Toate drepturile rezervate. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia  |  Contact - 2009-2011 -  Cresterea performantelor absolventilor HIGHTECH in viata activa,  prin programe de pregatire practica la agentii economici Anunturi Implementare Proiect An I 2009-2010 (pag. 1) -  În perioada 12.01.2010 - 26.03.2010 se va derula procesul de înscriere a studenţilor pentru stagiile de practică. -  Înscrierile studenţilor pentru stagiile de practică, din cadrul proiectului “Creşterea performanţelor absolvenţilor HIGHTECH în viaţa activă, prin programe de  pregătire practică la agenţii economici”, se vor desfăşura până în data de 26.03.2010, ora 12:00, în biroul LISIMAH, parter palat APOR. Mai multe informaţii  puteţi accesa AICI...   -       Criteriile de selecţie pentru efectuarea stagiilor de practică în cadrul proiectului “Creşterea performanţelor absolvenţilor HIGHTECH în viaţa activă, prin  programe  de pregătire practică la agenţii economici” pot fi descărcate de AICI... -  Lista oficială cu firmele şi numărul locurilor de practică disponibile aferente fiecărei firme pentru efectuarea de către studenţii din proiectul “Creşterea  performanţelor absolvenţilor HIGHTECH în viaţa activă, prin programe de pregătire practică la agenţii economici” a stagiilor de practică poate fi descărcată de  AICI...  -  Şedinţa publică de repartizare a locurilor de practică pentru studenţii cuprinşi în proiectul “Creşterea performanţelor absolvenţilor HIGHTECH în viaţa activă,  prin programe de pregătire practică la agenţii economici” se va desfăşura in data de 29.03.2010, orele 10:00-14:00 în amfiteatrul A6. -  Lista conţinând ierarhizarea finală a studenţilor înscrişi la practica de specialitate în cadrul proiectului “Creşterea performanţelor absolvenţilor HIGHTECH în  viaţa activă, prin programe de pregătire practică la agenţii economici” va fi postată în data de  26.03.2010, ora 14:00.                     - Informatica - click AICI...                       - Electronica Aplicata - click AICI...     -       Contestaţiile se vor primi şi rezolva până mâine, 30.03.2010, ora 10:00, laborator LISIMAH, Palat APOR.  -       Lista finală conţinând ierarhizarea studenţilor pe centre de practică după finalizarea interviului poate fi accesată de AICI...          Selecţia grupului ţintă al studenţilor, se va desfăşura cu  respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al  muncii, egalitate de şanse şi nediscriminare, şi luarea în considerare a tuturor  politicilor şi practicilor prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de:  rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată.  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA