Untitled Document
Prima pagina/Reviste recunoscute>>REVISTA DREPT - SERIES JURISPRUDENTIA

CUPRINS

Colectivul de redactie
1. Egalitatea – un concept contestat
Asist. univ. drd. Claudia Andriţoi, Universitatea Eftimie-Murgu, Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane;
2. Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Lect. univ. drd. Gheorghe Belei, Judecător,. Judecătoria Sebeş;
3. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului – concept şi clasificare
Expert Ana-Maria Berghian, Biroul Teritorial Târgu-Mureş al instituţiei Avocatul Poporului;
4. Aspecte teoretice în legătură cu contractele încheiate prin mijloace electronice
Lect. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
5. Expediţii de mărfuri cu regim special
Lect. univ. dr. Marius Chiru, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
6. Evoluţia conceptului drepturile omului
          Consilier Eugen Ciobota, Biroul Teritorial al Instituţiei Avocatul Poporului, Târgu Mureş;
7. Tentativa – formă a infracţiunii intenţionale
Doctorand Mihaela Cojan, judecător tribunalul Alba;
8. Protecţia juridica a dreptului la libertate
Prep. univ. Ana Maria Cordoş, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
9. Situaţia posesorului de bună-credinţă în intervalul de timp în care au fost în vigoare Legile nr. 58 şi 59 din 1974
Lect. univ. dr. Felician Cotea, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
10. Tribunalul Funcţiei Publice, gardian al drepturilor funcţionarului european
Prof. univ. dr. Mircea Criste, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
11. Amenda penală. Înlocuirea amenzii penale cu pedeapsa închisorii
Doctorand Constantin Mircea Crişan;
12. Reţinerea şi arestarea preventivă a persoanelor condamnate la pedeapsa amenzii penale
Doctorand Constantin Mircea Crişan;
13. Structura comerţului legal şi ilegal cu antichităţi
Dr. Barbara Deppert-Lippitz, Expert la Camera de Comerţ şi Industrie Frankfurt;
14. Aspecte privind libertatea contractuală
Asist. univ. dr. Livia Dumitrescu, Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu”, Universitatea din Craiova;
15. Consideraţii privind dreptul la respectul vieţii private şi de familie
Lect. univ. drd. Ştefan Făt, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
 
16. Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la tăcere
Lect. univ. drd. Ştefan Făt, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
17. Scoaterea peste frontieră sau exportul ilicit: o scurtă privire asupra problemelor de interes major în domeniul bunurilor culturale
Dr. Paolo Giorgio Ferri, Procuror al Republicii Italia, la Tribunalul din Roma;
18. O privire comparativă  asupra limitelor drepturilor apărării în faza de urmărire penală
Drd. Sorin Fusea, specialist Direcţia Naţională Anticorupţie, Bucureşti;
19. Implicarea Avocatului Poporului în controlul de constituţionalitate-mijloc eficient de protecţie a drepturilor omului           Drd. Simina Gagu;
20. Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către persoane fizice şi juridice străine
Lector univ. drd. Iulian Gîlcă, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
21. Avocatul poporului şi recomandările acestuia pentru înlăturarea şi prevenirea actelor de injustiţie
Conf. univ. dr. Ioan Gânfălean, catedra de Drept, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
22. Cadrul juridic de protecţie a drepturilor omului în România în raport cu principiul egalitãţii de şanse
Expert Marius Remus Gherghina, Biroul Teritorial Piteşti al Avocatului Poporului;
23. Dreptul la acţiunea în tăgăduirea paternităţii şi termenul de introducere a acesteia prin prisma modificărilor aduse Codului Familiei de Legea 288/29.10.2007
Lector univ. drd Octavian Hârceagă, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
24. Consideraţii referitoare la noţiunea de violenţă, viciu de consimţământ
Lect. univ. drd. Ada Hurbean, Catedra de Drept, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, „Universitatea 1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
25. Autoritatea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
Asist. univ. Gina Ignat, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi;
27. Elementul subiectiv şi vinovăţia penală
Asistent univ. drd. Liliana Jurj, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
28. Conferinţa internaţională privind traficul ilicit de bunuri culturale furate din siturile arheologice ale Europei centrale şi de sud-est
Karl-Heinz Kind, Secretariatul General Interpol;

29. Metodologia investigării  infracţiunilor contra patrimoniului cultural naţional............191-206
Conf. univ. dr. Augustin Lazăr, Procuror General Adj., Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
30. Aspecte privind administraţia publică şi structurile etatice în Uniunea Europeană…..207-213
Asist. univ. drd. Ioan Lazăr, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
31. Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune patrimonială îndreptată împotriva membrilor organelor de conducere ale societăţii comercială antrenată în procedura insolvenţei
Conf. univ. dr. Vasile Luha, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
32. Natura juridică a răspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere stabilită în derularea procedurii insolvenţei
Conf. univ. dr. Vasile Luha, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
33. Evoluţia istorică a reglementării răspunderii penale pentru infracţiunile privitoare la viaţa sexuală pe teritoriul românesc
Judecător Lupe Carmen;
34. Observaţii privind unele criterii jurisprudenţiale de apreciere a interesului superior al copilului aflat în dificultate, la luarea unei măsuri de protecţie specială faţă de acesta
Asist. univ. drd. Dan Luţescu, Universitatea din Piteşti;
35. Avantaje şi dezavantaje ale scrutinului uninominal
Asist. univ. drd. Mihaela Macavei, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
36. Metodologia investigării traficului şi consumului ilicit de droguri
Conf.univ.dr. Elena-Ana Mihuţ, Universitatea AGORA, Oradea;
37. Teorii asupra originii, caracterului şi fundamentului proprietăţii
Ionela Mircea;
38. Drepturile pe care le exercită soţii asupra bunurilor lor comune
            Lector univ. dr. Camelia Şerban Morăreanu, Universitatea din Piteşti;
39. Protecţia demnităţii omului ca valoare constituţională
Prof. univ. dr. Ioan Muraru, Dr. Marian Nasty Vlădoiu, Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti;
40. Departamentul carabinieri pentru protecţia patrimoniului cultural
Lt. Gian Luigi Nanni, Comandantul Unitatii Carabinieri de “Contrafaceri si Arta Contemporana” pentru protectia patrimoniului cultural;
41. Răspunderea juridică în dreptul mediului înconjurător
Asist. univ. drd. Maria Magdalena Neagu, Universitatea Transilvania,  Facultatea de Drept şi Sociologie, Braşov;
42. Buna-credinţă şi teoria aparenţei în drept
Doctorand Mircea Noşlăcan –, Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative;
43. Dreptul la tăcere. Rolul tăcerii în protecţia şi garantarea drepturilor subiective naturale Lector univ. Nicoleta Adriana Odină, Universitatea Eftimie Murgu, Reşiţa;
44. Aspecte privind aderarea României la Uniunea Europeană
Economist Cornelia Pădurean, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
Jurist Petru Luca, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
45. Reflecţii privind mandatul european de arestare
Lect. univ. dr. Mihaela Pătrăuş, Universitatea din Oradea;
46. Garantarea dreptului la apărare – principiu fundamental al procesului penal român
Lect. univ. drd. Laura Roxana Popoviciu, Universitatea AGORA, Oradea;
47. Protejarea dreptului la viaţă –drept fundamental al omului - prin normele penal
Lect. univ. dr. Ruxandra Răducanu, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative;
48. Jurnalistul – echilibrist între dreptul la informaţie şi dreptul la viaţă privată
Consilier juridic Marius Partenie Rus, master în ştiinţe penale şi criminalistică, SC “R” SA – România liberă;
49. Consideraţii privind excepţia de neconstituţionalitate ridicată în faţa instanţelor judecătoreşti în condiţiile art. 29 din Legea privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
Conferenţiar universitar dr. Ioan Sabău-Pop, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş;
50. Problematica balcanilor de vest şi implicaţiile acesteia asupra liberei circulaţii în spaţiul comunitar
Asistent universitar drd. Mihaela Stănciulescu, Universitatea Piteşti;
51. Dreptul la un nivel de trai decent sau dreptul la un nivel de viaţă suficient?
Lect. univ. drd. Oana Şaramet, Universitatea „Transilvania” din Braşov, (consilier la Biroul Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului);
Asist. univ. Cătălina Georgeta Matei, Universitatea „Transilvania” din Braşov (expert la Biroul Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului);
52. Limitări discutabile ale reabilitării de drept şi ale principiului prezumţiei de nevinovăţie
Lector universitar doctor Angela Tatu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
53. Furtul din patrimoniul silvic
Lector universitar doctor Ioan Trif, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
54. Problema crimei împotriva moştenirii culturale în Polonia Dr. Maciej Trzciński, Universitatea din Wrocław, Facultatea de Drept, Departmentul de Ştiinţe Forensic;  
55. Deontologia avocaţilor din Uniunea Europeană
Asistent univ. drd, avocat Mihaela Miruna Tudoraşcu; Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
56. Discuţii privind noţiunea de “indicii temeinice” în procesul penal
Profesor universitar doctor Tulbure Adrian Ştefan, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
Lector universitar doctor Angela Tatu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;

57. Cuvinte despre apariţia editorială „Corpus Juris Patrimonii – Patrimoniul Cultural Naţional”, tipărită la Editura Lumina Lex, 2007, publicată de domnii: conf. univ. dr. Augustin Lazăr şi Aurel Condruz
Profesor universitar doctor Tulbure Adrian Ştefan, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
 
58. Arestarea preventivă şi reţinerea , excepţii la dreptul la libertate
Asist. univ drd. Adrian Constantin Tulbure, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
59. Comentariul unuia dintre cazurile în care o persoană poate fi privată de libertate (art.5 paragraful 1, litera c din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului)………………...…370-374
Procuror criminalist Marius Mihai Ungureanu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba;
60. The anti-terrorist legislation in the US: inter arma silent leges?
Prof. univ. dr. John A.E. Vervaele, Facultatea de Drept din Utrecht şi Colegiul European din Bruges;
 

61. Drepturile minorităţilor in contextul sătmărean al anilor 1940…………………..……375-383
Asist. univ. drd. Maria Gabriela Zoană, Universitatea din Piteşti;
Avocat Ardelean Ciprian George, Baroul Satu Mare;