Untitled Document
Prima pagina/Reviste recunoscute>>REVISTA DREPT - SERIES JURISPRUDENTIA

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS

Series Jurisprudentia 2/2001

ALBA IULIA
2001

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS
Series Jurisprudentia

2/2001

 COLEGIUL DE REDACŢIE

Responsabil serie: Lect. univ. drd. IOAN GÂNFĂLEAN
Responsabil număr: Lect. univ. drd. ADAM DRĂGOI
Membri: Conf. univ. dr. VASILE LUHA
   Lect. univ. drd. CORNEL HERLEA
               Prep. univ. CĂLIN BUDA
               Prep. univ. LAURA VOICULESCU
Redactor: Prep. univ. CĂLIN BUDA
                Prep. univ. LAURA VOICULESCU

Coperta: MARIUS HERLEA

Responsabilitatea pentru conţinutul şi calitatea articolelor revine în întregime autorilor

Copyright 2001, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
RO – 2500 ALBA IULIA
Str. Nicolae Iorga, nr. 12-13
Tel. 00-40-258-812630
E-mail: auah@uab.ro

Tiparul executat la imprimeria Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

ISSN 1454 - 4075

CUPRINS

 1. Garantarea constituţională a dreptului de proprietate

Asist. univ. drd. Maria Mihaela Voşloban, Universitatea „Gheorghe Bariţiu”, Braşov

 1. Consideraţii privind caracterele juridice ale dreptului de proprietate asupra pădurilor

Lect. univ. drd. Lucreţia Dogaru, Universitatea „Petru Maior”, Tărgu Mureş

 1. Rolul structurilor asociative ale comunităţilor în consacrarea valorilor democraţiei

Lect. univ. drd. Lucreţia Dogaru, Universitatea „Petru Maior”, Tărgu Mureş

 1. Buna-credinţă şi accesiunea imobiliară artificială

Lect. univ. drd. Felician Cotea, Fundaţia Universitară AISTEDA, Alba Iulia

 1. Câteva consideraţii privind regimul semi-prezindenţial din România

Prep. univ. drd. Daniela Valea, Universitatea „Petru Maior”, Tărgu Mureş

 1. Situaţia juridică a copilului aflat în dificultate. Principalele instituţii existente în domeniul protecţiei copilului

Lect. univ. drd. Adam Drăgoi, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, jurist Sorin Valerian Chirilă, Director General DGPDC Alba

 1. Corespondenţa comercială nesolicitată şi dreptul la viaţa privată

Prep. univ. Marius Cristian Pântea, Fundaţia Universitară AISTEDA, Alba Iulia

 1. Dobândirea drepturilor reale imobiliare prin uzucapiune în regim de carte funciară

Lect. univ. drd. Felician Cotea, Fundaţia Universitară AISTEDA, Alba Iulia

 1. Protecţia drepturilor consumatorilor

Prep. univ. Laura Voiculescu, Lect. univ. drd. Adam Drăgoi, asist. univ. drd. Călina Buţiu, asist. univ. drd. Iuga Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

 1. Atribuţiile jurisdicţionale privind instanţele Curţii de Conturi a României şi modalităţile de investire a acestor instanţe

Lect. univ. drd. Adam Drăgoi, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

 1. Răspunderea juridică a fidejusorului

Asist. univ. drd. Alexandra Delia Hăprian, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

 1. Constrângerea în domeniul dreptului civil

Asist. univ. drd. Alexandra Delia Hăprian, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

 1. Incasso-ul documentar

Prep. univ. drd. Iolanta Mura, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia