Untitled Document
Prima pagina/Reviste recunoscute CNCSIS/PHILOLOGICA>>PHILOLOGICA 2013 TOM 3

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

Ioana-Tatiana CIOCAN, Personajul comic contemporan – relaţionări şi interconectări / p. 7

Leontina COPACIU, Actul lecturii ca experienţă estetică în romanul românesc subiectiv / p. 17

Anca-Narcisa LEIZERIUC, Postmodernismul românesc în contextul universal – imitaţie sau evoluţie organică? / p. 33

Ioana Andreea MIRCEA, Istorii literare parţiale versus istorii literare integrale / p. 41

Briena STOICA, Spectralitatea traumei în ficţiune / p. 47

Corina Maria MARIN, Sincronism-protocronism: două feţe ale aceluiaşi proces? / p. 57

Dorina POPESCU, Originalitatea – un mit? Ştefan Aug. Doinaş: despre imitaţie / p. 71

Lacrima-Johanna SCHUSTER (BĂDESCU), Ipostazele eului liric în opera Anei Blandiana / p. 87

Irina IOJĂ, Intertextualitatea ca asumare şi distanţare în lirica Anei Blandiana / p.97

Adriana CATRINA (LĂTĂREŢU), Metoda realismului socialist în poeziile lui Dumitru Corbea / p. 109

Sonia ELVIREANU, Identităţi multiple în tetralogia exilului la Dumitru Ţepeneag / p. 119

Irina ROBU, Element real versus element oniric în volumul de schiţe „Exerciţii” al lui Dumitru Ţepeneag / p. 133

Monica GROSU, Interferenţe culturale româno-franceze în publicistica lui Ionel Jianu / p. 139

Enikő OLCAR, Presa orădeană interbelică şi apropierea româno-maghiară / p. 147
Alexandra CRISTEA GRUIAN, Recitind basmele copilăriei – „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” / p. 161

Maria HOLHOŞ, Andra Gabriela HOLHOŞ, Ascensiuni celeste în basmele româneşti / p. 171

Mihaela BAL, În câte feluri mor cărţile (Fahrenheit 451 de Ray Bradbury) / p. 181

Ana-Maria COMŞA, Poetica dislocării: Andreï Makine / p. 187

Cristian LUNEL, Piatra de la temelia imperiului / p. 195

Simona Maria OJICĂ, Mecanisme psihologice în „Fraţii Karamazov” de F. M. Dostoievski / p. 203

Ramona TRIFAN, „Steag & Jertfă” – un model diegetic optzecist  / p. 213

Melania-Elena VRABIE, Aspazia Oţel Petrescu – suferinţa biruitoare / p. 221

Adriana Carina DUBAN, „Casa vechiturilor” sau morbul antisemitismului / p. 225

Silviu MIHĂILĂ, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, viaţa. Sub semnul destinului ales / p. 233

Cosmina Maria NEAGOE (MIRCEA), Transcendenţă şi imanenţă în poezia  lui Ion Horea / p. 247

Elena Mihaela ANDREI, Écriture et éxcentricité : le cas des Illuminés de Gérard de Nerval / p. 253

Elena Mihaela ANDREI, Lumières et ombres dans le XVIIIe siècle français : perspective théorique et interprétative / p. 271

Alina-Elena COSTIN, Comment lire Vintilă Horia?  Une perspective spiritualisée / p. 289

Maria-Lucia TOMA, Tradition et modernité dans le roman « L 'Amour du monde» de Charles-Ferdinand Ramuz / p. 299

Oana Andreea Maria VIERU GORBĂNESCU, „Der Preis Einer Gelungenen Emanzipation“ in Der Ddr-Gesellschaft: „Der Preis Des Lebens“ / p. 305

Crina POENARIU, The Religious Discourse as a Means of Coping with History: the Case of Romanian 1830s-1860s / p. 323

 

STUDII DE LIMBĂ

Andreea DRIŞCU, Probleme de adaptare a neologismelor în vechile gramatici româneşti / p. 335

Marius Gabriel ENACACHE, Rolul „eufemismelor” în necrologuri / p. 347

Marioara VLIONCU, Identificarea nivelurilor logice ale argumentării discursive a sloganurilor brandului „Coca-Cola” / p. 357

Marioara VLIONCU, The Meddling of The Language Functions with The Lexical Fields of The Coca-Cola Brand Slogans / p. 367

Corneliu-Robert SÎRGHEA, On Wittgenstein’s Concept of Visual-Language Game / p. 375

Raluca Elena COLŢOIU, Gender in Literary Translation / p. 383

Adriana-Ecaterina DINIŞ, La relation texte-image dans la publicité télévisée roumaine / p. 403

Cristina OBREJA, Traits et portraits subjectifs dans le discours éditorialistique / p. 421

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ

Cristina VĂNOAGĂ POP, Meditaţia – izvor şi text literar / p. 443

Adina MONEA (SOROHAN), Receptarea textului liric prin simţuri / p. 449

Ioana BĂRBULEŢ, Între teorie şi practică – elaborarea unor strategii moderne în predarea limbii române – dezbaterea & dosarul critic / p. 455

Mariana-Diana CÂŞLARU, L’interlangue des apprenants roumains de FLE au carrefour des langues romanes / p. 463

Mariana-Diana CÂŞLARU, La complexité et la conformité de l’interlangue des apprenants roumains de FLE / p. 483

Carmen Gabriela MIREA, Hadasa Camelia PLOSCAR, Sightseeing using the Interactive Whiteboard / p. 497

 

RECENZII

Marcela CIORTEA, Exil românesc la Paris în 88 de nuanţe / p. 515

 

LISTA AUTORILOR / p. 519

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI / p. 525