Rezultate SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2018

Studiile universitare de master în anul universitar 2018 - 2019 candidaţi Români

Domeniul de studii universitare de master

Programul de MASTER

Durata studiilor

LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

LOCURI CU TAXĂ

Taxă LEI / AN DE STUDIU

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană

4 semestre

0

Rezultate

2.000 lei

Istorie

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre

Rezultate

Rezultate

Filologie

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre

0

Rezultate

Filologie

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

4 semestre

Rezultate

Rezultate

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Contabilitate

Auditul şi controlul agenţilor economici

4 semestre

0

Rezultate

2.300 lei

Contabilitate

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

4 semestre

0

Rezultate

Administrarea afacerilor

Administrarea dezvoltării regionale durabile

4 semestre

Rezultate

Rezultate

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor / Business Administration (în limba engleză)

4 semestre

0

Rezultate

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

4 semestre

0

Rezultate

Finanţe

Fiscalitate şi management financiar

4 semestre

Rezultate

Rezultate

Marketing

Marketing şi promovarea vânzărilor

4 semestre

0

Rezultate

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Inginerie geodezică

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

4 semestre

0

Rezultate

2.400 lei

Informatică

Programare avansată şi baze de date

4 semestre

0

Rezultate

Ingineria mediului

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

4 semestre

0

Rezultate

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Sisteme electronice inteligente avansate

4 semestre

Rezultate

Rezultate

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

Instituţii de drept privat

2 semestre

0

Rezultate

2.300 lei

Drept

Ştiinţe penale şi criminalistică

2 semestre

0

Rezultate

Ştiinţe administrative

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

4 semestre

0

Rezultate

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

4 semestre

0

Rezultate

Ştiinţe ale educaţiei

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

4 semestre

0

Rezultate

Asistenţă socială

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

4 semestre

0

Rezultate

Sociologie

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

4 semestre

0

Rezultate

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie

Teologie comparată

4 semestre

0

Rezultate

2.200 lei

Teologie

Mediere interculturală şi interreligioasă

4 semestre

0

Rezultate