Cresterea performantelor absolventilor HIGHTECH in viata activa,  prin programe de pregatire practica la agentii economici Obiectivul general al proiectului îl reprezintă înbunătăţirea convergenţei dintre formarea  universitară şi viaţa activă prin desfăşurarea de stagii de practică la agenţii economici în scopul creşterii  relevanţei rezultatelor învăţării dobândite la locul de muncă şi dezvoltării aptitudinilor  de muncă în  condiţiile unor tehnologii avansate, pentru dobândirea competenţelor necesare integrării şi menţinerii pe piaţa muncii ale studenţilor de la specializările HIGHTECH.  Astfel proiectul îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective specifice: - Promovarea şi dezvoltarea unui parteneriat între Universitate, întreprinderi şi instituţii în  vederea desfăşurării de stagii de practică pentru studenţii de la specializările HIGHTECH ale  Universităţii şi angajarea ulterioară a acestora. - Îmbunătăţirea pregătirii studenţilor de la specializările HIGHTECH ale universităţii în  conformitate cu cerinţele pieţei muncii prin realizarea în ţară şi în străinătate a unor stagii de pregătire  practică, prevăzute ca obligatorii în planul de învăţământ şi desfăşurate la parteneri. - Eficientizarea şi modernizarea monitorizării şi evaluării stagiilor de pregătire practică a  studenţilor prin crearea de materiale suport. - Creşterea motivaţiei studenţilor pentru îmbunătăţirea performanţei profesionale personale  prin acordarea de premii şi subvenţii financiare individuale. - Facilitatea formării studenţilor prin stagiile de practică la companiile partenere prin  achiziţionarea de materiale suport pentru învăţarea la locul de muncă şi de materiale consumabile  necesare efectuării stagiilor de pregătire practică. - Realizarea unui schimb de experienţă şi diseminare de bune practici privind stagiile de  pregătire practică a studenţilor cu universităţi din ţară şi străinătate. back to home... Toate drepturile rezervate. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia  |  Contact - 2009-2011 - Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA