Untitled Document
Prima pagina/Reviste recunoscute CNCSIS/PHILOLOGICA>>PHILOLOGICA 2006

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS

LAUDATIONES

LAUDATIO rostit cu prilejul decernarii titlului de „DOCTOR HONORIS CAUSA” pentru ACAD. ZOE DUMITRESCU-BUSULENGA/ Encomium Delivered at the Awarding of the Title of DOCTOR HONORIS CAUSA to ACAD. ZOE DUMITRESCU-BUSULENGA
LAUDATIO rostit cu prilejul decernarii titlului de „DOCTOR HONORIS CAUSA” pentru ACAD. MIHAI CIMPOI/ Encomium Delivered at the Awarding of the Title of DOCTOR HONORIS CAUSA to ACAD. MIHAI CIMPOI

LITERATURA ROMÂNA SI COMPARATA/ ROMANIAN AND COMPARATIVE LITERATURE

ZDZISLAW HRYHOROWICZ, Miss Bucuresti – noi si ceilalti/ Miss Bucharest – We and the Others
VIOREL STEFANEANU, Mitologia absurdului/ The Mythology of the Absurd
MIRCEA POPA, George Mihail Zamfirescu/ George Mihail Zamfirescu
CONSTANTIN CUBLESAN, Eminescu – ciclul schillerian/ Eminescu – Schillerian Cycle
ION BUZASI, „Rasunetul” lui Andrei Muresanu în contextul poeziei universale / Andrei Muresanu’s „Rasunetul” in the Context of Universal Poetry
ALIN MIHAI GHERMAN, Traditia ca inovatie: valorificarea literaturii vechi în perioada interbelica/ Tradition as Innovation: The Revival of Old Literature Between the Two World Wars
GHEORGHE POPESCU, VERONICA ADRIANA POPESCU, CRISTINA RALUCA POPESCU, Rolul educatiei în România. Lupta împotriva discriminarii/ The Role of Education in Romania. The Fight Against Discrimination
ILEANA GHEMES, „Revista politica si literara”. Repere bibliografice esentiale /„Revista politica si literara” (The Political and Literay Journal). Essential Biographical Landmarks
DOINITA MILEA, Coerenta fictiunii contemporane: între canonul mimetic si exercitiile metanarative/ Coherence of the Contemporary Fiction: Between the Mimetic Paradigm and Metanarrative Exercises
EUGENIA SIMONA ANTOFI, Nuvela pasoptista între modelele europene si luciditatea critica a scriiturii/ Romanian ’48 Short Story between European Models and the Critical Clarity of Writing
DIANA CÂMPAN, Europa si cultura ca insumare/ Europe and culture as totality
GEORGETA ORIAN, Vintila Hori: Lectura in grila identitara/ Vintila Hori: Reading in the Identity Paradigm
MARIA ALEXE, Imaginea drumului – element ordonator al discursului narativ în basmele populare românesti/ The Image of the Road as Structuring Element in the Narrative Discourse of Romanian Folk and Fairy Tales
ANA-MARINA TOMESCU, Barbu Fundoianu, Stefan Petica - personalitati cu orgoliul singularitatii/ Barbu Fundoianu, Stefan Petica – Personalities with the Pride of Loneliness
MARA MAGDA MAFTEI, Generatia `30 si generatia 2000. Misiuni diferite./ The 30s Generation and the 2000’s Generation. Different Missions
MARIUS NICA, Ordinul cavalerilor mateini/ Mateiu Caragiale’s Order of Knights
MARIUS NICA, Mit si psihanaliza în epopeea lui Ghilgames/ Myth and Psychoanalysis in the Epic of Ghilgamesh
LUCIAN VASILE BÂGIU, Psalmii (traducerea Bartolomeu Valeriu Anania) Între septuaginta si textul masoretic/ The Psalms (Translated by Bartolomeu Valeriu Anania) Between Septuaginta and the Masoretic Text
CRISTINA RALUCA POPESCU, Comunicarea si problema identitatii în planul intercultural/ Communication and Identity on an Intercultural Level
NICOLETA IFRIM, De la aderenta la ruptura: imaginarul erotic bacovian si modelul poetic eminescian/ From Union to Separation: Bacovia’s Imaginary Erotics and Eminescu’s Poetic Model
EMILIA IVANCU, Româniile din România si criza identitara/ Romanians within Romania and the Identity Crisis
ALINA CRIHANA, Memoria literaturii în romanul generatiei ’60. Dialog intertextual si fictiune parabolica./ The Memory of Literature in Novel of the 60’s. Intertextual Dialogue and Parabolic Fiction
GHEORGHE POPESCU, Diversitatea culturala – o provocare pentru progresul lumii contemporane/ Cultural Diversity – A Challenge for the Progress of the Contemporary Word
MIRCEA BRAGA, Aforismul – ca evaluare traita/ Aphorism – as Experienced Evaluation
ADRIANA POPESCU, Provocarile si implicatiile democratiei in contextul interculturalitatii/ Challenges and Implications of Democracy in an Intercultural Context
CARMEN ANDREI, Prolegomene la un gen literar rebel: eseul/ Prolegomene to a Rebellious Literary Genre: The Essay
MARILENA DOINA DOROBANTU, Prin labirintul culturilor într-un dialog al modernitatii/ Through the Cultural Labirinth in a Dialogue with Modernity
LUMINITA CHIOREAN, „Un ierbivor interior ierbii” Configurare polifonica a discursului eseistic stanescian/ “Un ierbivor interior ierbii” The Polyphonic Configuration of Stănescu’s Essayistic Discourse
LACRAMIOARA PETRESCU, Lucian Blaga – personanta si poezie/ Lucian Blaga – “Personanta” and Poetry
TOMASZ KLIMKOWSKI, Rolul stilistic al slavismelor în limba româna contemporana/ The Stylistic Role of Slavic Loanwords in Contemporary Romanian Language
SILVIA PITIRICIU, Elementul grec in limbajul matematic/ The Greek Element in Mathematical Language
AIDA TODI, Din istoricul raporturilor lingvistice slavo-române: Termeni crestini în textele românesti din secolul al XVI-lea/ An Historical Account of Slavic-Romanian Language Relations: Christian Terms in 16th Century Romanian Texts
ADA ILIESCU, Gramatica practica a limbii române ca limba straina. Aspecte stiintifico-metodice ale predarii/ A Practical Grammar of Romanian as Foreign Language. Scientific and Methodological Aspects of Teaching
MIHAELA MARCU, ALEXANDRA IORGULESCU Împrumuturi si calcuri în terminologia gramaticii lui Constantin Diaconovici-Loga/ Borrowings and Calques in Constantin Diaconovici-Loga’s Grammatical Terminology
DRAGOS VLAD TOPALA, Aspecte morfologice ale substantivelor anglicisme din limba româna actuala (cazul si articularea)/ Morphological Aspects of Anglicisms in Present-Day Romanian (Case and Inflection of Nouns)
CONSTANTIN - IOAN MLADIN, Ortografie „rationala” vs. Ortografie „pasionala” sau de ce ar trebui sa scriem altfel. Reflectii pe marginea Doom2/ “Rational” vs. “Emotional” Orthography, or Why We Should Write Differently. Reflections on Doom2
PARASCHIVA BOBOC, Relatii lingvistice româno-bulgare: consideratii etimologice/ Romanian-Bulgarian Language Relations: Ethymological Considerations
VALERICA SPORIS, Gradele de intensitate ale adjectivului în limba româna. Consideratii stilistice/ Degree of Intensity of the Romanian Adjective: Stylistic Considerations
DOINA BUTIURCA, Fondul latin si flexiunea nominala în limba româna, Colectia Deschideri, 2000/ Latin Vocabulary and Nominal Inflection in Romanian Language, Collection: Deschideri, 2000
MELITTA SZATHMARY, Un sufix „la moda”: -iada/ A “Fashionable” Suffix: -iada
CENAC OANA MAGDALENA, Exista sau nu diateza reflexiva în limba româna?/ Is there a Reflexive Voice in Romanian?
ANA MARIN, Consideratii privind prenumele românesti din Dobrogea/ Remarks on Romanian First Names in Dobrogea
ADINA CURTA, Privilegiile copilariei în memoriile unei fete cuminti de Simone de Beauvoir/ Childhood’s Privileges in Memoirs of a Dutiful Daughter by Simone de Beauvoir
ADINA CURTA, Inconvenientele copilariei în memoriile unei fete cuminti de Simone de Beauvoir/ Childhood’s Inconveniences in Memoirs of a Dutiful Daughter by Simone de Beauvoir
CORALIA TELEA, La presence française dans la correspondance de George Baritiu/Prezenta franceza in corespondenta lui George Baritiu
MIHAI CIMPOI, Odiseea valorilor românesti/ The Odyssey of Romanian Values