Untitled Document
Prima pagina/Reviste recunoscute>>REVISTA DREPT - SERIES JURISPRUDENTIA

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS

Series Jurisprudentia 1/2000

ALBA IULIA
2000

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS
Series Jurisprudentia

1/2000

 COLEGIUL DE REDACŢIE

Responsabil serie: Lect. univ. drd. IOAN GÂNFĂLEAN
Responsabil număr: Lect. univ. drd. ADAM DRĂGOI
Membri: Conf. univ. dr. VASILE LUHA
   Lect. univ. drd. CORNEL HERLEA

Coperta: MARIUS HERLEA

Responsabilitatea pentru conţinutul şi calitatea articolelor revine în întregime autorilor

Copyright 2000, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
RO – 2500 ALBA IULIA
Str. Nicolae Iorga, nr. 12-13
Tel. 00-40-258-812630
E-mail: auah@uab.ro

 

 

Tiparul executat la imprimeria Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

ISSN 1454 - 4075

CUPRINS

  1. Probleme juridice legate de efectele fuziunii societăţilor comerciale

Conf. univ.dr. Vasile Luha, prep. univ. Laura Voiculescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

  1. Consideraţii teoretice şi aspecte practice privind completarea şi modificarea codului de procedură civilă prin O.G. nr. 13/1998 şi O.G. nr. 138/2000

Prep. univ. Silvia Iosa, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

  1. Proceduri speciale şi proceduri de drept comun în valorificarea dreptului de proprietate asupra terenurilor

Judecător drd. Georgeta Predan, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

  1. Procedura administrativă în adopţie

Prep. univ. Ada Hurbean, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

  1. Investigarea infracţiunilor cu ajutorul unor metode moderne – metoda ADN

Conf. univ. dr. Gheorghe Achim, prep. univ. Corina Maonea, Universitatea „Ghorghe Bariţiu”, Braşov

  1. Publicitatea imobiliară, aplicarea uzucapiunii în sistemul cărţilor funciare şi principiul legalităţii înscrierii în cartea funciară în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare

Prep. univ. Călin Buda, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

  1. Unele consideraţii privind femeia ca subiect al infracţiunii

Lect. univ. drd. Victor Bleahu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

  1. Atribuţiile jurisdicţionale ale Curţii de Conturi

Prep. univ. Vasile Adrian Boantă, Universitatea „Pentru Maior” Tărgu Mureş

  1. Probleme privind instituţia extinderii acţiunii penale pentru alte acte materiale

Prep. univ. Silvia Iosa, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia