Rezultate SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2018

Studiile universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2018 - 2019 candidaţi Români

LICENŢĂ

LOCURI CANDIDAŢI ROMÂNI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ - ZI

 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ -ID (cu taxă)

TOTAL LOCURI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT, din care:

Finanţate de la bugetul de stat, destinate formării cadrelor didactice

TOTAL LOCURI Taxă

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Istorie

Rezultate

Rezultate

Rezultate

-

2.000 lei

Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

Rezultate

-

Rezultate

-

2.000 lei

Traducere şi interpretare

Rezultate

Rezultate

Rezultate

-

2.000 lei

Arheologie (în limba engleză)

-

-

-

-

3.000 lei

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Rezultate

-

-

Rezultate

2.200 lei

ID-1.900 lei

Administrarea afacerilor

Rezultate

Rezultate

Rezultate

Rezultate

2.200 lei

     ID-1.900 lei

Finanţe şi Bănci

Rezultate

-

Rezultate

-

2.200 lei

Contabilitate şi informatică de gestiune

Rezultate

-

Rezultate

Rezultate

2.200 lei

     ID-1.900 lei

Marketing

Rezultate

-

Rezultate

-

2.200 lei

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

-

-

-

-

3.300 lei

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Informatică

Rezultate

-

Rezultate

2.400 lei

Măsurători terestre şi cadastru

Rezultate

-

-

-

2.400 lei

Electronică aplicată

Rezultate

-

Rezultate

-

2.400 lei

Ingineria mediului

Rezultate

-

Rezultate

-

2.400 lei

Informatică ( în limba engleză)

-

-

-

-

3.600 lei

Inginerie urbană şi dezvoltare regională*

Rezultate

-

Rezultate

-

2.400 lei

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Drept

-

-

Rezultate

-

2.200 lei

Sociologie

Rezultate

-

Rezultate

-

2.200 lei

Asistenţă socială

-

-

Rezultate

-

2.200 lei

Administraţie publică

-

-

Rezultate

-

2.200 lei

Educaţie fizică şi sportivă

Rezultate

-

Rezultate

-

2.400 lei

Kinetoterapie şi motricitate specială

Rezultate

-

Rezultate

-

2.400 lei

Terapie ocupaţională

-

-

Rezultate

-

2.200 lei

 

Lista de respinsi FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE SOCIALE

 

Lista de candidati admisi in asteptare FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală

Rezultate

Rezultate

Rezultate

-

2.000 lei

Muzică religioasă

Rezultate

-

-

-

2.500 lei

Artă sacră*

Rezultate

-

Rezultate