr. Adam Drăgoi, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

18. Opţiunea succesorală
Lect. univ. drd. Cornel Herlea, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

19. Delincvenţa juvenilă – abordare psiho-juridică

20. Studiu privind regimul de protecţie juridică şi utilizare durabilă a apelor
Asist. univ. Călin Buda, Lect. univ. drd. Maria Popa, lect. univ. drd. Ioan Gânfălean, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

21. Prevederi ale convenţiilor internaţionale privitoare la ocrotirea familiei
Asist. univ. drd. Laura Voiculescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

22. Invocarea beneficiului de discuţie şi diviziune
Asist. univ. drd. Alexandra Hăprian, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

23. Contestaţia la executare
Prep. univ. Liliana Jurj, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

24. Acordarea pensiei pentru limita de vârstă
Prep. univ. Ada Hurbean, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

25. Consideraţii teoretice şi aspecte practice privind rezoluţia infracţională în cazul infracţiunii continuate
Prep. univ. Iosa Silvia, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

26. Clearing-ul
Asist. univ. drd. Mura Iolanta, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

27. Aspecte privind efectul extensiv al apelului penal
Lect.- univ. drd. Victor Cîmpean, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

28. Rolul instituţiilor guvernamentale în apicarea şi difuzarea dreptului internaţional umanitar
Lect. univ. drd. Doina Popescu, Universitatea Piteşti

29. Precizări conceptuale privind contractul de comerţ internaţional
Conf. univ. dr. Vasile Luha, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

30. Instituţia magistratului consultant
Lect. univ. drd. Georgeta Predan, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia