Toate drepturile rezervate. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia  |  Contact - 2009-2011 -  Cresterea performantelor absolventilor HIGHTECH in viata activa,  prin programe de pregatire practica la agentii economici Activităţile Proiectului   Realizarea unui parteneriat regional între Universitate, întreprinderi şi instituţii în vederea desfăşurării de stagii de practică  pentru studenţii de la specializările HIGH-TECH ale Universităţii.  - Realizarea unui grup de lucru comun format din cadre didactice ale universităţii în colaborare cu reprezentanţi ai  partenerilor implicaţi în proiect; - poze grup de lucru...  - Realizarea unui workshop “Stagiul de practică în intreprinderi - instrument pentru adaptarea formării universitare la  cerinţele concrete ale pieţei muncii” cu participarea partenerilor potenţiali; - poze workshop proiect...  - Redactarea şi semnarea unui Acord Lărgit de Parteneriat; - click aici...  - Încheierea de Convenţii Cadru cu partenerii. - click aici...    Desfăşurarea de stagii de pregătire practică, la partenerii implicaţi în proiect;  - Constituirea grupelor de studenţi care vor beneficia de stagii de practică la diferiţi agenţi economici;  - Organizarea programului de desfăşurare a stagiilor de practică; - Crearea de materiale suport pentru monitorizarea stagiilor de pregătire practică a studenţilor;  - Achiziţionarea de materiale suport pentru învăţarea la locul de muncă;  - Achiziţionarea de materiale consumabile necesare efectuării stagiilor de pregătire practică; - Desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de pregătire practică a studenţilor; - Acordarea de subvenţii financiare individuale studenţilor;  - Selecţia studenţilor care vor beneficia de stagii de practică la reprezentanţii din străinătate a partenerilor;  - Acordarea de premii pentru performanţe deosebite ale studenţilor; - Schimb de experienţă şi diseminare de bune practici privind stagiile de practică studenţească.   Realizarea unui schimb de experienţă şi diseminare de bune practici privind stagiile de pregătire practică a studenţilor cu  universităţi din ţară şi străinătate care furnizează formare în profiluri asemănătoare şi cu reprezentanţi ai mediului economic;  - Realizarea unui schimb de experienţă şi diseminare de bune practici privind stagiile de pregătire practică a studenţilor  cu universităţi din ţară şi străinătate;  - Realizarea unui workshop “Utilitatea stagiului de practică în intreprinderi pentru imbunătăţirea inserţiei absolvenţilor  învăţământului superior pe piaţa muncii”.   Promovare, informare, vizibilitate proiect; - poze lansare proiect...    Management de proiect.  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 OIPOSDRU UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA