Toate drepturile rezervate. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia  |  Contact - 2009-2011 - Cresterea performantelor absolventilor HIGHTECH in viata activa,  prin programe de pregatire practica la agentii economici INDICATORII PROIECTULUI Numărul de persoane asistate în tranziţia de la şcoală la viaţa activă 200 studenţi; 2 parteneriate încheiate între şcoli, universităţi, întreprinderi şi alte instituţii; 1800 ore de stagii de practică planificate; 1500 broşuri / fluturaşi tipăriţi; 30 modele fişe de observare şi 30 modele de caiete de practică aplicate la monitorizarea stagiului de practică; 20 convenţii cadru încheiate pentru stagiile de practică; 9% dintre studenţi vor participa la stagii de practică în străinătate şi / sau vor fi premiaţi. Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA