Untitled Document
Prima pagina/Reviste recunoscute CNCSIS/PHILOLOGICA>>PHILOLOGICA 2012 TOM 4

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

Elena-Claudia Anca, Jurnale intime feminine din timpul ocupaţiei germane în Bucureşti (1916-1918) / p. 7

Mihaela BAL,Cu războiul rece deasupra şi legea morală în sine / p. 23

Oana CODARCEA, Ficţiunea lui Radu Petrescu în grilă naratologică. Aspecte ale textului postmodern / p. 39

Adriana Carina Duban, „Rochia albă” sau faptul divers / p. 57

Sonia Sofia ELVIREANU, Vintilă Horia, metamorfoza lui Ovidiu în exilul tomitan / p. 65

Silvia GIURGIU, Poetul I. L. Caragiale şi avatarurile criticii genetice / p. 83

Mihaela-Nicoleta GRIGORE, Monica Lovinescu între domeniul criticii de întâmpinare şi problematica totalitarismului / p. 97

Irina IOJĂ (ZAMFIR), Semnificate şi „esenţe” în lirica Anei Blandiana.. Degradarea simbolurilor feminităţii: apa şi luna / p. 113

Cristina Liţoiu Murăriţa, Manierism oniric şi suprarealism în poezia anilor ’70 / p. 135

Alexandra Alina LOŞONŢI, Imaginaţia dialogică şi interpretarea textului medieval / p. 143

Rodica Ioana Marian (Olah), Două mărturii asupra războiului: scriitorul Constantin Virgil Gheorghiu şi generalul Ion Gheorghe / p. 149

Mihaela MEHEDINŢI, Consideraţii metodologice cu privire la studiul reprezentărilor identitare în epoca modernă / p. 159

Anemona PĂTRULESCU, Războiul – O temă frecventă în romanele lui D. R. Popescu / p. 185

Maria RODEAN, Învăţământul blăjean din perspectiva memorialistului Ştefan Manciulea / p. 193

Maria Ramona RUSU (BLĂJAN), Interferenţa biograficului cu opera – „mit personal” la C.V. Gheorghiu / p. 199

Cristina SAVA, Tradiţionalism vs. modernitate în poezia religioasă interbelică / p. 215

Adriana TEODORESCU, Tudor Arghezi şi relevanţa actuală a unei pedagogii implicite a cremaţiunii / p. 225

STUDII DE LIMBĂ

Ana‑Veronica CATANĂ‑SPENCHIU, Strategii traductive cu implicaţia glosării. Aplicaţie pe textul „Bibliei” de la Blaj / p. 253

Andreea Drişcu, Modele străine de terminologie în vechile gramatici româneşti / p. 277

Silvia Andreia PINTEA, Semiadverbul – clasă eterogenă. Aspecte din limba română contemporană / p. 295

Adriana MILICĂ, De la semnal la sens / p. 319

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ

Cosmina FLOREA, Georgeta ORIAN,Optimizarea componentei moral-civice a activităţilor de lectură în învăţământul special – rolul metodologiei didactice activizante / p. 325

Dana JUCAN, Analiza profilului de competenţe specific cadrului didactic în formare / p. 334

Cristina VĂNOAGĂ POP, De la eroi la „supereroi” în basmele româneşti / p. 339

RECENZII

Marcela CIORTEA, De la folclorul copiilor la literatura SF – Între lectura pentru înţelegere şi efectul de text / p. 349

Iuliana Wainberg, Despre începuturile cărţii / p. 352

LISTA AUTORILOR / p. 357

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI / p. 361