Toate drepturile rezervate. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia  |  Contact - 2009-2011 -  Cresterea performantelor absolventilor HIGHTECH in viata activa,  prin programe de pregatire practica la agentii economici RESURSELE UTILIZATE Pentru desfăşurarea activităţilor proiectului sunt disponibile la Universitate spaţii pentru activităţile echipei de management, şi săli de capacitate corespunuătoare dotate cu sisteme de video-proiecţie şi  staţii de amplificare audio (amfiteatre, săli de conferinţe, etc.) pentru evenimente ample cu număr mare  de invitaţi. Revistele, cărţile, pliantele şi programele soft vor fi puse la dispoziţia studenţilor, în spaţiile  adecvate (locuri de studiu individual/colectiv) din cadrul bibliotecii centrale. Spaţiile şi dotările necesare pentru desfăşurarea activităţilor proiectului la beneficiar vor fi puse la dispoziţie de către acesta. Astfel vor fi alocate resurse de infrastructură tehnică şi parţial locaţii de  învăţare teoretică şi instruire practică. În funcţie de programul de lucru al secţiilor din fabrică, de la locaţiile de practică nominalizate,  studenţii vor avea acces la  posturile de lucru cu relevanţă pentru pregătirea lor inginerească. Pe de altă parte firmele partenere pun la dispoziţia studenţilor standuri de instruire, separate faţă  de liniile de fabricaţie, constând in: maşini de plasat / lipit componente electronice, maşini de ambalat /  curăţat / paletat produse, standuri de verificat calitatea şi conformitatea produselor şi alte maşini  moderne cu programare prin intermediul calculatorului. Întregul flux de producţie , pe lanţul aprovizionare-execuţie-control-livrare va putea fi urmărit pe  viu în fabrică, însă şi virtual la calculator, cu ajutorul unor soft-uri de simulare / animaţie care rulează pe staţii dedicate acestui scop. Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA