Rezultate SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2017

la studiile universitare de MASTER
în anul universitar 2017-2018

candidaţi Români

 

Programul de MASTER

NUMĂR DE LOCURI

Taxă LEI / AN DE STUDIU

Finanţate de la buget Candidaţi români

ROMI

TAXĂ

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

-

 

Rezultate

 

2.000 lei

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

Rezultate

 

Rezultate

Literatură şi cultură românească în context european

-

 

Rezultate

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

-

 

Rezultate

 

FACULTATEA DEŞTIINŢE ECONOMICE

Auditul şi controlul agenţilor economici

-

 

Rezultate

2.300 lei

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

-

 

Rezultate

Administrarea dezvoltării regionale durabile

-

-

Rezultate

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

-

 

Rezultate

Bănci, asigurări şi pieţe financiare

Rezultate

 

Rezultate

Fiscalitate şi management financiar    
Rezultate

Marketing şi promovarea vânzărilor

-

 

Rezultate

 

FACULTATEA DEŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

-

 

Rezultate

2.400 lei

Programare avansată şi baze de date

-

 

Rezultate

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

-

 

Rezultate

Sisteme electronice inteligente avansate

-

 

Rezultate

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Instituţii de drept privat

-

 

Rezultate

2.300 lei

 

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

-

 

Rezultate

Management educaţional

-

 

Rezultate

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Rezultate

Rezultate

Rezultate

Ştiinţe penale şi criminalistică

-

 

Rezultate

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

-

 

Rezultate

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

-

 

Rezultate

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie comparată

-

 

Rezultate

 2.200 lei

Mediere interculturală şi interreligioasă

-

 

Rezultate